โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์พม่า / ย่างกุ้ง / มัณฑะเลย์ / พุกาม

พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

เฟี้ยวฟ้าว MYANMAR [PVCFF01][พ.ค.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, ทัวร์เทศกาลวันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ย่างกุ้ง, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง8,499.-

– ชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
– ชม พระราชวังบุเรงนอง
– ชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
– นมัสการ วัดพระไฝเลื่อน ไจ้ท์ปอลอ

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

มนต์เสน่ห์พุกาม… มัณฑะเลย์ พุกาม [GOTPG02] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-สักการะเจดีย์ชเวสิกอง ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
-เที่ยวชมเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
-ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี

(0 Review)
พม่า พระธาตุอินทร์แขวน
3วัน 2คืน

พม่า สะสมบุญ (พระธาตุอินทร์แขวน) [GOTDD14] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง9,900.-

-สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

พม่า..ต่อเงินต่อทอง ย่างกุ้ง สิเรียม [GOTDD13] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,ทัวร์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้นเพียง6,666.-

-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
-ไหว้พระขอพร ที่เจดีย์ไจ๊เข้า
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

พม่า สุดจี๊ด (4ดาว) ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด [GOTDD10] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,ทัวร์ชเวดากอง

เริ่มต้นเพียง5,888.-

-ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

(0 Review)
1วัน

พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน [GOTDD09] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,ทัวร์เจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้นเพียง4,499.-

-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
-ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

(0 Review)
1วัน

พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน [LFTDD01][ม.ค.- มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,ทัวร์เจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้นเพียง3,993.-

-สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะขอพรนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ
-สักการะขอพรเทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ
-ช้อปปิ้งที่ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต

(0 Review)
2วัน 1คืน

มหัศจรรย์ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ [BIDMMR014] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,มัณฑะเลย์ / วันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง6,900.-

– นั่งเรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา
– นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำ
– ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ
– บุฟเฟ่ต์ ภัตตาคารชาบูชิ สุกี้หม้อไฟและซูชิ สารพัดหน้า

(0 Review)
ทัวร์พม่า
4วัน 3คืน

พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ [BIDMMR10FD] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์,ทัวร์ย่างกุ้ง / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง18,900.-

– สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
– นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ชมจิตกรรมฝาผนัง วัดกุบยางกี
– เข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
4วัน 3คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดี (บินภายใน) [BIDMMR05PG][ก.พ.-เม.ย.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์,ทัวร์ย่างกุ้ง / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง17,900.-

– ชมการแสดงโชว์เชิดหุ่นกระบอก เมืองพุกาม
– ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง
– เยี่ยมชม เจดีย์ชินพิวมิน ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี
– เข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
3วัน 2คืน

พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน [BIDMMR03PG] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์ / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง10,900.-

– ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง
– เข้าชม ชม พระราชวังมัณฑะเลย์
– เที่ยวชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า

(0 Review)
พม่า
3วัน 2คืน

โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน [BIDMMR04FD] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– ชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำ เมืองสิเรียม
– ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมพระธาตุอินแขวน
– สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน [BIDMMR21] [ม.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง / วันจักรี,วันวิสาขบูชาวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน
– ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ
– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมพระธาตุอินแขวน
– ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง

(0 Review)
พม่า
1วัน

PRAY MYANMAR [PVCPM01SL] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง3,678.-

– กราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์
– ขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี
– สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ
– นมัสการ พระหินอ่อน

(0 Review)
6วัน 5คืน

GRAND MYANMAR [PVCGM01SL] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง29,900.-

– นั่งรถม้า ชมเมืองพุกาม
– ดูโชว์หุ่นกระบอก
– นมัสการ มหาบูชาสถาน
– ชม พระราชวังบุเรงนอง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน นั่งรถภายใน
4วัน 3คืน

ROYAL MANDALAY BAGAN [ZETMDL04] [เม.ย.-ส.ค.62] / ทัวร์พม่า, พุกาม, มัณฑะเลย์ / วันจักรี,วันวิสาขบูชา,วันแม่แห่งชาติ

เริ่มต้นเพียง12,999.-

– ชมวิวทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม
– ชม วัดอานันดา ของหมู่บ้านยินกะบา
– เจดีย์มิงกุน เมืองมิงกุน
– ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

(0 Review)
2วัน 1คืน

GLORY MYANMAR [ZETRGN10] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทัวร์พม่า,ย่างกุ้ง / วันจักรี,วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง7,999.-

– ชมพระมหาเจดีย์มุเตา และพระธาตุอินทร์แขวน
– เที่ยวชมเมืองหงสาวดี
– ชมพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนเมืองหงสาวดี
– ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง

(0 Review)
3วัน 2 คืน

LUXURY MYANMAR [ZETRGN01] [เม.ย.-ก.ย.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง10,999.-

– ชมพระมหาเจดีย์มุเตา และพระธาตุอินทร์แขวน
– เที่ยวชมเมืองหงสาวดี
– ชมพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนแห่งเมืองหงสาวดี
– ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม เที่ยวฟิน สุขใจ [FITFD02] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง12,881.-

-ชมและร่วมสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลยื ล่องแม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน) [BIDMMR05_FD] [ม.ค. – พ.ค. 62] / ทัวร์พม่า,มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง Mandalay Hill
-ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน )[BIDMMR051PG] [ธ.ค.61-ก.พ.62] / ทัวร์พม่า,มัณฑะเลย์ / วันปีใหม่

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
-สักการะ 2มหาบูชาสถาน
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
3วัน 2คืน

พม่า ซุปตาร์… ผู้ชนะสิบทิศ [TTNFD03] [ม.ค. – เม.ย.62] / ทัวร์พม่า, ทัวร์สงกรานต์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์หงสา, ทัวร์อินทร์แขวน, ทัวร์สิเรียม

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป
-สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(0 Review)
1 2 3