โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์อินโดนีเซีย / บาหลี

อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

Bali Lovina [SCHSL03] [เม.ย.62] / ทัวร์บาหลี, ทัวร์เบดูกุล, หมู่บ้านคินตามณี, ทัวร์ทัมปักสิริง, สวนวิษณุ

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ชม วิหารกลางมหาสมุทร ทนาล็อต
– เยี่ยมชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul
– นั่งเรือขาแมงมุมชมฝูงโลมา ณ โลวีน่า
– เที่ยวชม สวนวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ

(0 Review)
4วัน 3คืน

Impressive In Bali [ZETSL03][ม.ค – มี.ค 62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี,ทัวร์เกาะสวรรค์บาหลี

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-ชมวิหารเทมภัคศิริงค์ วัดเบซากีห์
-ชมภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์
-ชมวิหารทานาล็อท วัดอุลัน ดานู
-ชมสวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

Island Bali [ZETFD04] [เม.ย – ส.ค 62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ชมสวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู วัดเบซากีห์
-เที่ยวชมชายหาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามานี
-ชมวิหารเทมภัคศิริงค์ วิหารทานาล็อท
-ชมภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ เทือกเขาเบดูกัล

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

Lovina Beach มหัศจรรย์ บาหลี [GOTFD001] [มี.ค-เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / ทัวร์เทศกาลวันจักรี

เริ่มต้นเพียง18,888.-

– ชม วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี วัดทานาห์ลอต
– พิเศษ ชมปลาโลมา ณ Lovina Bech ยามเช้าที่สดใส
– ชม 1 ใน 5 ของ วัดที่สำคัญของเกาะบาหลี วัดบราตัน
– ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์

(0 Review)
bali
4วัน 3คืน

Paradise In Bali [ZETFD01] [ก.ย 61 – มี.ค 62] / ทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์บาหลี

เริ่มต้นเพียง14,888.-

-ชมสวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู
-ชมชายหาดจิมบารัน วิหารทานาล็อท
-ชมหมู่บ้านคินตามานี ตลาดปราบเซียน
-ชมภูเขาไฟบาตูร์ เทือกเขาเบดูกัล

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
5วัน 4คืน

Superb Bali Burobudur Besakih [SUPTG432] [เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง31,999.-

-ชมพระอาทิตย์ตกดิน วิหารตานะห์ ล็อต
-ชมความสวยงาม“ภูเขาไฟคินตามนี ”
-ชมพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
-ชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”

(0 Review)
4วัน 3คืน

Superb Bali Premium [SUPTG431] [มี.ค.- เม.ย 62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง24,999.-

-ชมพระอาทิตย์ตกดิน วิหารตานะห์ ล็อต
-ชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”
-ชมความสวยงาม“ภูเขาไฟคินตามนี ”
-ชมริมหาดจิมบารัน ชมบารองแดนซ์

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
3วัน 2คืน

Superb Bali Prime Bali [SUPSL258] [ก.พ – มี.ค 62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-ชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ ริมหาดจิมบารัน
-ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู
-ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมวิหารทานาล้อต
-ตื่นเต้นกับการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

(0 Review)
5วัน 3คืน

SUPERB BALI-BOROBUDUR [SUPFD1] [ก.ค.61 – เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง20,999.-

-ชมภูเขาไฟคินตามนี
-ชมงดงามของ“วังสุลต่าน”
-ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล
-ชมพระอาทิตย์ตกดินวิหารตานะห์ ล็อต

(0 Review)
5วัน 3คืน

Supreb Bali Borobubur [SUPFD396] [เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง21,999.-

-ชมพระอาทิตย์ตกดิน วิหารตานะห์ ล็อต
-ชมความสวยงาม“ภูเขาไฟคินตามนี ”
-ชมพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
-ชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”

(0 Review)
5วัน 3คืน

Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี [GOTTG02] [ต.ค.61-ก.พ.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-วัดอูลูวาตู
-บาหลีสวิงค์
-ชมวิวนาขั้นบันได
-ชม ระบำไฟ

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
4วัน 3คืน

ดินแดนสวรรค์ บาหลี เกาะนูซา [GOTFD002][มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี / ทัวร์เทศกาลวันจักรี

เริ่มต้นเพียง19,888.-

– เยี่ยมชม พระราชวังน้ำ เตียร์ตากังกา
– เก็บภาพความอัศจรรย์ของ Angel Billabong
– ชม น้ำตก Tegenungan Waterfall
– ชม ผาริมทะเลรูปไดโนเสาร์ T-Rex ที่ Klingking Beach

(0 Review)
อินโดนีเซีย บาหลี
5วัน 4คืน

บาหลี บรูไน Fantastic Of Asean [GOTBI001][มี.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์บรูไน,ทัวร์บันดาเสรีเบกาวัน,ทัวร์เดนพาร์ซ่าร์ / ทัวร์เทศกาลวันจักรีม,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง21,888.-

– ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
– ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
– ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
– ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

(0 Review)
5วัน 3คืน

บาหลี บุโรพุทโธ [BIDFD03] [ต.ค.61 – เม.ย.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง22,900.-

-ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ
-เยี่ยมชมวัดอูลูวาตู บุโรพุทโธ
-ชมสวนวิษณุ วัดบราตัน
-ชมวิหารทานาต์ลอต

(0 Review)
4วัน 3คืน

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี + มรดกโลกบุโรพุธโธ [GOTTG001][ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์อินโดนีเซีย,ทัวร์บาหลี,ทัวร์ยอกยา ปรัมบานัน,ทัวร์เดนพาร์ซ่าร์ / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง28,888.-

– ชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
– ชมวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี วัดทานาห์ลอต
– ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– ชมวิว หมู่บ้านคินตามณี

(0 Review)