โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์ฝรั่งเศส

เดินทางเฉพาะฝรั่งเศส

12วัน 8คืน

[SRTEK] Grand France 12 Days [ธ.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง102,000.-

– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– สนามกีฬาประจำเมืองนีม (Arena of Nimes)
– ชมปราสาทโบราณ “ชาโตว์ เดส โบซ์”
– ชมสะพาน “เลอปง แซงต์เบเนอเซ่”

(0 Review)

ทัวร์ฝรั่งเศสทั้งหมด

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
8วัน 5คืน

[CSTTG007] เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส [ส.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านกีธูร์น เที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-เที่ยวปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
-เที่ยวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารโคโลญ
-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ กรุงบรัสเซลส์

(0 Review)
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[CSTEK005] Lost in Wonder Villages อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง60,900.-

-เที่ยวลูเซิร์น พิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวปารีส เมืองแสนโรแมนติก
-เที่ยวนครมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่น
-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัมดินแดนแห่งเสรีภาพ

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง61,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)
– เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– เที่ยวปารีส (Paris)
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
– ชมมหาวิหารโคโลญ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

– ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
– แวะเที่ยวลูเซิร์น
– ชมหอไอเฟล (Tour Eiffel)
– พิชิตยอดเขา จุงเฟรา

(0 Review)
ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัก– เชก – เยอรมนี –ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน

[CSTLX001] ENDLESS JOURNEYS ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [พ.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือทะเลสาปที่ป่าดำ
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ กรุงบราติสลาว่า
-เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาสกอลมาร์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTQR] Europe Short cut อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

– เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)
– เที่ยวปารีส (Paris)
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTTG004] EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [ก.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง73,900.-

– ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
– ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
– โรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice)
– ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

(0 Review)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
8วัน 5คืน

[CSTTG004] ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [ก.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-เที่ยวชมนครปารีส เมืองแสนโรแมนติก
-ชมพระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟล
-เที่ยวเมืองบรูกก์ เวนิสแห่งยุโรปเหนือ
-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTG] Hello Milan Titlis & Eiffel Tower [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-เที่ยวชมมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
-พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
-เที่ยวปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
-ช้อปปิ้งห้างร้านค้าปลอดภาษีใจกลางกรุงปารี

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETEY] LUCKY BENELUX [พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง45,999.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส เมืองโคโลญ
-ล่องเรือบาโตมุช แม่น้ำแซน
-เที่ยวชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์
-เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ กรุงลักเซมเบิร์ก

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETSQ] EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-เที่ยวชมความงามของเกาะเวนิส
-ขึ้นยอดเขาทิตลิส เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
-ล่องเรือบาโตมุช
-ท่องเที่ยวมหานครปารีส

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETEY] SPRING LOVER เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง57,900.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่
-ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง
-ชมสะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETEY] TULIP LOVER FRANCE BELGIUM LUX GERMANY NETHERLAND [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– เดินเพลินที่ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล
– ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซาย
– ชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์

(0 Review)
อิตาลี โรม สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
10วัน 7คืน

[CSTEK011] EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) [มิ.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกัน
-เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก เกาะเวนิส
-ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK01]ฝรั่งเศส–อิตาลี(ริเวียร่า)[เม.ย.61-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวแบบ เฟรนซ์ ริเวียร่า
-ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
-เยือนเกาะเวนิส
-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTEK05] SUPER SAVE ฝรั่งเศษ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,911.-

– เที่ยวปารีสเมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
– ช้อปปิ้งสุดมันที่ La Vallee Village Outlet
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ
– ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTQR07] NICE AND COZY สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-เที่ยวชมกรุงเบิร์น,เซอร์แมท,โลซานน์
-เที่ยวชมกรุงเจนีวา ขึ้นยอดเขามองบลังค์
-ชมหมู่บ้านแสนสวยแคว้นอัลซาส กอลมาร์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTQR] เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง50,900.-

– ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place)
– ชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– เที่ยวปารีส (Paris)

(0 Review)
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
7วัน 4คืน

[EK10A] France Belgium Netherland (Giethoorn-Zaanse Schan) [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง40,900.-

-ล่องเรือบาโตมุช แม่น้ำแซน
-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
-เที่ยวชมกรุง ปารีส บรูจน์ อัมเตอร์ดัม
-ชมจัตุรัสกรองปลาซ หมู่บ้านกังหันลม

(0 Review)
9วัน 6คืน

[GGPQR] อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง85,900.-

– ชม หอเอนเมืองปิซาสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
– ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน
– ชมบ้านกรินเดลวาลด์กรุน
– ขึ้นรถไฟ สายจุงฟราวบาห์เนน

(0 Review)
8วัน 5คืน

[GGPQR] เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง56,999.-

– ถ่ายรูป พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
– เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์
– ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซนน์
– ชมมหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม

(0 Review)
8วัน 5คืน

[HGEK07] France Belgium Netherlands [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป
-ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น
-เที่ยวชมเมืองปารีส
-เที่ยวชมเมืองบรูจจ์

(0 Review)
9วัน 6คืน

[HGEKO8] ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี [ก.พ.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวชมเมืองปารีส
-ล่องเรือแม่น้ำแซน
-ชมวิวเทือกเขา ทิตลิส
-เที่ยวชมเมืองมิลาน

(0 Review)
12วัน 8คืน

[SRTEK] Grand France 12 Days [ธ.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง102,000.-

– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– สนามกีฬาประจำเมืองนีม (Arena of Nimes)
– ชมปราสาทโบราณ “ชาโตว์ เดส โบซ์”
– ชมสะพาน “เลอปง แซงต์เบเนอเซ่”

(0 Review)
10วัน 7คืน

[VCEKEURO17] Grand Flower Italy Swiss France Belgium Netherland [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง81,900.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป
-เที่ยวชมกรุงปารีส
-ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์
-เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม
-ล่องเรือเกาะเวนิส

(0 Review)
9วัน 6คืน

[VCTEK0.4] France Swiss Italy(Jungfrau)upsidedown [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง69,999.-

-เที่ยวชมกรุงปารีส ล่องเรือบาตามูซ
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
-ชมสะพานไม้คาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น
-สัมผัสบรรยากาศเกาะเวนิส

(0 Review)
9วัน 6คืน

[VCTEK04] France Swiss Italy [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง69,999.-

ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
สัมผัสบรรยากาศเกาะเวนิส อิตาลี

(0 Review)
7วัน 4คืน

[VCTEK2.2] France Swist Italy(Titlis) [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

ล่องเรือบาตามูซชมสองฝั่งแม่น้ำแซน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิต
ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล
สัมผัสบรรยากาศเมืองเวนิส อิตาลี

(0 Review)
1 2