โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทางเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์

7วัน 4คืน

[CSTEK]ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ [ธ.ค.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-พาเที่ยวกรุงเบิร์น
-ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง
-เที่ยวเมืองเซอร์แมท
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTEY] Best of Swiss Alps [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น
– เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern)
– เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTQR] Switzerland : Paradise on Earth [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

– เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น
– เที่ยวเมืองลูเซิร์น
– พิชิตเทือกเขาแอลป์
– เที่ยวเมืองเซอร์แมท

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTQR] SWITZERLAND GOOD GOING [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง
– เที่ยวเมืองเซอร์แมท
– พิชิตเขาจุงเฟรา (Jungfrau)

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTTG] MONO SWITZERLAND [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-เที่ยวเมืองลูเซิร์นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
-ชมปราสาทชิลยอง อายุกว่า 800 ปี
-เที่ยวเมืองเวเว่ย์“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
-พิชิต2เขา จุงเฟราและกลาเซียร์ 3000

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTG] Switzerland : Paradise on Earth 2 [มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

– สัมผัสเมืองลูเซิร์น
– ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
– ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง
– ชมเมืองเวเว่ย์

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTTG] Switzerland CHILL OUT [มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง71,900.-

– พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
– ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
– ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
– ชมเมืองเวเว่ย์

(0 Review)
10วัน 7คืน

[SRTTG] Rare Precious Experiences in Switzerland [ธ.ค.60 – พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง115,000.-

-ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาทิตลิส
-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น
-เล่นสกีและสนุกกับกิจกรรมอีกมากมาย

(0 Review)
9วัน 6คืน

[VCTEK] Switzerland [มี.ค. – เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง76,900.-

-ชมน้ำตกไรน์ ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
-เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น
-ชมความสวยงามของยอดเขาพีลาทุส
-ช้อปปิ้ง เที่ยวชมเมืองซูริค

(0 Review)
1 2

สวิตเซอร์แลนด์ควบประเทศอื่น

8วัน 5คืน

[VCTEK16] ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

เที่ยวนครปารีส ชมหอไอเฟล
ขึ้นยอดเขาทิตลิส
เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต
ล่องเรือหลังคากระจก

(0 Review)
7วัน 4คืน

[WAOEK] Germany Austria Swiss [ก.พ. – เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เที่ยวชมเมืองมิวนิค
-เที่ยวชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
-ชมสะพานไม้ชาเปล
-ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTG] Hello Milan Titlis & Eiffel Tower [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-เที่ยวชมมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
-พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
-ช้อปปิ้งห้างร้านค้าปลอดภาษีใจกลางกรุงปารี

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง56,900.-

– ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
– ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
– ชมพระราชวังเชินบรุนน์
– เที่ยวกรุงบูดาเปสต์

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTTG] 4 COUNTRIES IN LOVE [ก.พ.61-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครวาติกัน
-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า หอไอเฟล
-ชมฮัลสตัท(Hallstatt)หมู่บ้านมรดกโลก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTEK] EUROPE CLASSIC [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง69,991.-

– ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
– ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
– โรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice)
– ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง61,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)
– เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
– แวะเที่ยวลูเซิร์น
– ชมหอไอเฟล (Tour Eiffel)
– พิชิตยอดเขา จุงเฟรา

(0 Review)
1 2 3 4