โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ฟุกุโอกะ

5วัน 3คืน

[GOHTG] KYUSHU ALL IN ONE [พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง40,900.-

– นมัสการศาลเจ้าดาไซฟุ
– ชมหมู่บ้านยูฟุอิน
– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ
– ชม อะตอมมิคบอมบ์

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETTG] SKI & SNOW IN FUKUOKA [ธ.ค.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง41,900.-

– พิสูจน์บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ
– ลิ้มรสสตอรเบอรี่สดๆ จากไร่
– พลาดไม่ได้กับลานสกีเท็นซัน
– ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่คะแนลซิตี้

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETTG] FUKUOKA NAGASAKI [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

– เยือนเกาะคิวชู
– นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้
– สายน้ำ ขุนเขาและออนเซ็น
– ชมบ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ

(0 Review)