โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ลาว

3วัน 2คืน

[TSBPG] หลวงพระบาง สบาย…สบาย [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง13,559.-

– เที่ยวหลวงพระบาง
– ชมวัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง
– ตักบาตรข้าวเหนียว
– เที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ASTQV] ลาวใต้ ปากเซ คลองพะเพ็ง [พ.ย.60-ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง9,555.-

– ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง
– ชม ปราสาทวัดพู
– ช้อปตลาดดาวเรือง
– ชมวัดพูสะเหลา

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTQV]ปากเซ จำปาสัก สีทันดร ปากซอง ครบสูตร[พ.ย.60 – ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,555.-

เที่ยวปากเซ
ชมมรดกโลกวัดพู อารยธรรมโบราณ
นั่งเรือล่องชมมหานครสีทันดร
เที่ยวน้ำตกแดนสวรรค์

(0 Review)
3วัน 2คืน

[FD] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
• นมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมือง
• วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง
• ขอพรพระธาตุหลวง
• กุ้ยหลินเมืองลาว หินงอกหินย้อย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[FD] ลาว…หลวงพระบาง พัก 4 ดาว [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

• นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง
• วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง
• ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี
• นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง
• วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม

(0 Review)
3วัน 2คืน

[GOHPG] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

– นมัสการพระธาตุหลวง
– ชมวัดสีสะเกด
– ชม น้ำตกตาดกวางสี
– ชม ตลาดค่ำ

(0 Review)
3วัน 2คืน

[GOHTG] ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง [ต.ค.- ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

เที่ยวเวียงจันทน์ม,หลวงพระบาง
ล่องเรือแม่น้ำซอง
ชมน้ำตกตาดกวางสี
นมัสการวัดพระธาตุหลวง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[PG] ทัวร์ลาว…หลวงพระบาง [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้า
• ชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
• ชมน้ำตกตาดกวางสี
• นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง
• พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ

(0 Review)
3วัน 2คืน

[PG] ลาว หลวงพระบาง สุขใจ สบาย สบาย [ก.ย.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง11,559.-

• เที่ยวหลวงพระบาง
• ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า
• น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม
• เที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม

(0 Review)