โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ปักกิ่ง

สกีรีสอร์ท
5วัน 3คืน

T-SUD BEIJING FUNNY SNOW [ZETTG07] [ธ.ค. 61- ก.พ. 62]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-SNOW WORLD SKI RESORT
-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
-ชมพระราชวังต้องห้าม
-ชมหอบูชาฟ้าเทียนถาน

(0 Review)
4วัน 3คืน

ปักกิ่ง PREMIUM NO SHOP พัก 5 ดาว [GOHTG12] [มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง26,888.-

-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ชมความงามของพระราชวังกู้กง
-ชมสถาปัตยกรรมศิลปะแบบบาร็อค
-นั่ง 3 ล้อโบราณ ชมย่านวัฒนธรรม”หูถ้ง”

(0 Review)
5วัน 4คืน

HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง [GOHTG09] [ม.ค. – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง21,888.-

-ชมวิวนครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน
-ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

(0 Review)
4วัน 3คืน

BEST TIME TO BEIJING [GOHTG10] [ม.ค. – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง17,888.-

-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง
-สักการะหอฟ้าเทียนถาน
-ช้อปปิ้งถนนหวังฝู่จิ่ง ตลาดรัสเซีย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนนั่งกระเช้า SKI SNOW WORLD
5วัน 3คืน

BEIJING WOW TG PROMOTION [GOHTG01] [ม.ค. – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

-เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน
-ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง
-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง สุดอลังการ
-เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์เจงกิสข่าน

(0 Review)
5วัน 3คืน

BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER [GOHCA04] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง18,888.-

-ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
-ชมพระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-ชมวิวบนตึกโอลิมปิกทาวเวอร์

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-SUD FABULOUS BEIJING [ZETTG01] [มี.ค. – พ.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ชมพระราชวังต้องห้าม หอบูชาฟ้าเทียนถาน
-นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง“หูถ้ง”
-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน

(0 Review)
6วัน 4คืน

T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES [ZETTG06] [มี.ค – พ.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง21,999.-

-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-ชม พระราชวังต้องห้าม
-ชมกำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน [ITVAW94] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-ชมกำแพงเมืองจีน
-เที่ยวชมมหานครปักกิ่ง
-สนุกสานกับการสัมผัสหิมะ Snow World
-ชมกายกรรมปักกิ่ง“สุดยอดโชว์ระดับโลก”

(0 Review)
1 2 3 4