โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทางเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์

7วัน 4คืน

[CSTEK]ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-พาเที่ยวกรุงเบิร์น
-ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง
-เที่ยวเมืองเซอร์แมท
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์

ดาวน์โหลด
(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTEY] Best of Swiss Alps [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น
– เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern)
– เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTTG] GLACIER SWITZERLAND [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-เที่ยวเมืองลูเซิร์น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
-เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
-พิชิต 2เขา จุงเฟรา กลาเซียร์ 3000

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTTG] Switzerland CHILL OUT [ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง83,900.-

– พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
– ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
– ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
– ชมเมืองเวเว่ย์

(0 Review)
9วัน 6คืน

[GGPEK] แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง99,900.-

– ชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี
– ชมน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)
– แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลลอง
– ชมยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น

(0 Review)
10วัน 7คืน

[SRTTG] Rare Precious Experiences in Switzerland [ธ.ค.60 – พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง115,000.-

-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาทิตลิส
-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น
-เล่นสกีและสนุกกับกิจกรรมอีกมากมาย

(0 Review)
9วัน 6คืน

[VCTEK] Switzerland [มี.ค. – เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง76,900.-

-ชมน้ำตกไรน์ ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
-เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น
-ชมความสวยงามของยอดเขาพีลาทุส
-ช้อปปิ้ง เที่ยวชมเมืองซูริค

(0 Review)
9วัน 6คืน

[WCTQR] แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง73,900.-

– ชมวิลล่าวัฒนา(Villa Wattana)
– ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
– นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส
– ชมน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau)

(0 Review)
8วัน 5คืน

[WCTTG] สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง72,900.-

– นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซีย
– ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา
– ชมความงามยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
– ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์

(0 Review)

สวิตเซอร์แลนด์ควบประเทศอื่น

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[CSTEK005] Lost in Wonder Villages อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง60,900.-

-เที่ยวลูเซิร์น พิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวปารีส เมืองแสนโรแมนติก
-เที่ยวนครมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่น
-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัมดินแดนแห่งเสรีภาพ

(0 Review)
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 4คืน

[CSTEK0061] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดน 3ขุนเขา [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น เมืองเซอร์แมท
-เที่ยวชมมหานครมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นโลก
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
-ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง61,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)
– เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

– ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
– แวะเที่ยวลูเซิร์น
– ชมหอไอเฟล (Tour Eiffel)
– พิชิตยอดเขา จุงเฟรา

(0 Review)
ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัก– เชก – เยอรมนี –ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[CSTLX001] ENDLESS JOURNEYS ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [พ.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือทะเลสาปที่ป่าดำ
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ กรุงบราติสลาว่า
-เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาสกอลมาร์

(0 Review)
ออสเตรีย – สโลวัก – เชก –เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[CSTLX002] TIMELESS JOURNEYS ออสเตรีย สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ [พ.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง61,900.-

-ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ นครมิวนิค
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือที่ป่าดำ พิชิตเขาจุงเฟรา
-เยือนกรุงบราติสลาว่า เมืองคาร์โลวี่ วารี

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTQR] Europe Short cut อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

– เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)
– เที่ยวปารีส (Paris)
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย
10วัน 7คืน

[CSTTG003] 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง72,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมโคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลก
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTTG004] EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [ก.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง73,900.-

– ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
– ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
– โรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice)
– ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTG] Hello Milan Titlis & Eiffel Tower [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-เที่ยวชมมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
-พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
-ช้อปปิ้งห้างร้านค้าปลอดภาษีใจกลางกรุงปารี

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETSQ] EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-เที่ยวชมความงามของเกาะเวนิส
-ขึ้นยอดเขาทิตลิส เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
-ล่องเรือบาโตมุช
-ท่องเที่ยวมหานครปารีส

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETEY] SPRING LOVER เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง57,900.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่
-ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง
-ชมสะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 4คืน

[ZETSQ] ROMANTIC SWITZERLAND [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวชมกรุงเบิร์น กรุงเจนีวา
-เที่ยวชมเมืองโลซานน์ เมือง เวเว่ย์
-ชมศาลาไทย เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท
-เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น เมืองซูริค

(0 Review)
อิตาลี โรม สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
10วัน 7คืน

[CSTEK011] EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) [มิ.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกัน
-เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก เกาะเวนิส
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTEK]ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-พาเที่ยวกรุงเบิร์น
-ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง
-เที่ยวเมืองเซอร์แมท
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์

ดาวน์โหลด
(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTEY] Best of Swiss Alps [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น
– เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern)
– เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์

(0 Review)
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 5คืน

[CSTLX02] HILIGHT SWISS [พ.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงมรดกโลก
-ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น เมืองเซอร์แมท
-ชมเมืองเวเว่ย์ “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
-ชมและถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTQR07] NICE AND COZY สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมกรุงเบิร์น,เซอร์แมท,โลซานน์
-เที่ยวชมกรุงเจนีวา ขึ้นยอดเขามองบลังค์
-ชมหมู่บ้านแสนสวยแคว้นอัลซาส กอลมาร์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTQR] SWISS TITLIS&JUNGFRAU [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern)
– ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle)
– เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey)
– ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTTG07]BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี[พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง66,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTTG] GLACIER SWITZERLAND [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-เที่ยวเมืองลูเซิร์น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
-เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
-พิชิต 2เขา จุงเฟรา กลาเซียร์ 3000

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTG] GRAND SWISS [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง89,900.-

– เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น
– ชมความงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์
– เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne)
– เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTTG] Switzerland CHILL OUT [ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง83,900.-

– พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
– ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
– ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
– ชมเมืองเวเว่ย์

(0 Review)
9วัน 6คืน

[GGPQR] อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง85,900.-

– ชม หอเอนเมืองปิซาสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
– ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน
– ชมบ้านกรินเดลวาลด์กรุน
– ขึ้นรถไฟ สายจุงฟราวบาห์เนน

(0 Review)
7วัน 4คืน

[HGEK04B] Italy Milan Swiss [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

-สัมผัส 2ยอดเขา Matterhorn&Glacier 3000
-สัมผัสความโรแมนติก”เวนิส”
-เที่ยวชมเมือง มิลาน
-อิสระช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ณ เมืองลูเซิร์น

(0 Review)
9วัน 6คืน

[HGEKO8] ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี [ก.พ.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวชมเมืองปารีส
-ล่องเรือแม่น้ำแซน
-ชมวิวเทือกเขา ทิตลิส
-เที่ยวชมเมืองมิลาน

(0 Review)
10วัน 7คืน

[SRTTG] Rare Precious Experiences in Switzerland [ธ.ค.60 – พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง115,000.-

-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาทิตลิส
-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น
-เล่นสกีและสนุกกับกิจกรรมอีกมากมาย

(0 Review)
10วัน 7คืน

[VCEKEURO17] Grand Flower Italy Swiss France Belgium Netherland [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง81,900.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป
-เที่ยวชมกรุงปารีส
-ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์
-เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม
-ล่องเรือเกาะเวนิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

[VCEKEURO8] โมโน สวิตเซอร์แลนด์ [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทเมืองตากอากาศที่งดงาม
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขา กลาเซียร์ 3,000
-เที่ยวชมเมืองโลซานน์
-เที่ยวชมชมเมืองเจนีวา

(0 Review)
1 2