โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์ลาว / เวียงจันทน์ / หลวงพระบาง

จัดเรียงตาม

3วัน 2คืน

ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ หลวพระบาง [BIDFD02] [ก.ค. 61-ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-สักการะ วัดพระธาตุหลวง
-เที่ยววังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
-เที่ยวชม วัดเชียงทอง
-ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ลาว หลวงพระบาง
3วัน 2คืน

ลาว หลวงพระบาง [BIDFD01] [ส.ค.61 -ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
-ชมน้ำตกตาดกวงชี
-เที่ยวชม วัดเชียงทอง
-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ลาว หลวงพระบาง
3วัน 2คืน

ลาว หลวงพระบาง [BIDPG01] (ก.ค. 61 – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ชมน้ำตกตาดกวงชี
-ตักบาตรข้าวเหนียว
-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
-เที่ยวชม วัดเชียงทอง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
4วัน 3คืน

ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ [TTNQV05] [ก.ย.61-ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-เยือนเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
-เที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน
-พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง
-ชมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวล้านช้าง

(0 Review)
3วัน 2คืน

ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกคอนพระเพ็ง [PKMQV06] [ก.ย-ธ.ค61]

เริ่มต้นเพียง8,999.-

-ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง
-เยือนเมืองปากเซ
-ชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู
-นั่งเรือล่องโขง มหานทีสีทันดร

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน
3วัน 2คืน

วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน [PKMQV03] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-สัมผัสอารยธรรมแห่งล้านซ้าง
-ชมสะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม)
-เที่ยว ชมเมืองวังเวียงยามราตรี
-บลูลากูน 2 อิสระ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ

(0 Review)
2วัน 1คืน

ไหว้พระ 5 วัด หลวงพระบาง เวียงจันทน์ [PKMQV02][ต.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง9,988.-

-วัดแสนสุขาราม
-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
-พระธาตุพูสี
-พระธาตุหลวง

(0 Review)
3วัน 2คืน

ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง [PKMQV01][ต.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง9,888.-

-ชมพระอาทิตย์อัสดง
-ทำบุญ 9 วัดดัง
-ตลาดมืดหลวงพระบาง
-ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว

(0 Review)
3วัน 2คืน

ไฮไลท์ หลวงพระบาง [PKMQV02][ต.ค61-มี.ค62]

เริ่มต้นเพียง11,555.-

-สัมผัสความงามตาดกวางสี
-ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
-นมัสการพระบาง ชมวัดเชียงทอง
-สักการะพระธาตุพูสี

(0 Review)