โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ออสเตรีย

7วัน 4คืน

[CSTEK] Winter Eastern [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,991.-

– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
– เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี
– เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
– ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

(0 Review)
7วัน 4คืน

[VCTEK10.5] เชค ออสเตรีย ฮังการี [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

ชมปราสาทแห่งกรุงปราก
เที่ยวชมเชสกี้คลุมลอฟ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท

(0 Review)
7วัน 4คืน

[WAOEK] Germany Austria Swiss [ก.พ. – เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เที่ยวชมเมืองมิวนิค
-เที่ยวชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
-ชมสะพานไม้ชาเปล
-ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง56,900.-

– ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
– ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
– ชมพระราชวังเชินบรุนน์
– เที่ยวกรุงบูดาเปสต์

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTTG] 4 COUNTRIES IN LOVE [ก.พ.61-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครวาติกัน
-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า หอไอเฟล
-ชมฮัลสตัท(Hallstatt)หมู่บ้านมรดกโลก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] เที่ยวยุโรป เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี [ก.พ.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

– ชมพระราชวังซองส์ซูซี
– ชมอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน
– ชมเมืองเดรสเดน (Dresden)
– ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTBR] ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี [มี.ค. – มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-ขึ้นกระเช้าชมวิวSKY WALKเมืองฮัลสตัท
-เดินเล่นเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เยือนกรุงบราติสลาว่า

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTQR] Warsaw Check-In ออสเตรีย เชก โปแลนด์ [มีนาคม2561]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมปราสาทแห่งปราก
-ชมพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTBR] ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
1 2 3 4