โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

พม่า

3วัน 2คืน

[TSBDD]พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา อินทร์แขวน 3 [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง11,559.-

– ขอพรเทพทันใจ
– สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา
– เจดีย์ชเวดากอง
– ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBPG] พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
– ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์
– ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

(0 Review)
6วัน 5คืน

[BIDFD]แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล [ต.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์,เจดีย์ชเวดากอง
ล่องเรือทะเลอินเล โชว์หุ่นเชิดพุกาม

(0 Review)
3วัน 2คืน

[DD] โปรพม่า จิ๊บ จิ๊บ [ก.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง9,999.-

• กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง
• ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย

(0 Review)
4วัน 3คืน

[FD] พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [ส.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์
• ชม สะพานไม้อูเบ็ง
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องแม่น้ำอิระวดีชม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[GOHPG] มัณฑะเลย์ พุกาม [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

– ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
– ชมวัดกุโสดอ
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี

(0 Review)
3วัน 2คืน

[MMR001DD] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม [ก.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง9,999.-

– หงสาวดี
– เจดีย์ชเวมอดอร์
– พระนอนชเวตาเลียว
– พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[MMR002SL] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [ส.ค.-ต.ค.60]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

– สักการะ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
– ชม ตึกรัฐสภาแห่งใหม่ของกรุงเนปิดอว์
– ชมแม่น้ําสะโตง
– ชมเจดีย์ไจ้ทีโย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[MMR012DD] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน [ก.ค.60-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง10,900.-

– ชมแม่น้ำสะโตง
– เที่ยวชมเมืองหงสาวดี
– บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์
– ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน

(0 Review)
3วัน 2คืน

[MMR012SL] โปรสุขใจ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน [เม.ย-ต.ค60]

เริ่มต้นเพียง10,900.-

• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
• ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป

(0 Review)
2วัน 1คืน

[MMR01SL] พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม [ส.ค.-ต.ค.60]

เริ่มต้นเพียง7,900.-

– นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ชม พระเจดีย์เยเลพญา
– ชม เจดีย์โบตาทาวน
– สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

(0 Review)
3วัน 2คืน

[MMR021PG] โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์ [ต.ค.- ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป

(0 Review)
1 2 3