โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ออสเตรีย

10วัน 7คืน
8 วัน 5 คืน

AUSTRIA and czech ออสเตรียและเชก [B2BQR003] [เม.ย. 62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์เชก / ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– เที่ยวชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)
– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ชมสวนดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden)
– เยี่มชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท (Hallstatt)

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Good choice holiday อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน

Beautiful Romance europe ออสเตรีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี [B2BTG019] [มี.ค.-มิ.ย. 62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี / ทัวร์

เริ่มต้นเพียง73,900.-

– ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz)
– ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)
– ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace)

(0 Review)
10 วัน 7 คืน

Europe seven countries ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ [B2BOSLX001] [มิ.ย. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง65,900.-

– เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภากรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
– เดินเล่นที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt)

(0 Review)
9 วัน 6 คืน

PALACE AND CASTLE ออสเตรีย สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส [B2BTG002][พ.ค. 62] / ทัวร์ ออสเตรีย,ทัวร์ สโลวัก,ทัวร์ เชก,ทัวร์ เยอรมนี,ทัวร์ ฝรั่งเศส / ถ่ายรูปที่ระลึกกับหอไอเฟล

เริ่มต้นเพียง68,888.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)
– ชมปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
– เที่ยวเมืองสตุทการ์ท (Stuttgart)
– นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส

(0 Review)
9 วัน 7 คืน

Symphony of europe ออสเตรีย-สโลวัก-เยอรมนี-ฝรั่งเศส [B2BQR002] [เม.ย. 62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์เยอรมนี,ทัวร์ฝรั่งเศส / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง72,900.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt)
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Sisi museum เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - เชก
10 วัน 7 คืน

The Dawn of eastern europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี [B2BOS002] [พ.ค.62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมนี / วันแรงงาน,วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง63,900.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
– ชมเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)

(0 Review)
9 วัน 6 คืน

Vivid Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน [B2BOS001] [มิ.ย.62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน /

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
– เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)

(0 Review)
เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
8วัน 5คืน
8 วัน 5คืน

EAST EUROPE 5 ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี [ITVQR205] [มี.ค-มิ.ย. 62] / ทัวร์สโลวาเกีย,ทัวร์อสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
-ชมปราสาทแห่งกรุงปราก
-เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ฮัลล์สตัทท์

(0 Review)
9วัน 6คืน

Eastern Europe [SRTTG25] [ก.พ-ส.ค 62] / ทัวร์สโลวาเกีย,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน / วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์,วันอาสาฬหบูชา,วันแม่แห่งชาติ,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง84,000.-

– เยี่ยมชมมรดกโลก เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ ฮัลล์สตัทท์
– เข้าชม ปราสาทปราก พระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย
– เยี่ยมชมเมืองน้ำแร่และสปา เมืองคาโลวี วารี
– ล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
8วัน 5คืน

EASY FAIRYTALE CASTLE [ZATTG] [ม.ค-เม.ย 62] / ทัวร์ออสเตรีย,จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์,นอยชวานชไตน์, พระราชวังนึมเฟนบูร์ก, มิวนิค, เชินบรุนน์ / วันมาฆบูชา,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง53,990.-

– ชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ เมืองมิวนิค
– เยี่ยมชม หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา
– เข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์ ปราสาทแห่งเทพนิยาย
– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งกรุงเวียนนา

(0 Review)
9วัน 6คืน

Germany Aus Cz Salovac Hungary [VCTEKEURO 10.7] [ก.พ.-พ.ค. 62] / ทัวร์สโลวาเกีย,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง42,999.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ ฮอลสตัท
-สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งกรุงปราก
-ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ

(0 Review)
8วัน 5คืน

Get ready for summer เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก [GOTEK004] [เม.ย-พ.ค 62] / ทัวร์สโลวาเกีย,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี่,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง52,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมเมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
-ชมเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ
-สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก

(0 Review)
9วัน 6คืน

Great Austria Empire [DSTTGEUR40] [เม.ย.62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์อิตาลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง99,000.-

– ชม ทัศนียภาพเทือกเขาโดโลไมท์ ทางตอนเหนือของอิตาลี
– ชม เมืองคลาเกนเฟิร์ต เมืองริมทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ
– เข้าชม คริสตัลเวิลด์ เมืองวัทเทนส์
– ชม เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย

(0 Review)

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) [VCTEKEURO 6] [ก.พ.-เม.ย. 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-เที่ยวนครมิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย
-ชมเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ ฮอลสตัท
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)

(0 Review)
10วัน 7คืน

Melk abbey เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย [GOTTG004] [ม.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์สโลวาเกีย,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี่,ทัวร์เชก / ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ นครมิวนิค
-ชมความงดงามของสำนักสงค์เมลค์แอบบีย์

(0 Review)
7วัน 4คืน

NEXT STOP EASTERN EUROPE เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี [GOTEK006] [ธ.ค 61-พ.ค. 62] / ทัวร์สโลวีเนีย,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวณืฮังการี่,ทัวร์เชก / วันปีใหม่,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท
-เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ กรุงบราติสลาว่า
-เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี

(0 Review)
8วัน 5คืน

Ready east europe [ZETTGCZMUC12] [ม.ค-มิ.ย. 62] / ทัวร์ยุโรป 3ประเทศ, ทัวร์ยุโรปตะวันออก, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์ออสเตรีย, ทัวร์เชก, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
-หอนาฬิกาดาราศาสตร์
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
9วัน 6คืน

ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA [GOHTG010][ธ.ค.61-มิ.ย.62] / ทัวร์ยุโรป 2ประเทศ, ทัวร์ยุโรปตะวันออก, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์ออสเตรีย, ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่
-ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก

(0 Review)
7วัน 4คืน

Swiss Germany Austria (Option Titlis) [VCTTGEURO 6.1] [ก.พ.-พ.ค. 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง45,555.-

-ชมความงามปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
-อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของน้ำตกไรน์
-สัมผัสชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์

(0 Review)
1 2