โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

บรูไน

3วัน 2คืน

[BI] บรูไน – The Golden Legacy [ต.ค.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

• ช้อปปิ้งตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต
• ชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery
• ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer
• ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย…สบาย [ก.ย.60-ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,999.-

– ชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer
– ชมและถ่ายรูปมัสยิด Omar Ali Saiffuddien
– ชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology
– ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBBI] บรูไน สบาย…สบาย [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,559.-

– ชมความงามของมัสยิดทองคำ
– ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
– ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย…สบาย [ธ.ค.60 – ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง21,999.-

-เที่ยว 2ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมน้ำตก Madakaripura
-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
-ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิสหรือลิงจมูกยาว

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย…สบาย [มกราคม2561]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-เที่ยว 2ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมลิงจมูกยาว สัตว์หายากบนเกาะบอเนียว
-ชมวัดอุลันดานูบราตัน

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] โบรโม่-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย…สบาย [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,999.-

-เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมน้ำตก Madakaripura แห่งอินโดนีเซีย
-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
-ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส”ลิงจมูกยาว”

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBBI] บาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย…สบาย [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมหมู่บ้าน คินตามณี
-จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

(0 Review)