โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

อินเดีย

5วัน 4คืน

[TSBTG] เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย [ส.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง32,999.-

– ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์”
– ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)
– ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ
– ชมวัดเนียตาโปลา

(0 Review)
8วัน 7คืน

[TSBTG]อินเดีย พุทธคยา สบาย…สบาย [ก.ย.60 – ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง45,999.-

ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ
นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา
ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

(0 Review)
9วัน 8คืน

[GOHINDAI1] อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล [ส.ค.-ต.ค.60]

เริ่มต้นเพียง48,900.-

• ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก
• ชม ทะเลสาบแปงกอง
• ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้
• ชม วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่

(0 Review)
7วัน 5คืน

[GOHINDTG] แคชเมียร์ ทัชมาฮาล [ก.ค-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง38,900.-

• เยือนดินแดนแคชเมียร์
• ชมความงามของ กุลมาร์ค&โซนามาร์ค
• นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ
• ชมทัชมาฮาลอนุสรณ์แห่งความรัก

(0 Review)
8วัน 7คืน

[GOHTG] อินเดีย-เนปาล-พุทธคยา [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง48,900.-

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า
• เยือนเมือง ลุมพินี–พุทธคยา–สารนาถ
• นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรสั รู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
• ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา

(0 Review)
8วัน

[BRSB3] อินเดีย เนปาล บินตรงลงคยา พักโรงแรม [ธ.ค.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ชมแม่น้ำเนรัญชรา
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา
ขึ้นเขาคิชกูฎ

(0 Review)
10วัน

[BRSSG]ตามรอยบรมศาสดา ณ แดนเกิดพุทธศาสนานมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล[พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา อันศักดิ์สิทธิ์
ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เดินทางสู่สวนศักดิ์สิทธิ์ ลุมพินีวัน
ชมเขาคิชฌกูฎ เมืองราชคฤห์

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BRS] พุทธคยา-ราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ [ธ.ค -ม.ค61]

เริ่มต้นเพียง27,900.-

• นั่งสมาธิบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
• นมัสการพระคันธกุฏิบนเขาคิชฌกูฏ
• ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
• ชมสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[HLY9W] มุมไบ-อะจันต้า [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง35,500.-

ชมทัศนียภาพเมือง “มุมไบ”
ชม“สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส”
ชมบ้านท่านมหาตมะ คานธี
ชมถ้ำเอลโลรา,ถ้ำอชันตา

(0 Review)
5วัน 3คืน

[HLY9W] มุมไบ-อะจันต้า [ตลอดปี2560]

เริ่มต้นเพียง35,500.-

– ชมทัศนียภาพเมือง “มุมไบ”
– ชมโดบิกาต (Dhobi Ghat) เป็นสถานที่ซักผ้า
– ชมมรดกโลกแห่งที่สาม ถ้ำอะชันต้า
– ถ้ำเอลโลร่า

(0 Review)
8วัน 6คืน

[HLY9W] สังเวชนียสถาน [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง45,500.-

• เมืองลุมพินีวัน
• เมืองพาราณสี
• เมืองกุสินรา
• พระมหาเจดีย์พุทธคยา

(0 Review)
12วัน 10คืน

[HLYINDTG] Rajasthan เจาะลึกรัฐราชาสถาน&ทัชมาฮาล [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง66,600.-

• นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมรอบเมืองเก่าบิคาเนย์
• ชมทะเลสาบกาดซิซาร์
• ชมเมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า“จ๊อดปูร์ ”
• ล่องเรือชมเสน่ห์ยามเย็นที่เมืองอูไดปูร์

(0 Review)