โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

อินโดนีเซีย

5วัน 4คืน

[GOHBI] AEC บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่

เริ่มต้นเพียง22,900.-

ชมน้ำตก Madakaripura
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
ชมมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน
ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ GA ] บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง31,999.-

ชมความงามของวัดพรามนันต์
ชมพระราชวังน้ำ“Tamansari Water Palace”
ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธศาสนสถาน
ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์

(0 Review)
4วัน คืน

[ TG ] อินโดนีเซียเกาะสวรรค์ บาหลี [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

ชมระบำไฟ Kacak Fire Dance
ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์,วัดทานาห์ล็อต
ชมศูนย์ผ้าบาติก,ศูนย์เครื่องเงิน
ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDSL] สวัสดี…บาหลี [พ.ย.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

ชมวัดบราตันริมทะเลสาบ
ชมการแสดงบาร็องแดนซ์
ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
ชมวัดปุราเบซากิห์,วัดอูลูวาตู

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBSL] บาหลี…เที่ยวครบ สบาย…สบาย [ต.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,559.-

ชมความงามวิหารทานาห์ลอต
ชม วัดอุลันดานูบราตัน
ชมหมู่บ้านคินตามณีจุดชมวิวสวยที่สุด
ชมวัดอูลูวาตู อันศักดิ์ของบาหลี

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETSL] PARADISE IN BALI [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ชม สวนพระวิษณุ
– ชม วิหารอูลูวาตู
– ชม ภูเขาไฟบาตูร์
– ชมระบำบารอง แดนซ์

(0 Review)
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A [ TG ]

เริ่มต้นเพียง27,900.-

ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ
ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์,วัดทานาห์ล็อต
ชมศูนย์ผ้าบาติก,ศูนย์เครื่องเงิน
ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

(0 Review)