โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

พม่า

3วัน 2คืน

[TSBDD]ทัวร์พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย…สบาย [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,881.-

– ขอพรเทพทันใจ
– สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา
– เจดีย์ชเวดากอง
– ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDDD]เที่ยวพม่า จิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง อินแขวน[พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-เจดีย์ชเวมอดอร์
-ขอพรเทพทันใจ
-พระนอนตาหวาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDDD]เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง อินแขวน[พ.ย.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะพระสุพรรณกัลยา
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-ตักบาตรพระสงฆ์1000 รูป

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม [พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง24,900.-

– พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมวัดเจดีย์ชเวสิกอง
– ชมเจดีย์ชเวชานดอร์
– ชมสวนเกษตรลอยน้ำ

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ [พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

– ชมเจดีย์ชเวซานดอร์
– ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
2วัน 1คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
– ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
– ชมสะพานไม้อูเบ็ง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ พุกาม [พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

– ชมทะเลสาบคองตามัน
– ชมสะพานไม้อูเบ็ง
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

(0 Review)
5วัน 4คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง23,900.-

– นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
– ขอพรเทพทันใจ
– ชมเจดีย์ชเวชานดอร์
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม [พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
– พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ [ธ.ค.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– สักการะพระบัวเข็ม
– นมัสการพระมหามัยมุนี

(0 Review)
6วัน 5คืน

[BIDFD]แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว [ธ.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์,เจดีย์ชเวดากอง
ล่องเรือทะเลอินเล โชว์หุ่นเชิดพุกาม

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDMMR04] โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน พัก 4 ดาว [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– ชมเจดีย์ชเวมอดอร์
– ชมพระราชวังบุเรงนอง
– ชมพระธาตุอินทร์แขวน
– ขอพรเทพทันใจ

(0 Review)
1 2 3