โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

รวมทัวร์ยุโรป ราคาถูก

7วัน 4คืน

Doha, Switzerland and James Bond 007 โดฮา สวิตเซอร์แลนด์ [GOTQR008] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์โดฮา, ทัวร์ซูริค, ทัวร์ชาฟฟ์เฮาเซิน, ทัวร์สไตน์ แอมไรน์, ทัวร์รัพเพอร์สวิล โจนา, ทัวร์ลูเซิร์น, ทัวร์กรุงเบิร์น, ทัวร์เวเว่ย์, ทัวร์เมืองโลซานน์, ทัวร์เจนีวา, ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– แวะเที่ยวเมืองโดฮา การ์ตาร์
– ชมจิตรกรรมฝาผนัง เมืองสไตน์ แอมไรน์
– ชมหอสมุดโบราณที่ เซนท์กัลเลน
– เยือนเมืองแห่งกุหลาบ เมืองรัพเพอร์สวิล – โจนา

(0 Review)
8วัน 5คืน
เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
8วัน 5คืน
1 2 3 26