โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์อินโดนีเซีย / บาหลี

5วัน 3คืน

Finale Bali Borobudor [ZETFD02] [ธ.ค 61 – ส.ค 62]

เริ่มต้นเพียง22,999.-

-ชมสวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู
-ชมชายหาดจิมบารัน วิหารทานาล็อท
-ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ
-ช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน

(0 Review)
bali
4วัน 3คืน

Paradise In Bali [ZETFD01] [ก.ย 61 – มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

-ชมสวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู
-ชมชายหาดจิมบารัน วิหารทานาล็อท
-ชมหมู่บ้านคินตามานี ตลาดปราบเซียน
-ชมภูเขาไฟบาตูร์ เทือกเขาเบดูกัล

(0 Review)
4วัน 3คืน

SUPERB BALI PREMIUM [SUPTG1][ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,999.-

-ชมพระอาทิตย์ตกดินวิหารตานะห์ ล็อต
-ชมระบำพื้นเมือง“บาร้องแด๊นซ์”
-นำชมวัดเบซากีย์ สวนสวรรค์อูลูดานู
-ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล

(0 Review)
5วัน 3คืน

SUPERB BALI-BOROBUDUR [SUPFD1] [ก.ค.61 – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง20,999.-

-ชมภูเขาไฟคินตามนี
-ชมงดงามของ“วังสุลต่าน”
-ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล
-ชมพระอาทิตย์ตกดินวิหารตานะห์ ล็อต

(0 Review)
5วัน 3คืน

Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี [GOTTG02] [ต.ค.61-ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-วัดอูลูวาตู
-บาหลีสวิงค์
-ชมวิวนาขั้นบันได
-ชม ระบำไฟ

(0 Review)
5วัน 3คืน

บาหลี บุโรพุทโธ [BIDFD03] [ต.ค.61 – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง22,900.-

-ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ
-เยี่ยมชมวัดอูลูวาตู บุโรพุทโธ
-ชมสวนวิษณุ วัดบราตัน
-ชมวิหารทานาต์ลอต

(0 Review)
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์ AEC อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ [GOTTG01] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์
-ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ
-ชม วัดพรามนันต์
-ชม วัดเมนดุท

(0 Review)
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวบาหลีอย่างมีสไตล์ [BIDTG01][พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง22,900.-

-ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ
-เยี่ยมชมวัดอูลูวาตู
-เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณี
-ชมวัดบราตัน วิหารทานาต์ลอต

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก โปรสุดคุ้ม เที่ยวบาหลี
4วัน 3คืน

โปรสุดคุ้ม เที่ยวบาหลี [BIDFD02] [ต.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ
-ชมวัดอูลูวาตู สวนวิษณุ
-ชมหมู่บ้านคินตามณี
-ชมวิหารทานาต์ลอต

(0 Review)