โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์มาเก๊า

4วัน 3คืน

ฮ่องกง มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก [GOTCX006] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาล, วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง27,888.-

– ข้าม สะพานข้ามทะเล ที่ยาวที่สุดในโลก
– ไหว้พระวัดดังฮ่องกง ณ หาดรีพัลส์เบย์
– สนุกกับการช้อปปิ้งฮ่องกง
– ถ่ายรูปกับบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก มาเก๊า ฮ่องกง ปัง ปัง ไหว้พระ 9 วัด
3วัน 2คืน

มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ [GSTMFM07] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง19,999.-

– ชมหาด รีพลัส เบย์ และ วิคตอเรียพีค
– ชม วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม
– ชม วัดหวังต้าเซียน
– ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

(0 Review)
4วัน 3คืน
3วัน 2คืน

SUMMER IN MACAO [GOTNX08] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, วันจักรี, วันสงกรานต์, วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง7,888.-

– เที่ยวเมืองมรดกโลก มาเก๊า
– ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
– ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส
– สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม และ วัดกวนอู

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
3วัน 2คืน

มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ [ITVFD311] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์ฮ่องกง, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เมืองจู่ไห่, เวเนเชี่ยน

เริ่มต้นเพียง9,888.-

– ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ
– ชม THE VENETIAN โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
– ชมทิวทัศน์ อ่าววิคตอเรีย เกาะฮ่องกง
– นั่งรถข้าม สะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก

(0 Review)
4วัน 3คืน

SUPER ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน [SLTRJ4] [มี.ค.-ก.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เกาะลันเตา, นองปิง

เริ่มต้นเพียง25,999.-

– ชมวิวยอดเขา VICTORIA
– เยี่ยมชมหาดทราย REPULSE BAY
– ขอพร เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
– กระเช้า Ngong ping นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน

(0 Review)
4วัน 3คืน

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง [PHDEK04] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์นองปิง

เริ่มต้นเพียง23,900.-

– สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VENETIAN
– นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
– ชมซากประตู โบสถ์เซนต์ปอล เมืองมาเก๊า
– ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [ZETHKG10] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์ฮ่องกง,นองปิง,ทัวร์มาเก๊า

เริ่มต้นเพียง14,999.-

– นมัสการพระใหญ่ลันเตา
– ชมวิวบนเขา VICTORIA PEAK
– ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชายหาด รีพัลส์เบย์
– เยี่ยมชม THE PARISIAN MACAO และหอไอเฟลจำลอง

(0 Review)
1 2