โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์ฝรั่งเศส

เดินทางเฉพาะฝรั่งเศส

5วัน 3คืน

Mono paris france [ITVWY11] [พ.ย 61-เม.ย. 62] / หอไอเฟล, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรปตะวันตก, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์สงกรานต์, ปารีส

เริ่มต้นเพียง35,333.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ชมหอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด
-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
-ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนด์

(0 Review)
8วัน 5คืน

ทัวร์ฝรั่งเศสทั้งหมด

10 วัน 7 คืน

Europe seven countries ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ [B2BOSLX001] [มิ.ย. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์ฮังการี,ทัวร์เชก,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง65,900.-

– เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภากรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
– เดินเล่นที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt)

(0 Review)
7 วัน 4 คืน

Milan to Paris อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [B2BQR003] [เม.ย. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์อิตาลี,ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ / ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง58,888.-

– ขึ้นกระเช้าหมุน 360 องศา เพื่อพิชิตยอดเขาทิตลิส
– เที่ยวปารีส (Paris)
– ชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– ถ่ายรูปหอไอเฟล (Tour Eiffel)

(0 Review)
9 วัน 6 คืน

PALACE AND CASTLE ออสเตรีย สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส [B2BTG002][พ.ค. 62] / ทัวร์ ออสเตรีย,ทัวร์ สโลวัก,ทัวร์ เชก,ทัวร์ เยอรมนี,ทัวร์ ฝรั่งเศส / ถ่ายรูปที่ระลึกกับหอไอเฟล

เริ่มต้นเพียง68,888.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)
– ชมปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
– เที่ยวเมืองสตุทการ์ท (Stuttgart)
– นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส

(0 Review)
9 วัน 7 คืน

Symphony of europe ออสเตรีย-สโลวัก-เยอรมนี-ฝรั่งเศส [B2BQR002] [เม.ย. 62] / ทัวร์ออสเตรีย,ทัวร์สโลวัก,ทัวร์เยอรมนี,ทัวร์ฝรั่งเศส / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง72,900.-

– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
– ธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt)
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

(0 Review)
8 วัน 5 คืน

Tulip and Louvre Museum เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส [B2BQR003][เม.ย.62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์ฝรั่งเศส / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง63,900.-

– ชมงานเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof)
– ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
– ชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)
– ช้อปปิ้งห้างหรูแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)

(0 Review)
7 วัน 4 คืน

Versailles and Tulip ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [B2BQR007][เม.ย.62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง58,888.-

– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place)
– ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ

(0 Review)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
7วัน 4คืน
7วัน 4คืน

EASY WINTER TOP OF EUROPE FRANCE – SWITZERLAND [ZATTG] [ม.ค-มี.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,

เริ่มต้นเพียง55,990.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ย่านเมืองเก่าดิจอง
-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล
-นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราว
-ชมเมืองโลซานน์ อินเทอลาเก้น ซูริค

(0 Review)
10วัน 7คืน

Europe classic อิตาลี(โรม) สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาจุงเฟรา) ฝรั่งเศส [GOHEK011][ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรป 3ประเทศ, ทัวร์สงกรานต์ยุโรป, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์อิตาลี, ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง75,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
-โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
-เยือนเกาะเวนิส สุดโรแมนติก
-ชมพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
9วัน 6คืน

EUROPE IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE [ITVEY301] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวเกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก
-ชมหอเอนปิซ่า สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
-ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำแข็ง
-เที่ยวชมกรุงปารีส ชมหอไอเฟล

(0 Review)
สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส
8วัน 5คืน

Exclusive italy-swiss-france [ZETSQCZMXP02] [ม.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง53,999.-

-ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)
8 วัน 5 คืน

FRANCE NORMANDY – PARIS [GOTTG05] [ม.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ฝรั่งเศส : ทัวร์ปารีส : ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์ยุโรปบินตรง : ทัวร์สงกรานต์ยุโรป : วันแรงงาน : วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เยือนมงต์แซงต์มิเชล
-พระราชวังแวร์ซายส์
-เยือนแคว้นนอร์มังดี
-เต็มอิ่มกับปารีส (Paris)

(0 Review)
8วัน 5คืน

France Swiss Germany Netherland [VCTEKEURO 16] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์กีธอร์น,ทัวร์ดีจอง,ทัวร์ปารีส,ทัวร์ลูเซิร์น,ทัวร์หมู่บ้านกังหันลม,ทัวร์อัมสเตอร์ดัม,ทัวร์แองเกิ้ลเบิร์ก,ทัวร์โคโลญจน์,ทัวร์ไอเดลเบิร์ก / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง45,555.-

– เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ เมืองปารีส
– ชม ชมสะพานคาเปล เมืองลูเซิร์น
– เข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง
– ชมความสวยงามที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก

(0 Review)
8วัน 5คืน

France Swiss Germany Netherland [VCTEKEURO16] [มี.ค. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง45,555.-

-เที่ยวชมเมืองปารีส ล่องแม่น้ำแซนน์
-เที่ยวชมเมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เมืองลูเซิร์น
-เที่ยวเมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองโคโลญจน์
-เข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy (Jungfrau) [VCTEKEURO 4.1] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี,ทัวร์ปารีส,ทัวร์ปิซ่า,ทัวร์มิลาน,ทัวร์ลูเซิร์น,ทัวร์วาติกัน,ทัวร์เวนิช,ทัวร์เวนิส,ทัวร์โรม / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง61,999.-

– เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
– เล่นหิมะและ เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง บนยอดเขาจุงฟราวน์
– ชมเมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน เกาะเวนิส
– ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม

(0 Review)
9วัน 6คืน

France Swiss Italy (Jungfrau) [VCTTGEURO 4.1] [ก.พ.-เม.ย. 62] ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตตาลี่

เริ่มต้นเพียง68,888.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
-ล่องเรือเที่ยวเกาะเวนิส
-ชมโคลอสเซียม หอเอนปิซ่า

(0 Review)
8วัน 5คืน

Germany- Netherland – Belgium (Tulip) [SRTTG21] [เม.ย-พ.ค 62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันจักรี,วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง77,000.-

– เที่ยว เมืองบรูจจ์ เมืองริมชายฝั่งทะเล ของประเทศเบลเยียม
– ล่องเรือแม่ไรน์ ชมทัศนียภาพสองฝากฝั่งจากเมืองเซนต์กอร์ ถึง เมืองบ๊อบพาร์ด
– ล่องแม่น้ำแซน ปารีส
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่

(0 Review)
ทัวร์ฝรั่งเศสประเทศเดียว
11วัน 8คืน

Grand France [SRTTG11] [ก.พ-ส.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์คานส์,ทัวร์ปารีส,ทัวร์โมนาโก / วันสงกรานต์,วันแรงงาน,วันแม่แห่งชาติ

เริ่มต้นเพียง102,000.-

– ชมพระราชวังโมนาโก และมหาวิหารเซนต์นิโคลัส
– ชม วิหารเซนต์มิเชล เมืองมง แซงต์มิเชล
– โรงผลิตน้ำหอมฟราโก เมืองกราซ
– ชมสะพานส่งน้ำ ปงดูว์การ์ ที่มีความยาวกว่า 50 ก.ม.

(0 Review)
11วัน 8คืน

Grand Iberia [DSTTGEUR21A] [ก.พ-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สเปน,ทัวร์อิตาลี / วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชาว,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง128,000.-

-เยี่ยมชม แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์
– ชม กาซ่า บัตโย และ กาซา มิลา งานสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่เมืองของเกาดี้
– เที่ยวเมืองซาราโกซ่า โบสต์ซานตามาเรีย เดอฟิลลาร์
– เยี่ยมชม เมืองบาร์เซโลน่า และกรุงแมดริด

(0 Review)
7วัน 5คืน

Imperial of italy switzerland france อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส [ZETQRCZMXP07] [ก.พ-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์อิตาลี

เริ่มต้นเพียง47,999.-

-ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-เที่ยวเมืองตากอากาศ กรินเดลวัลด์
-นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-เที่ยวชมมหานครเมืองปารีส

(0 Review)
8วัน 5คืน

In love benelux ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมัน-เนเธอแลนด์ [ZETEYCZCDG12] [ก.พ-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์ลักเซมเบิร์ก,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
-เยือนจัตุรัสกรองด์ ปลาซ กรุงงบรัสเซลส์
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
-ชมหมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

(0 Review)
5วัน 3คืน

Mono paris france [ITVWY11] [พ.ย 61-เม.ย. 62] / หอไอเฟล, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรปตะวันตก, ทัวร์ยุโรปบินตรง, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์สงกรานต์, ปารีส

เริ่มต้นเพียง35,333.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ชมหอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด
-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
-ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนด์

(0 Review)
8วัน 5คืน
7วัน 4คืน

Princess of mediterranean อิตาลี-ฝรั่งเศส(ริเวียร่า) [ZETQRCZMXP06] [เม.ย 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์อิตาลี่ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-เที่ยวชมเมืองมิลาน เมืองเจนัว
-เที่ยวชม5 หมู่บ้าน เมืองซิงเคว เทอร์เร่
-ชมหอเอนปิซ่า โคลอสเซี่ยม
-เที่ยวชมเมืองนีซ เมืองคานส์

(0 Review)
8วัน 5คืน

Re-combo france-swiss-germany ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์(ทิตลิส)-เยอรมัน [ZETSQCZCDG14] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส เมืองกอลมาร์
-เที่ยวชมเมืองเบิร์น มรดกโลก
-ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง
-เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองไฮเดลเบิร์ก

(0 Review)
1 2