โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
5วัน 3คืน

[ZETTG01] WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง47,955.-

-เที่ยวชมเมืองเบปปุ ศาลเจ้าดาไซฟุ
-เที่ยวชมหมู่บ้านยุฟุอิน ชมบ่อน้ำพุร้อน
-เที่ยวชมเมืองซากะ เมืองนางาซากิ
-เที่ยวชมถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBTG04] KYUSHU WISTERIA CHECK IN [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง38,999.-

-ชมความสวยงามของดอกวิสเรีย
-เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ นางาซากิ
-เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอิน
-ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ITVTG51] Say Hi Kyushu Fukuoka [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

– นมัสการศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ
– นั่งรถรางชมสวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden)
– ชมพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ
– ชมสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ

(0 Review)