โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

รัสเซีย

8วัน 5คืน

(PVCEK) PREMIUM RUSSIA MOSSCOW – ST.PETER) [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง55,888.-

– ขึ้นยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
– ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
– ชม พระราชวังเครมลิน
– ชม โบสถ์อัสสัมชัญ

(0 Review)
6วัน 3คืน

[GOHEY] รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส [ก.ย-ธ.ค 60]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

• ชมพระราชวังเครมลิน
• ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
• ล่องเรือชมแม่น้ำMoskva

(0 Review)
7วัน 5คืน

[GOHTG] Russian Fly to Train มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์ [ก.ย.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง61,500.-

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
เข้าชมพระราชวังเครมลิน
ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส

(0 Review)
7วัน 5คืน

[GOHTG] รัสเซีย Aurora Hunting มอสโคว์–มูร์มันสค์ [ธันวาคม2560]

เริ่มต้นเพียง71,500.-

– ชมเนินเขาสแปร์โรว์
– ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์
– นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์
– ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ
– ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ

(0 Review)
7วัน 5คืน

[GOHTG]FULL BOARD มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์ [พฤศจิกายน2560]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow)
เข้าชมพระราชวังเครมลิน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เที่ยวชมเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส

(0 Review)
7วัน 5คืน

Highlight Russia [TK]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

• เก็บภาพกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสี
• ชม Circusการแสดงสัตว์แสนรู้
• ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
• Gala Dinner ในพระราชวัง

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] รัสเซีย in Train(รถไฟด่วน) [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
เข้าชมพระราชวังเครมลิน
เที่ยวเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET

(0 Review)
8วัน 5คืน

[GOHEY] RUSSIA AURORA HUNTING [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

– ชมสถำนีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
– ตามล่าหาแสงเหนือ
– ชมวิหำรเซนต์ซำเวียร
– ชมพระรำชวังเครมลิน

(0 Review)
7วัน 5คืน

[KC] MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนือ [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

• ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights
• นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลาก
• ชมหมู่บ้านซามิ
• ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ

(0 Review)
7วัน 5คืน

[PVCKC] COUNTDOWN RUSSIA (ST.PETER – MOSSCOW) [30ธ.ค.60-5ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง54,888.-

– ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
– ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า
– ชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค
– ชม The Cathedral of the Resurrection

(0 Review)
8วัน 6คืน

[PVCKC] COUNTDOWN RUSSIA (ST.PETER – MOSSCOW) [29ธ.ค.60-5ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,888.-

– ชมพระราชวังฤดูหนาว
– ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
– ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
– ชม พระราชวังพระนางแคทเธอลีน

(0 Review)
9วัน 6คืน

[PVCKC] COUNTDOWN RUSSIA FREE ALMATY (MOSSCOW – ST.PETER) [31ธ.ค.60-8ม.ค.61]]

เริ่มต้นเพียง62,888.-

– ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
– ชมถนนอารบัต
– ชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล

(0 Review)
1 2 3