โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ออสเตรเลีย

5วัน 3คืน

[BIGQF02] SYDNEY EASY TOUR [12-16เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลก
-เที่ยวชมเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์
-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
-ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์

(0 Review)
5วัน 3คืน

[BIGQF03] DELIGHT AUSTRALIA [12-16เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-ชมรถไฟจักรไอน้ำโบราณ
-เที่ยวชมเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์
-ช้อปปิ้งเกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย
-ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เกาะฟิลลิป

(0 Review)
8วัน 6คืน

[BIGQF07] NEW ZEALAND & AUSTRALIA [11-18เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง110,900.-

-ล่องเรือชมอ่าว ซิดนีย์
-ชมจิงโจ้และโคอะล่าที่สวนสัตว์พื้นเมือง
-อะคารัวล่องเรือชมโลมา
-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค

(0 Review)
5วัน 3คืน

[BIGTG01] HIGHLIGHT MELBOURNE [12-16 เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-เที่ยวชมเกาะฟิลลิป ชมฝูงนกเพนกวิน
-ชมวิหารเซนต์แพทริค
-ชมทัศนียภาพที่สวยงามเกรทโอเชี่ยนโร้ด
-อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นย่านไชน่าทาวน์

(0 Review)
6วัน 4คืน

[BIGTG05] PARADISE AUSTRALIA [11-16เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง71,900.-

-ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
-ชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
-ล่องเรือสำราญชมปลาโลมาแสนน่ารัก
-สนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอร์ด

(0 Review)
7วัน 5คืน

[BIGTG06] ENJOY AUSTRALIA [10-16เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง77,900.-

-ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ศูนย์การค้าแปซิฟิคแฟร์
-ป้อนอาหารปลาโลมาแสนรู้
-ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์

(0 Review)
8วัน 6คืน

[GBLQF01] GRAND AUSTRALIA [ก.พ..-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง81,500.-

-ชมหาดบอนไดบีช หาดทรายสีทอง
-ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์
-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
-อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์

(0 Review)
5วัน 3คืน

[GBLTG02] SYDNEY – PORTSTEPHEN [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง56,500.-

-ชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์
-ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์
-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
-ล่องเรือชมปลาโลมาโคอาล่า ปาร์ค

(0 Review)
6วัน 4คืน

[GBLTG03] SYDNEY – MELBOURNE [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง64,500.-

-ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์
-เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง โคอาร่าปาร์ค
-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
-เส้นทางสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท

(0 Review)
5วัน 3คืน

[GBLTG04] SYDNEY-PERTH [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง40,500.-

-ล่องเรือตามแม่น้ำสวอน เมืองเพิร์ธ
-เดินตลาดฟรีเมนเทิล ย่านช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม
-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
-เส้นทางสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท

(0 Review)
5วัน 2คืน

[VTGTG] ออสเตรเลีย Melbourne เมลเบิร์น [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง46,800.-

– ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่
– ชมเส้นทางสายโมแมนติคเกรทโอเชี่ยนโร้ด
– ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป
– ลิ้มรสกุ้งมังกร

(0 Review)
4วัน 2คืน

[VTGTG] ออสเตรเลีย Perth-Fremantle เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล [มี.ค.-มิ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง42,300.-

– ถ่ายภาพกับหอระฆังหรือเบลทาวเวอร์
– ชมสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค
– ชม สวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ปาร์ค
– ชม โรงงานนูก้าร์

(0 Review)
1 2