โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ปูซาน

5วัน 3คืน

[TSBKE] เกาหลี Beautiful Hanok Village [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,555.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมวิวเมืองปูซาน Oryukdo Skywalk
-สนุกสนานกับสวนสนุก E-World
-ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง ถนนทงซองโน

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Happy Korea Ann Yeong Busan
4วัน 2คืน

Happy Korea Ann Yeong Busan [HPT7C42][ต.ค – พ.ย 61]

เริ่มต้นเพียง12,987.-

-ชมวัดแฮดงยงกุงซา หาดซองโด
-ชมอุทยานแห่งชาติแทจงแด
-ชมออยุคโดสกายวอร์ค
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

(0 Review)
5วัน 3คืน

JOURNEY DAEGU BUSAN [JNL03] [ก.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน
-ชมชายหาดซงโด Songdo
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมวัดแฮดงยงกุงซา

(0 Review)
5วัน 3คืน

Korea Peak ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู [ITVTW15] [ก.ย.-ต.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง
-ชม Songdo Skywalk
-เที่ยวสวนสนุก E-World
-ชมวัดแฮดง ยงกุงซา

(0 Review)
ปูซาน
5วัน 3คืน

แทกู เคียงจู ปูซาน [GSTTW] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

-เที่ยวสวนสนุก E- WORLD
-ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู
-ชมทุ่งดอกมูห์ลีย์ วัดพลูกุกซา
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

(0 Review)