โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

อินโดนีเซีย

4วัน 3คืน

[BIDSL]โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี [ธ.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-ชมรูปปั้นประติมากรรมสวนวิษณุ
-ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์
-ชมทัศนียภาพทะเลสาบภูเขาไฟบาตูร์
-เที่ยวชมวิหารทานาต์ลอต

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย…สบาย [ธ.ค.60 – ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง21,999.-

-เที่ยว 2ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมน้ำตก Madakaripura
-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
-ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิสหรือลิงจมูกยาว

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] บาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย…สบาย [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมหมู่บ้าน คินตามณี
-จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย…สบาย [มกราคม2561]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-เที่ยว 2ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมลิงจมูกยาว สัตว์หายากบนเกาะบอเนียว
-ชมวัดอุลันดานูบราตัน

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] โบรโม่-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย…สบาย [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,999.-

-เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมน้ำตก Madakaripura แห่งอินโดนีเซีย
-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
-ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส”ลิงจมูกยาว”

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBSL] บาหลี…เที่ยวครบ สบาย…สบาย [ต.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,559.-

ชมความงามวิหารทานาห์ลอต
ชม วัดอุลันดานูบราตัน
ชมหมู่บ้านคินตามณีจุดชมวิวสวยที่สุด
ชมวัดอูลูวาตู อันศักดิ์ของบาหลี

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBTG] อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ [ม.ค.-มิ.ย61]

เริ่มต้นเพียง26,911.-

– ชมหมู่บ้านคินตามณี
– ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์
– ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor”
– ชม วัดปะวนและวัดเมนดุท

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETSL1] ALOHA BALI [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามานี
-ชมระบำบารอง แดนซ์
-ชมภูเขาไฟบาตูร์,ทะเลสาบบาตูร์
-ช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETSL] PARADISE IN BALI [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ชม สวนพระวิษณุ
– ชม วิหารอูลูวาตู
– ชม ภูเขาไฟบาตูร์
– ชมระบำบารอง แดนซ์

(0 Review)