โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

สวิตเซอร์แลนด์

9วัน 6คืน

[GOHEK] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง56,900.-

เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ชมจัตุรัสมาเรียน-พลาสท์
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[GOHEK] อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

เที่ยวเกาะเวนิสแสนโรแมนติก
ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล

(0 Review)
8วัน 5คืน

[GOHTG] Unseen เยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [ก.ย.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
เยือนฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลก
ขึ้นยอดเขาทิตลิส
เดินข้าม”The TITLIS Cliff Walk”

(0 Review)
7วัน 4คืน

[ EK ] สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน [ ตุลาคม2560 ]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

• ชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์
• แวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้
• ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์
• ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม

(0 Review)
6วัน 3คืน

[ EY ] Switzerland Lover [ ต.ค.-ธ.ค.60 ]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

• เที่ยวชมโลซานน์ ศาลาไทย เซอร์เมท
• ชมปราสาทชิลยอง สะพานไม้ชาเปล
• เที่ยวเมืองเบิร์นเมืองมรดกโลก
• พิเศษ นั่งรถไฟชมวิว พิชิตยอดเขาจุงเฟรา

(0 Review)
7วัน 4คืน

[ QR ] Switzerland พิชิตยอดเขาจุงเฟรา [ตุลาคม2560]

เริ่มต้นเพียง69,999.-

• ขึ้นรถไฟภูเขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา
• ชมบ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล
• สัมผัสจุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต
• อนุสาวรีย์ชาลีแชปลิน ดาวตลกชาวอังกฤษ
• ชมน้ำตกไรน์ Rhein Fallที่ยิ่งใหญ่

(0 Review)
7วัน 4คืน

[ TG ] Best of Swiss [ ต.ค.-ธ.ค.60 ]

เริ่มต้นเพียง56,900.-

• ถ่ายรูปกับอาคาร Palais de Rumine
• ล่องเรือทะเลสาบ-มองเทรอซ์
• นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาทิตลิส
• ตามรอยเสด็จรัชกาลที่9-โลซานน์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[ TG ] Hilight SWISS ไฮไลท์ สวิส [ TG ]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

• ขึ้นทิทลิส ชมน้ำตกไรน์
• เที่ยวบ้านเกิดชาลีแชปลิน
• ชมอินเทอร์ลาเก้นเมืองสวยในหุบเขา
• ชมเจนีวาเมืองแสนสวย
• ชมหอคอยน้ำ Wasserturm

(0 Review)
7วัน 4คืน

[ TG ] Mono SWISS [ ก.ย.-ธ.ค.60 ]

เริ่มต้นเพียง53,900.-

• นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว
• ชมศาลาไทยในโลซานน์
• พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา
• ชมกรุงเจนีวา
• ชม ถ้ำน้ำแข็ง

(0 Review)
1 2 3