โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ฟุกุโอกะ

5วัน 3คืน

[ITVTG51] Say Hi Kyushu Fukuoka [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

– นมัสการศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ
– นั่งรถรางชมสวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden)
– ชมพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ
– ชมสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBTG] KYUSHU SKI & STRAWBERRY [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,991.-

– สักการะศาลเจ้าดาไซฟุชื่อดัง
– ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นที่ฟาร์มสตอเบอร์รี่
– เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ
– เที่ยวชมอะตอมมิคบอมบ์

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETTG] SKI & SNOW IN FUKUOKA [ธ.ค.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง41,900.-

– พิสูจน์บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ
– ลิ้มรสสตอรเบอรี่สดๆ จากไร่
– พลาดไม่ได้กับลานสกีเท็นซัน
– ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่คะแนลซิตี้

(0 Review)