โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

รัสเซีย

8วัน 5คืน

[CSTEY] RUSSIA AURORA HUNTING [ม.ค. – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ตามล่าหาเเสงเหนือ Aurora Hunting
-สัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบ
-นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้
-ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์

(0 Review)
6วัน 4คืน

[PVCKC] LET IT SNOW IN RUSSIA [ต.ค.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง41,888.-

– ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
– ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
– ขึ้นยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลหรือเลนินฮิลส์
– ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO)

(0 Review)
6วัน 3คืน

[CSTEK]รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส] [ม.ค.61-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง38,900.-

-ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล
-ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET
-ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[GOHEY] RUSSIA AURORA HUNTING [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

– ชมสถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
– ตามล่าหาแสงเหนือ
– ชมวิหำรเซนต์ซำเวียร
– ชมพระรำชวังเครมลิน

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETEY] NICE AURORA IN RUSSIA [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ชมการแสดงละครสัตว์
-ชมวิวที่เนินเขาสแปร์โรว์
-ชมแสงเหนือท่ามกลางหิมะ
-ชมหมู่บ้านซามี่ชนเผ่าพื้นเมือง

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] RUSSIA มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-ตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting
-ขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ
-นั่งรถลากเลื่อน สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้
-ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเครียร์

(0 Review)
7วัน 5คืน

[CSTTG] รัสเซีย Aurora Hunting มอสโคว์–มูร์มันสค์ [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง71,911.-

– ชมเนินเขาสแปร์โรว์
– ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์
– นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์
– ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ
– ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] รัสเซีย มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-ตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting
-ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ
-นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้
-เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

(0 Review)
6วัน 3คืน

[GHDNH] Greatest Russia มอสโคว์-ซากอร์ส [ธ.ค.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง38,900.-

– ชมจัตุรัสแดง
– ชมโบสถ์อัสสัมชัญ
– ชมพระราชวังเครมลิน
– ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ITVTG91] Beautiful Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva
– ชมพระราชวังเครมลิน
– ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow)
– ชมและช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม

(0 Review)
7วัน 5คืน

[PVCKC1] RUSSIA ONCE A LIFE AURORA [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง52,888.-

– ประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
– ชม หมู่บ้าน ซามิ (Sami Village)
– เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
– ถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล

(0 Review)
7วัน 5คืน

[PVCKC4] SPECIAL RUSSIA-A (MOSCOW – ST.PETER) [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง48,999.-

– ถ่ายภาพหน้าจัตุรัสแดง (RED SQUARE)
– ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM
– ชมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
– ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET)

(0 Review)
1 2 3