โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์อินเดีย

6วัน 4คืน

AMAZING KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [ZET9W02] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์อินเดีย,ทัวร์อัครา,ทัวร์เดลี,ทัวร์แคชเมียร์ / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง26,999.-

– นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความงามตามฤดูกาลของ กุลมาร์ค
– ชมดอกไม้ที่ สวนโมกุล
– ลงเรือ ชิคารา ชมบรรยากาศ ทะเลสาบดาล
– ชมพระราชวัง อัครา ฟอร์ท

(0 Review)
8วัน 5คืน

India – Sikkim [CLT6E08] [เมษายน 2562] / ทัวร์อินเดีย,โกลกันต้า,กังต๊อก / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เที่ยวชมดาร์จิลิ่ง เมืองราชินีแห่งภูเขา
-ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่ “ไทเกอร์ฮิล”
-เที่ยวชมหมู่บ้านลาชุง
ชมหุบเขายุมถัง สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก

(0 Review)
10วัน 8คืน

Special Trip อินเดีย -แคชเมียร์-ชิมลา-มะนาลี [CLTSG10] [7-16 เมษายน 2562] / ทัวร์อินเดีย,ทิเบต / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่
-ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-อิสระเล่นสกี กิจกรรมต่างๆ ณ ยอดเขากุลมาร์ค
-ชมพิธีการปิดด่าน Wagah Boder

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล
6วัน 4คืน

Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล [GOHSG03] [มี.ค. – พ.ค. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์อักรา

เริ่มต้นเพียง28,888.-

-เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลก“แคชเมียร์”
-ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค
-ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง
-ชม“ทัชมาฮาล”และ“อักราฟอร์ด”

(0 Review)
เจดีย์พุทธคยา อินเดีย
5วัน 4คืน

ตามรอยพระบาท น้อมสักการะ 2 สังเวชนียสถาน [BRS6E02] [พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เทศกาล, วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง18,900.-

– ชม พระมูลคันธกุฎี
– ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ
– นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
– เที่ยวชม สถูปนางสุชาดา

(0 Review)
เจดีย์พุทธคยา อินเดีย
7วัน 6คืน

ตามรอยพระบาท น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน [BRS6E06] [ก.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินเดีย, วันอาสาฬหบูชา, ทัวร์เทศกาล

เริ่มต้นเพียง23,900.-

– ชม พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า
– ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ
– นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
– ชม สถูปนางสุชาดา

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
6วัน 4คืน

ท่องมรดกโลก พทุธคยา – ทัชมาฮาล [BRSAI15] [พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินเดีย, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล

เริ่มต้นเพียง28,900.-

– ชม ความงดงามของทัชมาฮาล ยามเช้าขณะพระอาทิตย์ขึ้น
– ชม ป้อมอัครา
– เยี่ยมชม ประตูชัย กรุงนิวเดลลี
– นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา

(0 Review)
4วัน 2คืน

มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ ชม วิหารทองคำ [LFTSG01] [พ.ย. 61 – เม.ย. 62] / ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์อัมริตสาร์

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ชมความงามของวิหารทองคำ
-ชมวัดนัมเกล
-ชมโบสถ์ เซ็นจอห์น
-ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border

(0 Review)
อินเดีย ชิมลา
8วัน 5คืน

อินเดีย -แคชเมียร์ 3 รัฐ [CLTSG07] [11-18 เมษายน 2562] / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง33,333.-

-ชมกลุ่มมหาวิหารแห่งอาณาจักรจันทร์ดิล่าโบราณ
-ชมออชา ฟอร์ท ชมพระราชวังราชมาฮาล
-ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
-ชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่

(0 Review)
4วัน 2คืน

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [GOHFD02] [มี.ค.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินเดีย

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
– ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล
– ชม Amber fort
– ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ

(0 Review)
5วัน 2คืน
5วัน 2คืน

อินเดีย เที่ยวฟิน นครสีชมพู ชัยปุระ-ทัชมาฮาล เดลลี [FINTG01] [มี.ค.62] / ทัวร์ อินเดีย,ทัวร์นครสีชมพู,ทัวร์ชัยปุระ,ทัวร์ทัชมาฮาล,ทัวร์เดลลี

เริ่มต้นเพียง15,991.-

– ชม ป้อมอักรา พระราชวังอันยิ่งใหญ่
– เข้าชม กลุ่มถ้ำอชันตา
– ชม บีบี กา มัคบารา หรือ มินิ ทัชมาฮาล
– ชม ถ้ำเอลโลร่า ที่รวมศาสนสถานต่างศาสนา

(0 Review)
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
4วัน 2คืน

อินเดีย เที่ยวฟิน อินเทรนด์-ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลลี [LFTSG01] [ม.ค. – เม.ย. 62] / ทัวร์อินเดีย,ชัยปุระ,ทัชมาฮาล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-เที่ยวชมเมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์
-ชมป้อมปราการแอมเบอร์
-ชมบ่อน้ำจันเบารี ป้อมอักรา
-ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก

(0 Review)
เจดีย์พุทธคยา อินเดีย
5วัน 3คืน

เชนไน อินเดียใต้ [CLT6EAA] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เทศกาล, วันจักรี

เริ่มต้นเพียง15,999.-

– ชม วัดกาปาลีสวาราร์
– ชม Pancha Rathas หรือ ปัญจรถ
– ชมวัด Sri Ekambaranathar Temple
– สักการะวัดพระลักษมี หรือ พระมหาลักษมี

(0 Review)
6วัน 4คืน

เลห์ ลาดักห์นูบราวัลเลย์ [BRS9W14] [ก.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เทศกาล, วันอาสาฬหบูชา

เริ่มต้นเพียง29,999.-

– ชม พระราชวังเลห์
– ชม พระราชวังเชย์
– นั่งรถจี๊ปสู่ หุบเขานูบรา
– ถ่ายรูป ทะเลทรายฮุนดร้า

(0 Review)