โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ลาว

จัดเรียงตาม

3วัน 2คืน

[GOHPG] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง [ต.ค.- ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

เที่ยวเวียงจันทน์ม,หลวงพระบาง
ล่องเรือแม่น้ำซอง
ชมน้ำตกตาดกวางสี
นมัสการวัดพระธาตุหลวง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDFD] ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลงพระบาง [ธ.ค.60 – เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง
-ขอพรพระธาตุหลวง
-เที่ยวชมกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
-ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDPG] ลาว หลงพระบาง [ธ.ค.60 – พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง
-นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง
-เที่ยวชมน้ำตกตาดกวางสี
-ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDFD] ทัวร์ลาว หลงพระบาง [ธ.ค.60 – เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
-นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง
-เที่ยวชมน้ำตกตาดกวางสี
-เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว”ตลาดมืด”

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBPG1] ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,777.-

-ล่องเรือแม่น้ำซอง “กุ้ยหลินเมืองลาว”
-ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์
-ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
-นมัสการ วัดพระธาตุหลวง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBPG2] ลาว สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,211.-

-ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
-ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี
-ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
-ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง

(0 Review)