โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

หังโจว

4วัน 3คืน

[TSBCA] หังโจว ผู่โถวซาน [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน
-ล่องเรือชมวิถีชาวบ้านเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-เที่ยวชมหาดไว่ทาน

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZATXW] EASY น่ารัก IN SHANGHAI [พ.ย.60 – ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

เที่ยวเมืองอู๋ซี“เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย”
สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
เที่ยวหาดไว่ทานหรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง

(0 Review)