โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์อินโดนีเซีย / บาหลี

5วัน 4คืน

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ [B2BGA001] [เม.ย.-ก.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินโดนีเซีย, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันอาสาฬหบูชา, วันแรงงาน, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์บาหลี

เริ่มต้นเพียง27,900.-

– ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
– ชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ปี 1991
– ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ หมู่บ้านคินตามณี
– ชม วัดทานาห์ลอต

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

Bali Lovina [SCHSL03] [เม.ย.62] / ทัวร์บาหลี, ทัวร์เบดูกุล, หมู่บ้านคินตามณี, ทัวร์ทัมปักสิริง, สวนวิษณุ

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ชม วิหารกลางมหาสมุทร ทนาล็อต
– เยี่ยมชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul
– นั่งเรือขาแมงมุมชมฝูงโลมา ณ โลวีน่า
– เที่ยวชม สวนวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ

(0 Review)
4วัน 3คืน

Island Bali [ZET1900180] [เม.ย.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินโดนีเซีย, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันอาสาฬหบูชา, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เกาะบาหลี

เริ่มต้นเพียง14,999.-

– สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว
– วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
– ชายหาดรูปวงพระจันทร์ ชายหาดจิมบารัน
– วิหารศักดิ์สิทธิ์เทมภัคศิริงค์

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

Island Bali [ZETFD04] [เม.ย – ส.ค 62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ชมสวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู วัดเบซากีห์
-เที่ยวชมชายหาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามานี
-ชมวิหารเทมภัคศิริงค์ วิหารทานาล็อท
-ชมภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ เทือกเขาเบดูกัล

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

Lovina Beach มหัศจรรย์ บาหลี [GOTFD001] [มี.ค-เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / ทัวร์เทศกาลวันจักรี

เริ่มต้นเพียง18,888.-

– ชม วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี วัดทานาห์ลอต
– พิเศษ ชมปลาโลมา ณ Lovina Bech ยามเช้าที่สดใส
– ชม 1 ใน 5 ของ วัดที่สำคัญของเกาะบาหลี วัดบราตัน
– ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
5วัน 3คืน

Perfection Bail [ZET1900181] [ก.พ.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินโดนีเซีย, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เกาะบาหลี

เริ่มต้นเพียง16,999.-

– ชม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี
– ชมระบำบารอง แดนซ์ หมู่บ้าน BATU BULAN VILLAGE
– ชม ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร์
– ชม ประตูสวรรค์ เป็นประตู่ที่ว่ากันว่าเป็นเส้นทางสู่ความสงบสุข

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
5วัน 4คืน

Superb Bali Burobudur Besakih [SUPTG432] [เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง31,999.-

-ชมพระอาทิตย์ตกดิน วิหารตานะห์ ล็อต
-ชมความสวยงาม“ภูเขาไฟคินตามนี ”
-ชมพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
-ชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”

(0 Review)
4วัน 3คืน

Superb Bali Premium [SUPTG431] [มี.ค.- เม.ย 62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง24,999.-

-ชมพระอาทิตย์ตกดิน วิหารตานะห์ ล็อต
-ชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”
-ชมความสวยงาม“ภูเขาไฟคินตามนี ”
-ชมริมหาดจิมบารัน ชมบารองแดนซ์

(0 Review)
5วัน 3คืน

SUPERB BALI-BOROBUDUR [SUPFD1] [ก.ค.61 – เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง20,999.-

-ชมภูเขาไฟคินตามนี
-ชมงดงามของ“วังสุลต่าน”
-ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล
-ชมพระอาทิตย์ตกดินวิหารตานะห์ ล็อต

(0 Review)
5วัน 3คืน

Supreb Bali Borobubur [SUPFD396] [เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง21,999.-

-ชมพระอาทิตย์ตกดิน วิหารตานะห์ ล็อต
-ชมความสวยงาม“ภูเขาไฟคินตามนี ”
-ชมพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
-ชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

ดินแดนสวรรค์ บาหลี เกาะนูซา [GOTFD002][มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / ทัวร์เทศกาลวันจักรี

เริ่มต้นเพียง19,888.-

– เยี่ยมชม พระราชวังน้ำ เตียร์ตากังกา
– เก็บภาพความอัศจรรย์ของ Angel Billabong
– ชม น้ำตก Tegenungan Waterfall
– ชม ผาริมทะเลรูปไดโนเสาร์ T-Rex ที่ Klingking Beach

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
5วัน 4คืน

บาหลี บรูไน Fantastic Of Asean [GOTBI001][มี.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์บรูไน,ทัวร์บันดาเสรีเบกาวัน,ทัวร์เดนพาร์ซ่าร์ / ทัวร์เทศกาลวันจักรีม,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง21,888.-

– ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
– ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
– ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
– ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

(0 Review)
5วัน 3คืน

บาหลี บุโรพุทโธ [BIDFD03] [ต.ค.61 – เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง22,900.-

-ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ
-เยี่ยมชมวัดอูลูวาตู บุโรพุทโธ
-ชมสวนวิษณุ วัดบราตัน
-ชมวิหารทานาต์ลอต

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์ Bali [BIDBAL01TG] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์บาหลี

เริ่มต้นเพียง25,900.-

– เยี่ยมชม วัดอูลูวาตู
– ชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ
– ชม วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือ วัดเทมภัคสิริงค์
– เยี่ยมชม วัดบราตัน

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 2คืน

มหัศจรรย์ บาหลี [BIDBAL002FD] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินโดนีเซีย, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์บาหลี

เริ่มต้นเพียง16,900.-

– ผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ
– เยี่ยมชม วัดอูลูวาตู
– ชมการแสดงระบำเกอจัก
– วิหารทานาต์ลอต

(0 Review)
4วัน 3คืน

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี + มรดกโลกบุโรพุธโธ [GOTTG001][ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี,ทัวร์ยอกยา ปรัมบานัน,ทัวร์เดนพาร์ซ่าร์ / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง28,888.-

– ชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
– ชมวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี วัดทานาห์ลอต
– ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– ชมวิว หมู่บ้านคินตามณี

(0 Review)