โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ราคาถูก ปักกิ่ง โปรโมชั่น
5วัน 3คืน

ปักกิ่ง โปรโมชั่น [GOHTG03] [ต.ค. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน
-ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง
-นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมบรรยากาศเมืองเก่า
-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน

(0 Review)
5วัน 3คืน

ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว [SSHMU01] [พ.ย. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง12,899.-

-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-ชมวัดลามะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

(0 Review)
6วัน 4คืน

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ [SSHTG02] [ต.ค. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง19,899.-

-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง
-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนนั่งกระเช้า SKI SNOW WORLD
5วัน 4คืน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนนั่งกระเช้า SKI SNOW WORLD [GOHTG08] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง31,888.-

-เที่ยวกำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)
-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง
-สนุกสนานกับ SKI SNOW WORLD
-นั่งสามล้อชมเมืองเก่าหูถง

(0 Review)
5วัน 4คืน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน [GOHTG04] [ก.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน
-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง
-สักการะ หอฟ้าเทียนถาน
-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน

(0 Review)
5วัน 3คืน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า [GOTMU01] [พ.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

-ชมกำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)
-ชมสวนผลไม้ตามฤดุกาล
-นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
-ชมพระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน

(0 Review)
5วัน 3คืน

เทศกาลปีใหม่ ปักกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ [GOTCA01] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

-ชมวิวปักกิ่งตึกโอลิมปิคทาวเวอร์
-ชมกำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน)
-ชมพระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน
-ลิ้มรสอาหาร ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน

(0 Review)
5วัน 3คืน

เทศกาลปีใหม่ GO GO BEIJING กำแพงเมืองจีน [GOTCA02] [ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,900.-

-ชมกำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน)
-ชมศิลปะย่าน ART BEIJING FUN
-อิสระช้อปปิ้งสินค้า ตลาดรัสเซีย
-ชมพระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
5วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดย่าง [SSHTG02] [ต.ค. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง15,899.-

-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
-ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง
-ชมวัดลามะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

(0 Review)
1 2 3