โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์ลาว / เวียงจันทน์ / หลวงพระบาง

จัดเรียงตาม

ลาว เวียงจันทน์
3วัน 2คืน

สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง [GOHFD02] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ลาว, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์หลวงพระบาง

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-ล่องเรือแม่น้ำซอง“กุ้ยหลินเมืองลาว”
-นมัสการ วัดพระธาตุหลวง
-ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์
-ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง

(0 Review)
ลาว หลวงพระบาง
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน [BIDPG03] [ม.ค – เม.ย. 62] / ทัวร์ลาว,วังเวียง,เวียงจันทน์,บลูลากูน

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย
-สักการะบูชา พระธาตุหลวง
-เที่ยวชมวังเวียง“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”
-อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน

(0 Review)
3วัน 2คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง [BIDFD001] [ธ.ค 61- เม.ย 62] / ทัวร์ลาว,ทัวร์หลวงพระบาง

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี
-ชมวัดเชียงทอง ชมน้ำตกตาดกวงชี
-ตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
-เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว บ้านผานม บ้านช่างไห

(0 Review)
ลาว
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์หลวงพระบาง [BIDPG001] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ลาว,ทัวร์หลวงพระบาง

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบาง
-ชมวัดเชียงทอง ชมน้ำตกตาดกวงชี
-ตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
-เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว บ้านผานม บ้านช่างไห

(0 Review)
ลาว เวียงจันทน์
3วัน 2คืน

UNSEEN IN VANGVIENG 3D / 2N BY ลาวแอร์ไลน์ [ECHQV01] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ลาว, วันจักรี, ทัวร์เทศกาล, วันสงกรานต์, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์เวียงจันทน์

เริ่มต้นเพียง13,900.-

– เที่ยวชม ถนนคนเดินวังเวียง
– ชม พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี
– อิสระท่องเที่ยว
– หรือ เลือกซื้อ One Day Trip

(0 Review)
3วัน 2คืน

ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง [PKMQV01] [เม.ย.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ลาว, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล

เริ่มต้นเพียง10,888.-

– เที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา
– ชม พระอาทิตย์อัสดง
– สักการะ พระธาตุพูสี
– ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง

(0 Review)
ลาว เวียงจันทน์
2วัน 1คืน