โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ภูฏาน

จัดเรียงตาม

5วัน 4คืน

HAPPINESS IN BHUTAN [PVCB301] [วันนี้ – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง48,900.-

-พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง
-ชมป้อมปราการ พูนาคาซอง
-ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม
-ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

(0 Review)