โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์ปูซาน

ปูซาน
4วัน 2คืน

Busan plus + Joy Spring [TWTZE992] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เกาหลี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, ทัวร์ปูซาน, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองปูซาน, ทัวร์เมืองเคียงจู

เริ่มต้นเพียง15,300.-

– ชมหอดูดาวเก่าแก่ Cheomseongdae Observatory
– เข้าชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond
– ชม Gyeongju National Museum พิพิธภัณฑ์
– นมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา

(0 Review)
ปูซาน
5 วัน 3 คืน

Hikorea Busan Series Lover [HNTEK10][มี.ค. – เม.ย. 62] / ทัวร์เกาหลี,ทัวร์ปูซาน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง21,900.-

– ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้บนกระเช้าลอยฟ้า
– ชม เรือเต่าจำลอง หรือ โคบุ๊คซอน
– หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village)
– สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way

(0 Review)
5 วัน 3 คืน

Korea แทกู ซากุระ ฟินส์ จัง แก [GS25TW02][มี.ค. – เม.ย. 62] / ทัวร์เกาหลี,ทัวร์แทกู,เคียงจู,ปูซาน / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง14,889.-

– สักการะวัดดงฮวาชา
– เที่ยวสวนสนุก E- WORLD
– ชมหอคอยชมวิวที่สูงที่สุด 83 TOWER
– เที่ยว DONGSEONGNO STREET

(0 Review)