โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์ยูเครน

5วัน 3คืน

EASY EXPLORER UKRAINE [ZATPS01] [ต.ค-ธ.ค61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-เที่ยวชมบรรยากาศกรุงเคียฟ
-ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
-ชมสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง
-ช้อปปิ้ง Ocean Plaza Mall

(0 Review)
8วัน 6คืน

OPEN EYE UKRIANE [PVCPS01] [ก.ค. – ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง57,555.-

-เที่ยวชมเมืองมรดกโลกลวิฟ
-ชมมหาวิหารโดมินิกัน
-นั่งรถไฟนอนสู่เมืองเคียฟ
-เที่ยวชมกรุงเคียฟ

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก EASY UNSEEN UKRAINE
5วัน 3คืน

EASY UNSEEN UKRAINE [ZATPA01][ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมบรรยากาศกรุงเคียฟ
-ชมอนุสาวรีย์โกลเด้นเกต
-ชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
-ชมวิถีชีวิตชนพื้นเมือง

(0 Review)