โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์นาโกย่า

5วัน 3คืน

WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO [ZETNGO04JL] [ม.ค.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง35,999.-

-สนุกกับหิมะ ณ ฮากุบะ สกีรีสอร์ท
-ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น
-ชมปราสาทมัตซึโมโต้ ทะเลสาบซสุวะ
-ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO

(0 Review)
5วัน 3คืน

THE TOP OF TAKAYAMA JAPAN ALPS [ZETNGO03JL] [พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ชมกำแพงหิมะ เจแปน แอลป์
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวะโกะ
-ชมปราสาทมัตซึโมโต้
-ชมสวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

THE BEST OF NAGOYA [ZETNGO05XJ] [ม.ค.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง24,999.-

-ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO
-เที่ยวชมย่านซากาเอะ
-สนุกกับหิมะ ณ ฮากุบะ สกีรีสอร์ท
-ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Tokyo fuji osaka shirakawago new year
7วัน 4คืน

เทศกาลปีใหม่ TAKAYAMA OSAKA NAGOYA NEW YEAR [GOTTG004] [ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง76,900.-

-สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่าโกะ
-อิสระท่องเที่ยวเมืองโอซาก้า
-ชมสวนเคนโระคุเอ็น หน้าผาโทจินโบ
-สนุกกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี

(0 Review)
5วัน 3คืน

เทศกาลปีใหม่ NAGOYA FREE OSAKA NEW YEAR [GOTTG003] [28ธ.ค.61–01ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง67,900.-

-ชมวัดนิตไทยจิ ความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่น
-ชมวัดคิโยมิสึ ปราสาทโอซาก้า
-อิสระเต็มวันหรือซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
-ช้อปปิ้งเดน เดนทาวน์ ชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ต

(0 Review)
ชิราคาวาโกะ
6วัน 4คืน

TAKAYAMA NAGOYA SKI WINTER [GOTJL003] [ม.ค.-ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง54,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
-สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี
-ชมการแสดงไฟ NABANA NO SATO
-ชมหน้าผาโทจินโบ เมืองฟุกุอิ

(0 Review)
Japan at Himeji Castle
5วัน 3คืน

Sakura in nagoya [ZETNGO01XJ] [มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง27,999.-

-ชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, วัดคินคาคุจิ
-ชมเทศกาลซากุระ ริมแม่น้ำซาไก
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
-ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า

(0 Review)
5วัน 3คืน

Easy nagoya takayama [ZETNGO02XJ] [ม.ค.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-ชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, วัดคินคาคุจิ
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
-ชมปราสาทมัตซึโมโต้ ศาลเจ้าโอสึคันนง
-สนุกกับลานกิจกรรมหิมะ เล่นสกี

(0 Review)
6วัน 4คืน

Happy osaka nagoya shirakawago sogood [HPTXW64B01] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง24,987.-

-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
-ชมศาลเจ้าเฮอัน ปราสาทโอซาก้า
-อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน

(0 Review)