โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ปูซาน

5วัน 3คืน

[TSBKE] เกาหลี Beautiful Hanok Village [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,555.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมวิวเมืองปูซาน Oryukdo Skywalk
-สนุกสนานกับสวนสนุก E-World
-ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง ถนนทงซองโน

(0 Review)
4วัน 2คืน

[TWTZE] BUSAN PLUS + JOY SPRING [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง8,300.-

-จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด
-นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือรบหุ้มเกราะ
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

(0 Review)
4วัน 2คืน

[TWTZE] BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
-ชมชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ
-จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด
-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

(0 Review)