โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์นิวซีแลนด์

7วัน 5คืน

NEW ZEALAND NEW YEAR NORTH [GBLTG] [27 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง78,900.-

-เที่ยวชมเมืองอ๊อคแลนด์ ขึ้นเขาอีเดน
-เที่ยวชมเมืองฮอบบิตัน หมู่บ้านฮอบบิท
-ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
-ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

(0 Review)