โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์พม่า / ย่างกุ้ง / มัณฑะเลย์ / พุกาม

มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน )[BIDMMR051PG] [ธ.ค.61-ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
-สักการะ 2มหาบูชาสถาน
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
2วัน 1คืน

พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด [GOTDD002] [ธันวาคม61]

เริ่มต้นเพียง6,888.-

-ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต
-อิ่มอร่อยกับเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

(0 Review)
ย่างกุ้ง
3วัน 2คืน

พม่า ซุปตาร์… ผู้ชนะสิบทิศ [TTNFD03] [ม.ค. – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป
-สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(0 Review)
3วัน 2คืน

Myanmar Blessing [ZETFD02] [ก.ค – ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

-ชมพระราชวังบุเรงนอง
-นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(0 Review)
ย่างกุ้ง
1วัน

พม่า สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม [GOTDD] [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง3,999.-

-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-ขอพรเทพทันใจ พระพุทธรูปทองคำ
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

(0 Review)
2วัน 1คืน

พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน [LFTSL02] [ธ.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง6,996.-

-ชมเจดีย์ชเวมอดอ
-ชมพระธาตุอินทร์แขวน
-ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊ก อองซาน

(0 Review)
1วัน

พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน [LFTSL01] [ธ.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง3,889.-

-ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ชมพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
-ขอพรเทพกระซิบ เทพทันใจ
-ช้อปิ้ตลาดโบโจ๊ก อองซาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

Lucky Mandalay Bagan [ZETFD01] [พ.ย.61-ก.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,999.-

-ชมวิวทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
-สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม มัณฑะเลย์ [LFTFD01] [พ.ย 61 – ก.พ 62]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
-สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง

(0 Review)
2วัน 1คืน

มหัศจรรย์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ [BIDDD] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

-สักการะ 9สิ่งศักดิ์สิทธิ์
-เที่ยวชมตลาดโบโจ๊ก อองซาน
-อร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ ภัตตาคารชาบูชิ
-พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า

(0 Review)
3วัน 2คืน

หลงรัก พุกาม [BIDMMR52FD] [ต.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-สักการะ 2มหาบูชาสถาน
-ชมวิวทะเลเจดีย์
-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
มัณฑะเลย์
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม [BIDMMR55FD] [ต.ค.61 – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน พัก 4 ดาว [BIDMMR4DD] [ก.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-สักการะ 3มหาบูชาสถาน
-ชมแม่น้ำสะโตง
-ชมพระราชวังบุเรงนอง
-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป

(0 Review)
3วัน 2คืน

พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล [BIDMMR61FD] [ต.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ล่องเรือชมทะเลสาบอินเล
-นมัสการพระมหามัยมุนี
-ชมวิวบนยอดเขามัณฑะเลย์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน นั่งรถภายใน
4วัน 3คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน นั่งรถภายใน [BIDMMR51FD] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
-สักการะ 2มหาบูชาสถาน
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกาย อังวะ มิงกุน [BIDMMRO3PG] [ส.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-ชมหอคอยเมืองอังวะ
-ร่วมพิธีพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ บินภายใน
4วัน 3คืน

พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ บินภายใน [BIDMMR10] [ต.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-สักการะ 3มหาบูชาสถาน
-เที่ยวชมตลาดโบโจ๊ก อองซาน
-ชมพระราชวังไม้สัก พระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง ภูเขามัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

โปรสุขใจ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว [BIDMMR12FD] [ต.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-สักการะ 3มหาบูชาสถาน
-ชมแม่น้ำสะโตง
-ชมพระราชวังบุเรงนอง
-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป

(0 Review)
3วัน 2คืน

โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน [BIDMMR12DD] [ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-สักการะ 3มหาบูชาสถาน
-ชมแม่น้ำสะโตง
-ชมพระราชวังบุเรงนอง
-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป

(0 Review)
3วัน 2คืน

โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม [BIDMMR01] [พ.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-เที่ยวชมตลาดโบโจ๊ก อองซาน
-นั่งเรือแจว ชมพระเจดีย์เยเลพญา
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
-สักการะ 2มหาบูชาสถาน

(0 Review)
โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
3วัน 2คืน

โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [BIDMMR4SL] [ต.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ชมพระราชวังบุเรงนอง บัลลังก์ผึ้ง
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป
-นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(0 Review)
มัณฑะเลย์
5วัน 4คืน

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน [BIDMMR8FD] [ต.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

-สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
-ชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ Mandalay Hill
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
6วัน 5คืน

แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ [BIDMMR08] [ต.ค.61 – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

-ชมแม่น้ำสะโตง ชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวMandalay Hill

(0 Review)
มัณฑะเลย์
2วัน 1คืน

มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ [BIDMMR31FD] [ก.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมวิว Mandalay Hill
-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง วัดกุโสดอ

(0 Review)
ย่างกุ้ง
1วัน

Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัด [BIDSL01] [ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง4,999.-

-นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี
-นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน
2วัน 1คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน [GOTPG02] [ส.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง7,900.-

-สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะพระนอนตาหวาน
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
-ช้ออปปิ้งตลาดสก็อต

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ..
3วัน 2คืน

Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. [GOTDD03] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
-ชมเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมืองตลาดสก๊อต

(0 Review)
3วัน 2คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [GOTPG01] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน

(0 Review)
ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [GOTFD02] [ธ.ค.61 – ก.พ. 62]

เริ่มต้นเพียง8,900.-

-นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง

(0 Review)
2วัน 1คืน

Go Myanmar สุดจ๊าต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด [GOTDD02] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง6,888.-

-ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมืองตลาดสก๊อต

(0 Review)
1 2