โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทางเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์

7วัน 4คืน

Discover switzerland [ZETSQCZZRH06] [มี.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ขึ้นสู่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวเมืองตากอากาศ กรินเดอวาลด์
-ชมความงามของเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน

(0 Review)
10วัน 7คืน

GLACIER EXPRESS GRAND TOUR Switzerland [GOTTG004] [ม.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
-พิชิต2เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองโลซานน์
-สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส

(0 Review)
7วัน 4คืน

GLACIER SWITZERLAND [GOTTG005] [ม.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์เซอร์แมท, ทัวร์ลูเซิร์น, ทัวร์ยุโรปตะวันตก, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, เขากลาเซียร์, เขาจุงเฟรา, ทัวร์เวเว่ย์, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้นเพียง65,999.-

-เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเซอร์แมท
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เขากลาเซียร์ 3000
-ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง
-เที่ยวเมืองเวเว่ย์“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

(0 Review)
7วัน 4คืน

Prince of switzerland แมทเทอร์ฮอร์น-กลาเซีย 3000-ทิตลิส [ZETTGCZZRH04] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง62,999.-

-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-อิสระท่องเที่ยว เมืองเซอร์แมท
-ขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000
-ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส

(0 Review)
7วัน 4คืน

Princess of switzerland แมทเทอร์ฮอร์น ทิตลิส [ZETTGCZZRH05] [ม.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้นเพียง55,999.-

-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
-ชมน้ำตกไรน์ สะพานไม้ชาเปล
-เที่ยวชมเมืองเบิร์น มรดกโลก

(0 Review)
7วัน 4คืน

Romance SWISS ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ [ITVTG112] [ม.ค-มิ.ย. 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวชมเมืองหลวง กรุงเบิร์น
-ชมน้ำตกไรน์ ชมสะพานไม้ชาเปล
-เที่ยวชมเซอร์แมท อินเทอร์ลาเคิน
-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส

(0 Review)
9วัน 6คืน

Switzerland grand tour [GOTTG01][ธ.ค.61-มิ.ย.62] / ทัวร์ปีใหม่ยุโรป, ทัวร์ยุโรปตะวันตก, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้นเพียง76,900.-

-กรุงเบิร์น เมืองมรดกโลก
-เข้าชมปราสาทชิลยอง
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์
-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น

(0 Review)
8วัน 5คืน

SWITZERLAND PARADISE ON EARTH [GOTTG009] [ก.พ-พ.ค 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง69,888.-

-พิชิต2เขา จุงเฟราและกลาเซียร์ 3000
-ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง
-ชมเมืองเวเว่ย์“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
-เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเซอร์แมท

(0 Review)

สวิตเซอร์แลนด์ควบประเทศอื่น

10วัน 7คืน
ทัวร์ราคาถูก Good choice holiday อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน

Beautiful Romance europe ออสเตรีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี [B2BTG019] [มี.ค.-มิ.ย. 62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี / ทัวร์

เริ่มต้นเพียง73,900.-

– ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ (Marienplatz)
– ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)
– ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace)

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Memory in Switzerland
9 วัน 7 คืน

Brilliant switzerland สวิตเซอร์แลนด์ [B2BLX001] [พ.ค.-มิ.ย. 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้นเพียง75,900.-

– เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์
– เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงมรดกโลก
– ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
– ชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle)

(0 Review)
10 วัน 7 คืน

Europe seven countries ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ [B2BOSLX001] [มิ.ย. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง65,900.-

– เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภากรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
– เดินเล่นที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt)

(0 Review)
7 วัน 4 คืน

Italy and Switzerland Spotlight อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ [B2BQR001] [เม.ย. 62] / ทัวร์อิตาลี,ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ /ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง65,900.-

– เที่ยวชมมหานครมิลาน (Milan)
– เที่ยวเมืองเวนิส (Venice)
– นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)
– ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle)

(0 Review)
7 วัน 4 คืน

Milan to Paris อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [B2BQR003] [เม.ย. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์อิตาลี,ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ / ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง58,888.-

– ขึ้นกระเช้าหมุน 360 องศา เพื่อพิชิตยอดเขาทิตลิส
– เที่ยวปารีส (Paris)
– ชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– ถ่ายรูปหอไอเฟล (Tour Eiffel)

(0 Review)
7วัน 4คืน

Cool Switzerland [VCTTGEURO 8.2] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้นเพียง42,888.-

-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-ชมยอดเขากลาเซียร์ 3000
-เที่ยวชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ
-ชมเมืองเบิร์น เมืองโลกทางด้านวัฒนธรรม

(0 Review)
7วัน 4คืน

Discover switzerland [ZETSQCZZRH06] [มี.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ขึ้นสู่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวเมืองตากอากาศ กรินเดอวาลด์
-ชมความงามของเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน

(0 Review)
7วัน 4คืน

Doha, Switzerland and James Bond 007 โดฮา สวิตเซอร์แลนด์ [GOTQR008] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์โดฮา, ทัวร์ซูริค, ทัวร์ชาฟฟ์เฮาเซิน, ทัวร์สไตน์ แอมไรน์, ทัวร์รัพเพอร์สวิล โจนา, ทัวร์ลูเซิร์น, ทัวร์กรุงเบิร์น, ทัวร์เวเว่ย์, ทัวร์เมืองโลซานน์, ทัวร์เจนีวา, ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– แวะเที่ยวเมืองโดฮา การ์ตาร์
– ชมจิตรกรรมฝาผนัง เมืองสไตน์ แอมไรน์
– ชมหอสมุดโบราณที่ เซนท์กัลเลน
– เยือนเมืองแห่งกุหลาบ เมืองรัพเพอร์สวิล – โจนา

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 4 คืน

EASY ENCHANTED SWITZERLAND – ITALY (SONGKRAN) [ZATTG] [8-14 เม.ย 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี,ทัวร์มิลาน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง63,990.-

– ชมสะพานไม้ ชาเปล และ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก เมืองลูเซิร์น
– แวะชม ปราสาทชิลยอง
– สัมผัส อากาศบริสุทธิ์ เมืองเซอร์แมท
– ถ่ายรูปที่ระลึกกับ ดูโอโม มหาวิหารแห่งมิลาน

(0 Review)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
7วัน 4คืน
7วัน 4คืน

Easy winter top of europe france – switzerland [ZATTG] [ม.ค-มี.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรป 2ประเทศ, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, หอไอเฟล, ทัวร์ปารีส, ทัวร์โลซานน์, ทัวร์ดิจอง, ทัวร์กรินเดอวาลด์, ทัวร์ซูริค

เริ่มต้นเพียง55,990.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-เที่ยวเมืองโลซานน์ อินเทอลาเก้น
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว
-ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต

(0 Review)
7วัน 4คืน

EASY WINTER TOP OF EUROPE FRANCE – SWITZERLAND [ZATTG] [ม.ค-มี.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,

เริ่มต้นเพียง55,990.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ย่านเมืองเก่าดิจอง
-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล
-นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราว
-ชมเมืองโลซานน์ อินเทอลาเก้น ซูริค

(0 Review)
10วัน 7คืน

Europe classic อิตาลี(โรม) สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาจุงเฟรา) ฝรั่งเศส [GOHEK011][ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรป 3ประเทศ, ทัวร์สงกรานต์ยุโรป, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์อิตาลี, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง75,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
-เยือนเกาะเวนิส สุดโรแมนติก
-ชมพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
9วัน 6คืน

EUROPE IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE [ITVEY301] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวเกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก
-ชมหอเอนปิซ่า สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
-ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำแข็ง
-เที่ยวชมกรุงปารีส ชมหอไอเฟล

(0 Review)
สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส
8วัน 5คืน

Exclusive italy-swiss-france [ZETSQCZMXP02] [ม.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง53,999.-

-ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)
7วัน 4คืน

Follow your dreams อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [GOTEK013] [ก.พ-มี.ค 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี,ทัวร์ฝรั่งเศส

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยมสวิตเซอร์แลนด์
-ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
-สัมผัสมนต์เสน่ห์มหานครปารีส
-เยือนมหานครมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก

(0 Review)
8วัน 5คืน

France Swiss Germany Netherland [VCTEKEURO 16] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์กีธอร์น,ทัวร์ดีจอง,ทัวร์ปารีส,ทัวร์ลูเซิร์น,ทัวร์หมู่บ้านกังหันลม,ทัวร์อัมสเตอร์ดัม,ทัวร์แองเกิ้ลเบิร์ก,ทัวร์โคโลญจน์,ทัวร์ไอเดลเบิร์ก / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง45,555.-

– เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ เมืองปารีส
– ชม ชมสะพานคาเปล เมืองลูเซิร์น
– เข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง
– ชมความสวยงามที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก

(0 Review)
8วัน 5คืน

France Swiss Germany Netherland [VCTEKEURO16] [มี.ค. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง45,555.-

-เที่ยวชมเมืองปารีส ล่องแม่น้ำแซนน์
-เที่ยวชมเมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เมืองลูเซิร์น
-เที่ยวเมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองโคโลญจน์
-เข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy (Jungfrau) [VCTEKEURO 4.1] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี,ทัวร์ปารีส,ทัวร์ปิซ่า,ทัวร์มิลาน,ทัวร์ลูเซิร์น,ทัวร์วาติกัน,ทัวร์เวนิช,ทัวร์เวนิส,ทัวร์โรม / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง61,999.-

– เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
– เล่นหิมะและ เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง บนยอดเขาจุงฟราวน์
– ชมเมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน เกาะเวนิส
– ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy (Jungfrau) [VCTTGEURO 4.1] [ก.พ.-เม.ย. 62] ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตตาลี่

เริ่มต้นเพียง68,888.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
-ล่องเรือเที่ยวเกาะเวนิส
-ชมโคลอสเซียม หอเอนปิซ่า

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Switzerland Italy [HUGEKHG08] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี / วันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง55,900.-

– ชมประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ เมืองปารีส
– ชมและถ่ายรูปกับหอไอเฟล
– ล่องเรือแม่น้ำแซน
– เข้าชม มหาวิหารนอร์ธเทอดาม

(0 Review)
10วัน 7คืน

GLACIER EXPRESS GRAND TOUR Switzerland [GOTTG004] [ม.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง79,900.-

-ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
-พิชิต2เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองโลซานน์
-สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส

(0 Review)
7วัน 4คืน

GLACIER SWITZERLAND [GOTTG005] [ม.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์เซอร์แมท, ทัวร์ลูเซิร์น, ทัวร์ยุโรปตะวันตก, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, เขากลาเซียร์, เขาจุงเฟรา, ทัวร์เวเว่ย์, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้นเพียง65,999.-

-เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเซอร์แมท
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เขากลาเซียร์ 3000
-ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง
-เที่ยวเมืองเวเว่ย์“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

(0 Review)
1 2 3