โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

นาโกย่า

5วัน 3คืน

[ZATJL] EASY SAY LOVE NAGOYA [มีนาคม2561]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
-ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO สมัยเอโดะ
-ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ, Mitsui Outlet
-ชมวัดคิโยมิสึ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZATJL] EASY SAY HI SNOW WALL [เม.ย. – มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
-ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO สมัยเอโดะ
-ชมความอลังการ เจแปนแอลป์ และ เขื่อนคุโรเบะ
-ชมวัดคิโยมิสึ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

(0 Review)