โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์อิหร่าน

อิหร่าน
7วัน 4คืน

The Great of Persia อิหร่าน [GOTW5001] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์อิหร่าน,ทัวร์เปอร์เซีย / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง47,900.-

-เที่ยวชมอาณาจักรเปอร์เซียอันเรื่องชื่อ
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองหลวงเตหะราน
-ชมสุเหร่าสีชมพู ชมเมืองอิสฟาฮาน
-ชมทะเลเกลือและทะเลทราย

(0 Review)