โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์อิหร่าน

6วัน 4คืน

โอมาน Muscut Must Go [GOHUL01] [ก.พ. – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-เที่ยวชมเมืองหลวงชื่อดังกรุงมัสกัต
-ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD
-ชมหุบเขาจีเบล อักห์ดาร์
-เดินชมย่านการค้าพื้นเมืองนิซวา

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก THE ULTIMATE IN IRAN
8วัน 5คืน

THE ULTIMATE IN IRAN [PVCW502] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ชมหอคอยมิลาด ทาว์เวอร์
-ชมมัสยิดสีชมพู
-ชมพระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส
-เที่ยวชมเตหะราน เมืองอิสฟาฮาน

(0 Review)