โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์อิหร่าน

อิหร่าน
7วัน 4คืน

The Great of Persia อิหร่าน [GOTW5001] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์อิหร่าน,ทัวร์เปอร์เซีย / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง47,900.-

-เที่ยวชมอาณาจักรเปอร์เซียอันเรื่องชื่อ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองหลวงเตหะราน
-ชมสุเหร่าสีชมพู ชมเมืองอิสฟาฮาน
-ชมทะเลเกลือและทะเลทราย

(0 Review)