โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
5วัน 3คืน

FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส [TTNSL01][มี.ค.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาลวันอาสาฬหบูชา, ทัวร์เทศกาลวันแม่แห่งชาติ, ฟุกุโอกะ, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, เทศกาล, เทศกาลวันปิยะมหาราช, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาะคิวชู, ทัวร์เมืองซากะ, ทัวร์เมืองนางาซากิ, ทัวร์เมืองฟูกุโอกะ, ทัวร์เมืองเบปปุ

เริ่มต้นเพียง19,888.-

– ชมเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ เมืองเบปปุ
– เที่ยวชม เมืองนางาซากิ
– ถ่ายรูปสวย ๆ ที่ เฮาส์เทนบอช
– ทัวร์เมืองซากะ และ เมืองฟูกุโอกะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA [ZETFUK01SL] [เม.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฟุกุโอกะ,ทัวร์ซากะ,ทัวร์เบปปุ

เริ่มต้นเพียง27,999.-

– ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองฟุกุโอกะ
– ชม บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด JigokuMeguri
– เข้าชม สู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เมืองซากะ
– ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย หรือดอกฟูจิ ณ สวนคาวาจิ

(0 Review)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
5วัน 3คืน

SONGKRAN IN FUKUOKA NAGASAKI [ZETFUK02SL] [เม.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฟุกุโอกะ / ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง29,999.-

– เข้าชม สู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เมืองซากะ
– เยี่ยมชม ศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองเบปปุ
– ชม บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด JigokuMeguri
– เข้าชม สวนสันติภาพนางาซากิ

(0 Review)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
5วัน 3คืน

ONCE IN FUKUOKA [ZETFUK03SL] [เม.ย.-ก.ย.62]

เริ่มต้นเพียง21,999.-

– ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ
– ชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บ่อน้ำแร่สีเลือด
– ชม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ วัดนาริตะซังคุรุเมะ
– เยี่ยมชม ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เมืองซากะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

KYUSHU SAGA SKI [GOTTG006] [ม.ค.-ก.พ.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฟุกุโอกะ, สกี

เริ่มต้นเพียง51,900.-

-สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองฟุกุโอกะ
-ชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา
-เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ
-สนุกกับลานสกี ช้อปปิ้งย่านดัง

(0 Review)