โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์พม่า / ย่างกุ้ง / มัณฑะเลย์ / พุกาม

พม่า ย่างกุ้ง
6วัน 5คืน

เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ [BIDBTMMR09FD] [พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

– สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
– เข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
– บินภายในไป-กลับ
– พักหรู 4 ดาว

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
1 วัน

SUPER SHOCK พม่า ไหว้พระวัดดัง [BID1900189] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง4,999.-

– นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
– นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
– สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี

(0 Review)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

พม่า เที่ยวฟิน พาไปอิ่มบุญ [LFT1900162] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทัวร์เมืองย่างกุ้ง, ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันแรงงาน, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล

เริ่มต้นเพียง7,991.-

– ชมพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
– หลวงพ่องาทัตจี วัดงาทัตจี
– ขอพรเทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ
– ขอพรนัตโบโบยีหรือเทพทันใจ

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
1 วัน

พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน [LFT1900165] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทัวร์เมืองย่างกุ้ง, ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง3,993.-

– ชมพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
– ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดงาทัตจี
– ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ขอพรนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ

(0 Review)
1วัน

พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน [B2BQE1RGNDD002] [พ.ค.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง5,555.-

– สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ขอพรเทพทันใจ
– ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
– สักการะวัดพระหินอ่อน

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทำบุญ ไหว้พระ พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม [B2BQE1MDLPG001] [มิ.ย.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์มัณฑะเลย์, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เมืองพุกาม, ทัวร์เมืองมัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง14,900.-

– ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
– สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์

(0 Review)
2วัน 1คืน

พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 [B2BQE1RGNDD003] [พ.ค.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล, วันอาสาฬหบูชา, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง7,900.-

– ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว
– สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ขอพรเทพทันใจ
– สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี

(0 Review)
พม่า พระธาตุอินทร์แขวน
3วัน 2คืน

พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [B2BQE1RGNPG001] [พ.ค.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองหงสาวดี

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
– ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
– สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
– ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี [B2BQE1RGNPG002] [เม.ย.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองหงสาวดี

เริ่มต้นเพียง7,900.-

– นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
– ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
– ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
– บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ

(0 Review)
3วัน 2คืน

พม่า สะพานบุญ หนุนนำ ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน [B2BQE1RGNDD004] [เม.ย.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันแรงงาน, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองสิเรียม, ทัวร์เมืองหงสาวดี

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
– ขอพรเทพทันใจ
– ขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
– ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา

(0 Review)
2วัน 1คืน

WOW MYANMAR [PVCWM018M] [พ.ค.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองสิเรียม, ทัวร์เมืองหงสาวดี

เริ่มต้นเพียง7,999.-

– ชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
– ชม พระราชวังบุเรงนอง
– นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
3วัน 2คืน

PRO JAI JAI MYANMAR [PVCJJ01DD] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันจักรี, วันสงกรานต์, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองหงสาวดี

เริ่มต้นเพียง8,999.-

– นมัสการ พระพุทธรูปสี่ทิศ
– ชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
– ชม พระราชวังบุเรงนอง
– นมัสการ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน

(0 Review)
1วันเต็ม

ย่างกุ้ง ทันใจ สมปรารถนา ไหว้พระเต็มวัน [GOT1DD0016] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง4,999.-

– สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
– ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
– สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

พม่า บุญพา วาสนาส่ง (ย่างกุ้ง) [GOT1FD004] [พ.ค.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, ทัวร์เทศกาล, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ย่างกุ้ง, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง6,900.-

– สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
– ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
– ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์

(0 Review)
พม่า
2วัน 1คืน

พม่า บารมี เสริมบุญ เสริมวาสนา ไหว้พระ 9 วัด [GOT1DD017] [พ.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง6,888.-

– สักการะ มหาเจดีย์ชเวดากอง
– ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
– ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
– สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี

(0 Review)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

พม่า กอดบุญ หนุนนำ (ย่างกุ้ง) [GOT1FD003] [มี.ค-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง6,900.-

– สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
– ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
– ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Yangon [GOT1PG007] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันสงกรานต์, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองย่างกุ้ง, ทัวร์เมืองหงสาวดี

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
– ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา
– สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
– สักการะพระเกศา ที่ยังเคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิต ณ วัดบารมี

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
3วัน 2คืน

บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Mandalay มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกายน์ มิงกุน [GOT1PG004] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์มิงกุน, ทัวร์สกายน์, ทัวร์อมรปุระ

เริ่มต้นเพียง15,888.-

– ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– สักการะเจดีย์กวงมูดอร์ หรือเจดีย์นมนาง

(0 Review)
3วัน 2คืน

บินตรงเชียงใหม่ #Hashtag Yangon ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม [GOT1PG006] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์สิเรียม, ทัวร์หงสาวดี

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ล่องเรือสักการะ เจดีย์เจดีย์เยเลพญา แห่งเมืองสิเรียม
– สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
– นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
– ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

ย่างกุ้งสายบุญ [GOT1PG004] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง7,900.-

– นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
– ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
– ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
– สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

(0 Review)
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

มนต์เสน่ห์พุกาม… มัณฑะเลย์ พุกาม [GOTPG002] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์พุกาม, ทัวร์มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง14,900.-

– ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
– สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์

(0 Review)
พม่า พระธาตุอินทร์แขวน
3วัน 2คืน

พม่าบุญใหญ่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [GOTPG003] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันแม่แห่งชาติ, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์หงสาวดี

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
– ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
– สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
– สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
3วัน 2คืน

พม่า เสริมบุญ (สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน) [GOT1DD015] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันแรงงาน, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์หงสาวดี

เริ่มต้นเพียง10,888.-

– สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
– ขอพรเทพทันใจ และพระพุทธรูปทองคำ เจดีย์โบตาทาวน์
– ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
– ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
4วัน 3คืน

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay fly to Bagan มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ (นั่งเครื่องภายใน) [GOT1PG002] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์พุกาม, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์มิงกุน

เริ่มต้นเพียง24,888.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
– สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
4วัน 3คืน

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay – Bagan chill chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ (นั่งรถภายใน) [GOT1PG001] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์พุกาม, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์มิงกุน

เริ่มต้นเพียง20,888.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์
– สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

บินตรงเชียงใหม่ Charming of Shan State ตามรอยโยเดีย (นั่งเครื่องภายใน) มัณฑะเลย์ รัฐฉาน อินเล อังวะ อมรปุระ สกายน์ [GOT1PG003] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์มัณฑะเลย์, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง26,888.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ชมสักการะพระบัวเข็ม ณ วัดพองดออู
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
– ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง ที่พระตำหนักชเวนันดอว์

(0 Review)
3วัน 2คืน
1 2 3