โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์ทาคายาม่า

5วัน 3คืน

NAGOYA JAPAN APLS วุ้นใสมันม่วง [GSTNGO08JL] [พ.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์นาโกย่า, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองมัตสึโมโตะ

เริ่มต้นเพียง35,999.-

– ชมธรรมชาติเส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ
– ชมเมือง ทาคายาม่า
– ชมความงาม ปราสาทนาโกย่า
– เที่ยวชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

(0 Review)
6วัน 3คืน

NAGOYA TAKAYAMA สโนวี่ [B2BTG001] [พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, วันวิสาขบูชา, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์เทศกาล, กำแพงหิมะ, ทัวร์เมืองกุโจฮาจิมัง, ทัวร์เมืองทาคายาม่า, ทัวร์เมืองนาโกย่า, ทัวร์เมืองมัตสึโมโต้, ทัวร์เมืองโทยาม่า

เริ่มต้นเพียง44,900.-

– เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ
– ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน
– ชมเทศกาลทุ่งพิ้งค์มอส
– ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

(0 Review)
6 วัน 4 คืน

TAKAYAMA JAPAN ALPS จมูกแดง เริ่ม 34,900.- [พ.ค.-มิ.ย.62][B2BXJ001]/ ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ทาคายาม่า / วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง34,900.-

– ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน
– เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดังเดิม
– เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดังเดิม
– ช้อปปิ้งเพลิดเพลินไปกับย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

(0 Review)
5 วัน 3 คืน

TAKAYAMA JAPAN ALPS แก้มแดง เริ่ม 31,900.-[พ.ค.-มิ.ย.62][B2BXJ002] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ทาคายาม่า / วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง31,900.-

– ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน
– เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
– ขอพรวัดคินคะคุจิ เสี่ยงเซียมซี ณ ศาลเจ้าเฮอัน
– ช้อปปิ้งจุใจไปกับย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

(0 Review)
5วัน 3คืน

EASY SAY HI SNOW WALL [ZATJL] [พ.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์ทาคายาม่า, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองมัตสึโมโต้

เริ่มต้นเพียง35,900.-

– เที่ยวชม ปราสาทมัตสึโมโต้
– ชมธรรมชาติ เส้นทางสายอัลไพน์โอกิซาว่า – ทาเทยาม่า
– ชม ยอดเขาทาเทยาม่า
– เยี่ยมชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

EASY SAY HI SNOW WALL [ZATJL][พ.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ทาคายาม่า,ทัวร์นาโกย่า / ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง35,900.-

– เที่ยวชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองมัตสึโมโต้
– ท่องธรรมชาติ เส้นทางสายอัลไพน์ โอกิซาว่า – ทาเทยาม่า
– ชม ยอดเขาทาเทยาม่า
– เยี่ยมชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA [ZETKIX08XJ] [พ.ค.-ก.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์โอซาก้า : ทัวร์ทาคายาม่า : อาสาฬหบูชา

เริ่มต้นเพียง21,999.-

– สัมผัสบรรยากาศภายในไร่ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
– ชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า
– ชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง
– เยี่ยมชม ประตูสีแดง ศาลโทริอิ

(0 Review)
1 2 3 4