โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

รวมทัวร์ยุโรป ราคาถูก

7วัน 4คืน

UK in Love London [ITV1900183] [มิ.ย.62] / ทวีปยุโรป, ทัวร์อังกฤษ, วันอาสาฬหบูชา, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์กรุงลอนดอน, ทัวร์เมืองซาลส์บัวรี่, ทัวร์เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน, ทัวร์เมืองอ๊อกซฟอร์ด, ทัวร์เมืองเลสเตอร์

เริ่มต้นเพียง49,888.-

– ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์
– เที่ยวชม เมืองอ๊อกซฟอร์ด
– ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของปราสาท
– ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์

(0 Review)
9วัน 6คืน

GRAND UK ทัวร์อังกฤษ [ITV1900182] [มิ.ย.62] / ทวีปยุโรป, ทัวร์อังกฤษ, ทัวร์เมืองคาร์ดิฟฟ์, ทัวร์เมืองบาธ, ทัวร์เมืองลอนดอน, ทัวร์เมืองวินเดอร์, ทัวร์เมืองสแตรทฟอร์ด, ทัวร์เมืองอัมเบิลไซด์, ทัวร์เมืองอเมสบัวรี, ทัวร์เมืองเอดินเบิร์ก, ทัวร์เมืองแมนเชสเตอร์

เริ่มต้นเพียง65,900.-

– เดินเล่นเมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแห่งการเรียนรู้
– เยือนบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์
– ชมสโตนเฮ้นจ์1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
– ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

(0 Review)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
7วัน 4คืน
1 2 3 20