โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ภูฏาน

5วัน 3คืน

[TSBB3]มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า[ธันวาคม2560]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

ชมพาโรซองหรือพาโรริงปูซอง
ชมหมู่บ้านเมืองพูนาคา
ชมวัดชิมิลาคังวัดกลางหุบเขา
ชมวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร“ทักซัง”

(0 Review)
5วัน 4คืน

SHOCK BHUTAN ภูฏาน[B3]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

• พิสูจน์จิตมหากุศล
• พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง
• ชมความงดงามของป้อมปราการพูนาคาซอง
• ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม

(0 Review)
6วัน 5คืน

[WHDB3]Bhutan Land of happiness [24-29 ตุลาคม2560]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

– ชมเมืองทิมพู
– ชม Jungshi Hand made paper factory
– ชม National Museum House
– พิชิต Tiger Nest / Taktsang

(0 Review)
5วัน 4คืน

ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า[ B3]

เริ่มต้นเพียง51,900.-

• พาโรริงปูซอง-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
• เมืองทิมพู-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
• พระศรีสัจจธรรม-จุดชมวิวซังเกกัง
• พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง

(0 Review)