โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ปูซาน

6วัน 4คืน

[TSBTG] เกาหลี ปูซาน-โซล เทศกาลดอกซากุระบาน [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง32,999.-

-ชมเทศกาลดอกซากุระบาน
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมวิวริมทะเล Oryukdo Skywalk
-เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBTG] เกาหลี ปูซาน-โซล เทศกาลดอกซากุระบาน [5-9เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง28,999.-

-ชมเทศกาลดอกซากุระ
-ชมหมู่บ้านเก่าแก่ชอนจูฮันอก
-ชมพระราชวังชางด๊อกคุง
-เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBKE] เกาหลี Busan Culture สบาย…สบาย [ม.ค.- มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง23,559.-

-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้ว
-ชมวัดพุลกุกซา มรดกโลก
-สนุกสนานกับสวนสนุก E-World

(0 Review)