โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

อินเดีย

8วัน 7คืน

[GOHWE] อินเดีย-เนปาล-พุทธคยา [ธ.ค.60 – ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า
• เยือนเมือง ลุมพินี–พุทธคยา–สารนาถ
• นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรสั รู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
• ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา

(0 Review)
8วัน

[BRSB3] อินเดีย เนปาล บินตรงลงคยา พักโรงแรม [ธ.ค.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ชมแม่น้ำเนรัญชรา
ล่องเรือในแม่น้ำคงคา
ขึ้นเขาคิชกูฎ

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBTG] เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย [ก.พ.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง34,991.-

– ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์”
– ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)
– ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ
– ชมวัดเนียตาโปลา

(0 Review)
10วัน

[BRSSG]ตามรอยบรมศาสดา ณ แดนเกิดพุทธศาสนานมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล[พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา อันศักดิ์สิทธิ์
ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เดินทางสู่สวนศักดิ์สิทธิ์ ลุมพินีวัน
ชมเขาคิชฌกูฎ เมืองราชคฤห์

(0 Review)
4วัน 2คืน

[TSBWE] อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,551.-

-เข้าชมทัชมาฮาล
-ชมบ่อน้ำจันเบารี
-เที่ยวชมเมืองชัยปูระ
-ชม“ซิตี้ พาเลส”

(0 Review)
9วัน 8คืน

[GOHAI] อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล [10-18 เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง50,900.-

-ชม“ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรัก
-ชมนูบร้าวัลเลย์หุบเขาแห่งดอกไม้
-ชมวัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด
-ชมวัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CLT6E] สิกขิม-ลาชุง-ลาเชน [11 – 18 เมษายน 2561]

เริ่มต้นเพียง32,999.-

-ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่“ไทเกอร์ฮิล”
-เที่ยวชมหมู่บ้านลาเซน
-ชมหุบเขายุมถังสวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก
-เดินแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงย่านชอร์รัสต้า

(0 Review)
7วัน 5คืน

[TSBTG] อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล [ก.พ. – พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง40,900.-

-เยือนดินแดนที่สวยที่สุด“แคชเมียร์”
-ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค
-นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ
-เที่ยวชม“ทัชมาฮาล”และ “อักราฟอร์ด”

(0 Review)
5วัน 3คืน

[CLTSG] อินเดียแคชเมียร์ [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง24,999.-

-ขึ้นเคเบิลคาร์ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค
-เยือนโซนามาร์ค ชมทิวทัศน์ของชาวชนบทแคชเมียร์
-ลงเรือชิคาราสู่ตลาดน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบาย
-อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดพื้นศรีนาคาร์

(0 Review)
4วัน 2คืน

[TSBFD] อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,991.-

-เข้าชมทัชมาฮาล
-ชมบ่อน้ำจันเบารี
-เที่ยวชมเมืองชัยปูระ
-ชม“ซิตี้ พาเลส”

(0 Review)
4วัน 2คืน

[BRSWE] อินเดีย สาวัตถี ลัคเนาว์ [ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง31,500.-

– สักการะ สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์สถูป
– ชม วัดเชตวันมหาวิหารหรือสาเหต (SAHET)
– ชม บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
– ชม บ้านบิดาขององคุลีมาลหรือบ้านของปุโรหิต

(0 Review)
10วัน 8คืน

[BRSSG01] อินเดีย-เนปาล [มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,888.-

– ชมมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
– ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
– ชมมหาสถูปปรินิพพาน
– ชมภูฎาคารศาลาป่ามหาวัน

(0 Review)
1 2