โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ฟินแลนด์

ฟินแลนด์

9วัน 6คืน

ฟินแลนด์ สโนโมบิล [WCTAYWAY0609S] [19-27 มี.ค 62]

เริ่มต้นเพียง139,900.-

-นั่งเรือชมวิวทะเลบอลติกสู่เฮลซิงกิ
-ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป
-ขับ “สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ
-ดูแสงออโรร่า(ล่าแสงเหนือ)

(0 Review)
9วัน 6คืน

ฟินแลนด์ สโนโมบิล [WCTAYWAY0609S] [8-16 เม.ย 62]

เริ่มต้นเพียง144,900.-

-เที่ยวชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงฟินแลนด์
-สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป
-ชมหมู่บ้านซานต้า คลอส ฟาร์มกวางเรนเดียร์
-ชมแสงออโรร่า (ล่าแสงเหนือ)

(0 Review)
9วัน 6คืน

ฟินแลนด์ สโนโมบิล [WCTAYWAY0609S] [ม.ค-ก.พ 62]

เริ่มต้นเพียง139,900.-

-ดูแสงออโรร่า(ล่าแสงเหนือ)
-ชมหมู่บ้านซานตา คลอส
-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ขับรถสโนว์ โมบิล
-พักโรงแรม Glass Igloo หลังคากระจก

(0 Review)