โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

เดินทางเฉพาะอิตาลี

9วัน 6คืน

Beautiful Italy [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-เที่ยวเมืองมิลาน
-เยือนเวนิส สุดโรแมนติก
-ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน
-ถ่ายรูปกับหอแอนปิซ่า

(0 Review)
9วัน 6คืน

Best Italy South [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง83,900.-

-เที่ยวปอมเปอี
-ถ้ำบลูกร็อตโต้
-เยือนเมืองฟลอเรนซ์
-ถ่ายรูปกับหอแอนปิซ่า

(0 Review)
6วัน 3คืน

Colorful of cinque terre italy [ZETEYCZMXP05] [มี.ค-มิ.ย 62]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-นั่งรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่
-เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมนครวาติกัน

(0 Review)
7วัน 4คืน

Cool Italy new year [VCTEK] [ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

-ล่องเรือเกาะเวนิส
-ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
-เที่ยวชมกรุงโรม
-ชมโคลอสเซียม หอเอนปิซ่า

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก FOCUS ITALY
7วัน 4คืน

FOCUS ITALY [ZETSQ] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง45,888.-

-เที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์
-ชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
-ชมหอเอนแห่งเมืองปิซ่า
-ล่องเรือชมบ้านเรือนชาวเวนิส

(0 Review)
8วัน 5คืน

GRAND ITALY โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [ITVTG113] [ก.พ-มิ.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์แห่งกรุงโรม
-ชมโคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า
-เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล
-เที่ยวเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ำและสะพาน

(0 Review)
8วัน 5คืน

Mono italy [GOTTG007] [ธ.ค 61-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

-เที่ยวชมมหานครมิลาน
-สัมผัสความโรแมนติก ณ เกาะเวนิส
-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม

(0 Review)
7วัน 4คืน

Relax italy [ZETSQCFC002] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมกรุงโรม เมืองฟลอเรนซ์
-เที่ยวชมเมืองมิลาน เมืองปิซ่า
-ชมโคลอสเซียม หอเอนปิซ่า
-สัมผัมความโรแมนติกบนเกาะเวนิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

Repeat italy [ZETEYCMXP04] [ต.ค-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมเมืองมิลาน เมืองเวโรน่า
-ล่องเรือชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-เที่ยวชมเมืองโบโลญญ่า เมืองปิซ่า
-เที่ยวเมืองฟลอเรนซ์ เที่ยวกรุงโรม

(0 Review)
8วัน 5คืน

SOUTH ITALY [GOTTG008] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง59,888.-

-เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี
-ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรี
-ชมความงามของถ้ำบลูก็อตโต
-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Good choice holiday อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
6วัน 3คืน

Ti Amo italy [ZETTGCZFC003] [ก.พ-มิ.ย 62]

เริ่มต้นเพียง42,999.-

-ชมจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-ล่องเรือชมบ้านเรือนเกาะเวนิส
-เที่ยวชมจัตุรัสซานมาร์โค

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก VIVA ITALY
8วัน 5คืน

VIVA ITALY [GOTTG002] [มี.ค.-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง53,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกเกาะเวนิส
-ชมมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร

(0 Review)
8วัน 5คืน

มนต์เสน่ต์ อิตาลีใต้ [GOTTG005][เม.ย.-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี
-ล่องเรือสู่เกาะคาปรี
-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-เข้าชมโคลอสเซี่ยม

(0 Review)

อิตาลีควบประเทศอื่น

10วัน 7คืน

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย [GOHTG003][ก.พ.-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง75,900.-

-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท

(0 Review)
10วัน 7คืน

Ancient History Natural and Modern Fashionista อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส [GOTTG007] [ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง87,900.-

-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่าและหอไอเฟล
-เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกเกาะเวนิส
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือบาโตมุช แม่น้ำแซนด์กรุงปารีส

(0 Review)
10วัน 7คืน

AUSTRIA AND ITALY [GOHTG021][ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-พระราชวังเชินบรุนน์
-เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท
-จัตุรัสซานมาร์โค
-มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน

(0 Review)
9วัน 6คืน

Beautiful Italy [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-เที่ยวเมืองมิลาน
-เยือนเวนิส สุดโรแมนติก
-ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน
-ถ่ายรูปกับหอแอนปิซ่า

(0 Review)
10วัน 7คืน

Beautiful romance ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG007][พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-หมู่บ้านฮัลสตัท มรดกโลก
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า
-ตื่นตากับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(0 Review)
9วัน 6คืน

Best Italy South [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง83,900.-

-เที่ยวปอมเปอี
-ถ้ำบลูกร็อตโต้
-เยือนเมืองฟลอเรนซ์
-ถ่ายรูปกับหอแอนปิซ่า

(0 Review)
11วัน 8คืน

Central and east ออสเตรีย ฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี [GOTTG006] [16-26 มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง75,900.-

-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ชมจัตุรัสซานมาร์โค ที่เกาะเวนิส
-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส

(0 Review)
6วัน 3คืน

Colorful of cinque terre italy [ZETEYCZMXP05] [มี.ค-มิ.ย 62]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-นั่งรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่
-เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมนครวาติกัน

(0 Review)
7วัน 4คืน

Completed italy [ZETEYMXP03][ส.ค.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง42,888.-

-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-หอเอนแห่งปิซ่า
-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(0 Review)
7วัน 4คืน

Cool Italy new year [VCTEK] [ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

-ล่องเรือเกาะเวนิส
-ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
-เที่ยวชมกรุงโรม
-ชมโคลอสเซียม หอเอนปิซ่า

(0 Review)
10วัน 7คืน

East and west europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG018] [มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง66,888.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ

(0 Review)
10วัน 7คืน

Egypt-Italy-Swist-France (Titlis) new year [VCTMSEURO1] [27ธ.ค 61 – 05ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-เที่ยวกรุงไคโร เมืองกีซ่า ประเทศอียิปต์
-เที่ยวชมกรุงโรม เมืองปิซ่า เกาะเวนิส
-เที่ยวลูเซิร์น ชมยอดเขาทิตลิต
-เที่ยวกรุงปารีส ล่องเรือบาตามูช

(0 Review)
9วัน 6คืน

Europe Classic Reroute Winter [VTGTG][ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง75,900.-

-เที่ยวมหานครปารีส
-ล่องเรือแม่น้ำแซน
-พระราชวังแวร์ซายส์
-ขึ้นเขาจุงฟราว

(0 Review)
10วัน 7คืน

Europe classic อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [GOTTG004][ธ.ค.61-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง73,999.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
-เยือนเกาะเวนิส สุดโรแมนติก
-ตื่นตากับพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
10วัน 7คืน

Europe classic อิตาลี(โรม) สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาจุงเฟรา) ฝรั่งเศส [GOHEK011][ก.พ.-พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง75,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
-เยือนเกาะเวนิส สุดโรแมนติก
-ชมพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี
10วัน 7คืน

Europe cuckoo ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG020] [ธ.ค.61-มิ.ย.62]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น ชมน้ำตกไรน์
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อ

(0 Review)
10วัน 7คืน

Feel good heliday ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี [GOTTG008] [ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท
-เที่ยวชมเมืองมิลาน เวนิส
-นั่งกระเช้า 360องศา สู่ยอดเขาทิตลิส
-ล่องเรือชมทัศนียภาพป่าดำ

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก FOCUS ITALY
7วัน 4คืน

FOCUS ITALY [ZETSQ] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง45,888.-

-เที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์
-ชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
-ชมหอเอนแห่งเมืองปิซ่า
-ล่องเรือชมบ้านเรือนชาวเวนิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

Follow your dreams อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [GOTEK013] [ก.พ-มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยมสวิตเซอร์แลนด์
-ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
-สัมผัสมนต์เสน่ห์มหานครปารีส
-เยือนมหานครมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy (Jungfrau)) new year [VCTEKEURO4.1] [25ธ.ค. 61-02ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง73,999.-

-เที่ยวชมปารีส ล่องเรือบาตามูซ
-เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น ลูเซิร์น
-ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์ ชมถ้ำน้ำแข็ง
-เที่ยวเมืองมิลาน ปิซ่า เกาะเวนิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

France Swiss Italy new year [VCTEKEURO2.4][ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน
-ชมทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวด
-เที่ยวเมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้คาเปล
-เที่ยวเมืองมิลาน ชมโบสถ์ดูโอโม่

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Good choice holiday อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
7วัน 4คืน

Good choice holiday อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [GOTW5001] [พ.ย. 61- ก.พ 62]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

-เที่ยวมหานครมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นโลก
-ขึ้นกระเช้า 360 องศา พิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม สวิตเซอร์แลนด์
-ชมหอไอเฟล เที่ยวมหานครปารีส

(0 Review)
8วัน 5คืน

GRAND ITALY โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [ITVTG113] [ก.พ-มิ.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์แห่งกรุงโรม
-ชมโคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า
-เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล
-เที่ยวเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ำและสะพาน

(0 Review)
9วัน 6คืน

Hello european อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย [GOHEK009][ธ.ค.61-เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เมืองสวยที่คาร์โลวี วารี
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ล่องเรือ กรุงบูดาเปสต์
-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [GOTTG002][ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง62,888.-

-มิลาน เมืองแห่งแฟชั่น
-เที่ยวกรุงปารีส
-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
-ถ่ายรูปที่ระลึกกับหอไอเฟล

(0 Review)
10วัน 7คืน

Italy and austria [GOHTG001][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
-เมืองดูบลอฟนิก
-ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก

(0 Review)
8วัน 5คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) new year [VCTEKEURO 6.1] [28ธ.ค 61-04ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
7วัน 4คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) new year [VCTEKEURO 6] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

(0 Review)
8วัน 5คืน

ITALY Cinque Terre [GOHTG008][พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-เดินเล่นที่เมืองมิลาน
-จัตุรัสซานมาร์โค
-ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า
-วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Lost in wonder village อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
9วัน 6คืน

Lost in wonder village อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [GOTEK005] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง65,988.-

-ขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-เที่ยวนครมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นโลก

(0 Review)
1 2