โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

อินเดีย

7วัน 4คืน

[TSBSG01] Songkran in Kashmir Tajmahal [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง26,911.-

– เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกแคชเมียร์
– ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค
– นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว)
– ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรัก

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
7วัน 4คืน

[TSBSG03] In love Kashmir Tajmahal [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,991.-

-เยือนดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์“แคชเมียร์”
-ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค
-ล่องเรือซิคาร่ากลางทะเลสาบเทือกเขาหิมาลัย
-ชม“ทัชมาฮาล”และ“อักราฟอร์ด”

(0 Review)
7วัน 5คืน

[TSBTG] อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล [เม.ย. – ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง40,900.-

-เยือนดินแดนที่สวยที่สุด“แคชเมียร์”
-ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค
-นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ
-เที่ยวชม“ทัชมาฮาล”และ “อักราฟอร์ด”

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBUL01] ศรีลังกา ดินแดนมรดกโลก แห่งลังกาทวีป [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,911.-

-เที่ยวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา
-นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ
-ชม เขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟ้า
-ชม วัดถ้ำดัมบุลลา มรดกโลก

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย
4วัน 2คืน

[TSBWE] อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,311.-

-ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
-ชมอนุสรณ์แห่งความรัก“ทัชมาฮาล”
-ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล
-ชมป้อมปราการ Amber fort บ่อน้ำจันเบารี

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBTG] เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย [ก.พ.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง34,991.-

– ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์”
– ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)
– ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ
– ชมวัดเนียตาโปลา

(0 Review)
6วัน 4คืน

[BRS9W06] อินเดีย เลห์ ลาดัก [มิ.ย.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-ชม พระราชวังเลห์ พระราชวังเชย์
-เที่ยวชมหมู่บ้านดิสกิต
-ชมแม่น้ำทรายหลากสีและน้ำตกทราย
-ชม วัดเฮมิส วัดติกเซย์ วัด Diskit

(0 Review)
12วัน 10คืน

[BRSAI12] ตามรอยพระบรมศาสดา อินเดีย-เนปาล-อชันต้า [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำคงคา
-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน , 7 สัตตมหาสถาน
-เที่ยวชมเมืองลุมพินีประเทศเนปาล
-เข้าชม กลุ่มถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า

(0 Review)
6วัน 4คืน

[BRSAI] ทัชมาฮาล+ถ้ำอชันต้าและเอลโลร่า [26-31ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,500.-

-ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-ชมถ้ำอชันต้าและถ้ำเอลโลร่า
-ชมการแสดงระบำน้ำพุ
-ชม บีบี กา มัคบารา “มินิ ทัชมาฮาล”

(0 Review)
10วัน 8คืน

[BRSSG03] INDIA – NEPAL [พ.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-ล่องเรือชม แม่น้ำคงคา สายธารอันศักดิ์สิทธิ์
-ชมพิธีการบูชาของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคา
-ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา
-ชมเขาคิชฌกูฎ

(0 Review)
9วัน 7คืน

[BRSSG07] อินเดีย-เนปาล ตามรอยพระบรมศาสดา ณ แดนเกิดพุทธศาสนา [พ.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-สักการะ 7 สัตตมหาสถาน
-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
9วัน 7คืน

[BRSSG09] อินเดีย – เนปาล ตามรอยพระบาทที่ยาตรา แห่งองค์พระพุทธศาสดา [พ.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-สักการะ 7 สัตตมหาสถาน
-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
-ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ
-ล่องเรือชมวิถีชีวิต2ข้างฝั่ง แม่น้ำคงคา

(0 Review)
6วัน 4คืน

[BRSSG] Kashmir [เมษายน 2561]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-ชมเมืองพาฮาลแกม หรือ “หุบเขาแกะ
-ชมเมืองกุลมาร์ค “ทุ่งแห่งดอกไม้”
-ชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์
-ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย
4วัน 2คืน

[TSB-JAIFD01] อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [มี.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
-ชมพระราชวังฮาวา มาฮาล
-ชม ป้อมปราการ Amber fort
-ชม“ทัชมาฮาล”และ“อักราฟอร์ด”

(0 Review)