โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ภูฏาน

จัดเรียงตาม

5วัน 4คืน

ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา ซุปตาร์ ว้าวววว [TTNB301] [13 – 17 เมษายน 2562] / ทัวร์ภูฏาน, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์พาโร, ทัวร์ทิมพู, ทัวร์ปูนาคา

เริ่มต้นเพียง59,999.-

-เที่ยวชมเมืองหลวงทิมพู
-เที่ยวชมเมืองปูนาคา
-เที่ยวชมเมืองพาโร
-ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

(0 Review)