โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย
8วัน 5คืน

ABSOLUTE RUSSIA [ZETDME06] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง46,999.-

– เยี่ยมชมเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
– เข้าชม พระราชวังแคทเทอรีน
– ชมวิวที่ สแปร์โร่ฮิลล์ เมืองมอสโคว์
– ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล

(0 Review)
7วัน 4คืน

ANGELA RUSSIA [ZETDME14] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,นิวเยรูซาเล็ม / วันจักรี,วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง36,999.-

– ชมวิวที่ สแปร์โร่ฮิลล์
– บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์อัสสัมชัญ
– ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์
– เข้าชม โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม

(0 Review)
7วัน 4คืน

ATHENA RUSSIA [ZETSQ13] [ม.ค. – มี.ค. 62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์ซากกอร์ส, นิวเยรูซาเล็ม

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์
-ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ขี่สุนัขลากเลื่อน
-ชมพระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง
-เที่ยวชมเมืองซากอร์ส

(0 Review)
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
6วัน 4คืน

CIRCUS LET IT SPRING RUSSIA-B (ST.PETER-MOSCOW) [PVCKC] [เม.ย.62] / ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์,เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองมอสโคว, ทัวร์เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

เริ่มต้นเพียง45,999.-

– เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF
– ชม พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM
– ชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค
– ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์

(0 Review)
7วัน 5คืน

CIRCUS PERFECT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER) [PVCTG] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์

เริ่มต้นเพียง53,888.-

– ชมวิว ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
– เยี่ยมชมเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
– ชม โบสถ์อัสสัมชัญ
– ดูโชว์สุดอลังการ Russian Circus

(0 Review)
5วัน 3คืน

CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK [PVCZA5TG] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์มอสโคว์,ซากอร์ส

เริ่มต้นเพียง38,888.-

– การแสดง Russian Circus
– ชม โบสถ์อัสสัมชัญ
– เที่ยวชม เมืองซาร์กอส
– ชมวิว ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ก
7วัน 5คืน

Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ก [GOTTG06] [ม.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
-รถไฟด่วนสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Delight Moscow Snow Festival
6วัน 3คืน

Delight Moscow Snow Festival [HGEK01B] [ธ.ค.61 – มี.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย

เริ่มต้นเพียง30,900.-

-Moscow Snow Festival
-ชมสวนสาธารณะ Zaryadye Park
-ชมพระราชวังเครมลิน
-เที่ยวชมตลาดอิสมายลอฟกี้

(0 Review)
6วัน 3คืน

Delight Moscow [HGEK1B] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,พระราชวังเครมลิน / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง31,900.-

– ชมวิวเมืองมอสโก ที่สแปร์โรว์ ฮิลล์
– เข้าชมพระราชวังเครมลินและ โบสถ์อัสสัมชัญ
– ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
– ถ่ายภาพที่ระลึกที่มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

(0 Review)
รัสเซีย
7วัน 5คืน

Deluxe Russia [ZETSU01] [มี.ค. – พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์ยุโรป, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง56,999.-

-ชมพระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง
-ชมวิวเมืองมอสโคว์ ที่สแปร์โร่ฮิลล์
-ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
-เที่ยวชมเมือง เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Delight Moscow Snow Festival
8วัน 6คืน

Discovery Russia [HGEK03] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่รัสเซีย, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-นอนรถไฟชั้น First Class
-กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
-เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์

(0 Review)
7วัน 5คืน

Hilight Russia [ZETTG02] [ม.ค. – พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์, สแปร์โร่ฮิลล์, มอสกาว่า, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง51,999.-

-ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า
-นั่งรถไฟ Sapsan Fast Train
-ชมการแสดงละครสัตว์
-ชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์

(0 Review)
รัสเซีย
9วัน 7คืน

I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [GOTTG14] [ก.พ.-มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์,ทัวร์เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
-เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส
-เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ
-ล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ก
7วัน 5คืน

INSIDE RUSSIA [PVCWY7] [มี.ค.-เม.ย.] / ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์รัสเซีย, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เซนต์ปีเตอร์

เริ่มต้นเพียง49,999.-

– ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค
– ชม วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์
– ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า
– ชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์

(0 Review)
7วัน 5คืน

Perfect Aurora Russia [PVCTG01] [พ.ย.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย

เริ่มต้นเพียง60,888.-

-ชมฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
-ตามล่าหาแสงเหนือ
-เที่ยวชมหมู่บ้าน ซามิ
-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก PERFECT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER
7วัน 5คืน

PERFECT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER) [PVCTG02] [ธ.ค.61 – มี.ค. 62] / ทัวร์ปีใหม่รัสเซีย, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง53,888.-

-ชมวิวยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
-เข้าชม พระราชวังเครมลิน
-เที่ยวชมเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
-รถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS

(0 Review)
รัสเซีย
9วัน 7คืน

Russia Full Board มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [GOTTG13] [ก.พ.- มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-เที่ยวมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซาร์กอร์ส
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
-ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

(0 Review)
รัสเซีย
7วัน 5คืน

SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [GOTTG07] [เม.ย.- มิ.ย.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว? / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
-เข้าชมพระราชวังเครมลิน
-ดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส
-ชมการแสดงละครสัตว์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ก
6วัน 3คืน

Space Delicious Vodka And Caviar รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส [GOTEK02] [ม.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์ซาร์กอส

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำ Moskva
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ
7วัน 5คืน

Sweet Aurora Russia [ZETTG11] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์

เริ่มต้นเพียง61,999.-

-เที่ยวชมกรุงมอสโคว์
-ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
-ชมหมู่บ้านซามี่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
-ชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
8วัน 5คืน

The Russian Empire and Dinner Cruise มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [GOTEK13] [ก.พ.- พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง53,900.-

-เที่ยวมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซาร์กอร์ส
-ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำกรุงมอสโคว์
-ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
-ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

(0 Review)
6วัน 3คืน

VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK [GOTEK14] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์,ทัวร์เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
-ชมพระราชวังเครมลิน
-ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
-ชมการแสดงละครสัตว์

(0 Review)
7วัน 5คืน

มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ [BIDDME05] [ม.ค.-มี.ค.62]/ ทัวร์รัสเซีย,จัตุรัสแดง,มอสโคว์

เริ่มต้นเพียง62,900.-

-เที่ยวชม SNOW VILLAGE เมืองหิมะ
-ตามล่าหาแสงเหนือ ปรากฏการณ์ออโรร่า
-เที่ยวชมหมู่บ้านชาวซามิ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้
-สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์

(0 Review)
5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ รัสเซีย บินตรงสู่ มอสโคว์ [BIDRUS02] [เม.ย. – พ.ค.] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง42,900.-

– ชมวิหารเซนต์บาซิล
– ชมจตุรัสแดง
– ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
– ช้อบปิ้งตลาด อิสไมโลโว่

(0 Review)
5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส [BIDDME02] [มี.ค.-พ.ค.] / ทัวร์รัสเซีย,ทัวร์มอสโคว์,ทัวร์ซาร์กอร์ส

เริ่มต้นเพียง42,900.-

– ชม ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล Sparrow Hills
– ช้อปตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)
– ชมหมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate)
– ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro)

(0 Review)
รัสเซีย
6วัน 4คืน

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [BIDDME01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

เริ่มต้นเพียง48,900.-

– ชม พระราชวังเคลมลิน
– เยี่ยมชม จัตุรัสแดง เมืองมอสโคว์
– ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์
– ชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

(0 Review)
7วัน 5คืน

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก [BIDDME08] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

เริ่มต้นเพียง55,900.-

– ชมวิว มอสโคว์ บนยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
– เยี่ยมชม หมู่บ้านโคโลเมนสโคว
– เที่ยวชม เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค
– ชมการแสดงละครสัตว์ Circus Show

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Classic Russia รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ก
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก [BIDDME31] [เม.ย.62] / ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

เริ่มต้นเพียง53,900.-

– ชมความงามของ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
– ชมวิว มอสโคว์ บนยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
– เข้าชม พระราชวังเครมลิน
– ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

(0 Review)
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
7วัน 5คืน

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินภายใน 1 ขา [BIDDME07] [เม.ย.62] / ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มอสโคว์, ทัวร์เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

เริ่มต้นเพียง55,900.-

– ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
– ชม ระฆังพระเจ้าซาร์และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
– เที่ยวชม เมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
– ชม เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก

(0 Review)
1 2