โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ลาว / เวียงจันทน์ / หลวงพระบาง

จัดเรียงตาม

3วัน 2คืน

ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกคอนพระเพ็ง [PKMQV06] [ก.ย-ธ.ค61]

เริ่มต้นเพียง8,999.-

-ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง
-เยือนเมืองปากเซ
-ชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู
-นั่งเรือล่องโขง มหานทีสีทันดร

(0 Review)
3วัน 2คืน

ไฮไลท์ หลวงพระบาง [PKMQV02][ต.ค61-มี.ค62]

เริ่มต้นเพียง11,555.-

-สัมผัสความงามตาดกวางสี
-ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
-นมัสการพระบาง ชมวัดเชียงทอง
-สักการะพระธาตุพูสี

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ลาว หลวงพระบาง
3วัน 2คืน

ลาว หลวงพระบาง [BIDFD01] [ส.ค.61 -ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
-ชมน้ำตกตาดกวงชี
-เที่ยวชม วัดเชียงทอง
-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง

(0 Review)
3วัน 2คืน

ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ หลวพระบาง [BIDFD02] [ก.ค. 61-ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-สักการะ วัดพระธาตุหลวง
-เที่ยววังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
-เที่ยวชม วัดเชียงทอง
-ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน
3วัน 2คืน

วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน [PKMQV03] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-สัมผัสอารยธรรมแห่งล้านซ้าง
-ชมสะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม)
-เที่ยว ชมเมืองวังเวียงยามราตรี
-บลูลากูน 2 อิสระ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูกไฮไลท์ หลวงพระบาง
3วัน 2คืน

ไฮไลท์ หลวงพระบาง [PKMQV03] [ต.ค-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง11,555.-

-สักการะพระธาตุพูสี
-สัมผัสความงามตาดกวางสี
-ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
-ชมวัดเชียงทอง

(0 Review)
3วัน 2คืน

ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง [PKMQV01][ต.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง9,888.-

-ชมพระอาทิตย์อัสดง
-ทำบุญ 9 วัดดัง
-ตลาดมืดหลวงพระบาง
-ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว

(0 Review)
2วัน 1คืน

ไหว้พระ 5 วัด หลวงพระบาง เวียงจันทน์ [PKMQV02][ต.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง9,988.-

-วัดแสนสุขาราม
-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
-พระธาตุพูสี
-พระธาตุหลวง

(0 Review)
3วัน 2คืน

สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง [GOHPG01] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-ล่องเรือแม่น้ำซอง“กุ้ยหลินเมืองลาว”
-ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์
-ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
-ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี

(0 Review)
3วัน 2คืน

สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง [GOHFD02] [ม.ค.-เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-ล่องเรือแม่น้ำซอง“กุ้ยหลินเมืองลาว”
-นมัสการ วัดพระธาตุหลวง
-ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์
-ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง

(0 Review)
3วัน 2คืน

ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง [PKMQV01] [ธ.ค. 61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง9,888.-

-ร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
-เที่ยวชมตลาดมืดหลวงพระบาง
-ชมพระอาทิตย์อัสดง
-สักการะ พระธาตุพูสี

(0 Review)