โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

โปรแกรมทัวร์ประเทศ ตุรกี

ตุรกี
9วัน 6คืน

Bond To Turkey [ZETTK01] [ม.ค. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
-เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย

(0 Review)
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ ตุรกี พักหรู 4 ดาว [BIDTK11] [ม.ค. – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

-ชมม้าไม้เมืองทรอย นครใต้ดินคาดัค
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย ปราสาทปุยฝ้าย
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
อิสตันบูล ตุรกี
8วัน 5คืน

WOW Turkey [POETK01] [ก.พ. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชม นครใต้ดินไคมัคลี

(0 Review)
8วัน 5คืน

Turkey Troy [POETK03] [ก.พ. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส

(0 Review)
10วัน 7คืน

Premuim Riviera Turkey [POETK02] [มีนาคม.62]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย
-ล่องเรือชม ริเวียร่าแห่งตุรกี

(0 Review)
อิสตันบูล ตุรกี
8วัน 5คืน

Luxury Riviera Turkey [POETK04] [ช่วงสงกรานต์]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ล่องเรือชม ริเวียร่าแห่งตุรกี
-เที่ยวชมเมืองคัปปาโดเกีย

(0 Review)
8วัน 5คืน

Surprise Turkey [PVCTK8] [ม.ค. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง32,888.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมคัปปาโดเกีย หุบเขาอุซิซาร์
-ชมปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดิน
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย

(0 Review)
EPHESUS
9วัน 6คืน

Popular Turkey [PVCW508] [ม.ค. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง28,888.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย

(0 Review)
8วัน 5คืน

Hot Hot Turker [PVCKC07] [ม.ค. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง32,888.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย

(0 Review)
10วัน 7คืน

TURKEY RIVIERA FEVER 2019 [GSTK09] [ม.ค. – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่เมืองเปอร์กามัม
-ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี

(0 Review)
10วัน 7คืน

Beyond Turkey [ZETQR02] [ธ.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ชมเมืองใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์
-ชมปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
9วัน 6คืน

Turkey Festive New Year [GSTTK05] [25 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง41,900.-

-นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้เมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย
-ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง

(0 Review)
8วัน 6คืน

Turkey Extra New Year [GSTPS07] [เทศกาลปีใหม่]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย
-ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง

(0 Review)
9วัน 6คืน

Turket Fantastic New Year [GSTW56] [26 ธ.ค.-3 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย
-ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง

(0 Review)
9วัน 6คืน

Amazing Turkey Winter [SSTTK19] [ม.ค. – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-สนุกกับการเล่นหิมะ ณ สกีรีสอร์ท
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย

(0 Review)
9วัน 6คืน

Amazing Turkey Spring [SSTTK18] [มี.ค.-พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมนครใต้ดิน ปราสาทปุยฝ้าย
-ชมหมู่บ้านกรีกโบราณ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Amazing Turkey Tulip [SSTTK17] [มี.ค. – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง37,950.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมเทศกาลดอกทิวลิป
-ชมหมู่บ้านกรีกโบราณ

(0 Review)
9วัน 6คืน

Celebration Turkey [ZETTK09] [28 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย
-เข้าชม เมืองโบราณทรอย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
10วัน 8คืน

ตุรกี บาห์เรน เที่ยวฟิน สุดคุ้ม เที่ยว 2 ประเทศ [LFTGF01] [ธ.ค.61 – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง29,992.-

-ชมป้อมปราการบาห์เรน
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชทม้าไม้แห่งกรุงทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย คัปปาโดเกีย

(0 Review)
9วัน 6คืน

Turkey Fantastic [GSTTK03][ธันวาคม]

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน
-เยือนพระราชวังทอปกาปิ
-เข้าสู่วิหารอะโครโปลิส
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
10วัน 7คืน

Turkey Best Value [GSTEY04][ม.ค. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เที่ยวเมืองอิสตันบูล
-เข้าชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-เยือนเมืองคัปปาโดเกีย

(0 Review)
9วัน 6คืน

Easy Winter In Turkey [ZATTK03][ธันวาคม]

เริ่มต้นเพียง33,990.-

-ชมวิวเมมืองคัปปาโดเกีย
-ชมความสวยของปามุคคาเล่
-เยือนปราสาทปุยฝ้าย
-ล่องเรือชมช่องแคปบอสฟอรัส

(0 Review)
9วัน 6คืน

มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรง พัก 5 ดาว [BIDTK03] [พ.ย. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมนครใต้ดินคาดัค

(0 Review)
9วัน 6คืน

Popular Turkey [PVCW5] [พ.ย. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง29,555.-

-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-เที่ยวเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
10วัน 7คืน

Endless Turkey [GOTEK02][ม.ค. – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
-เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
-ขึ้นบอลลูนคัปปาโดเกีย (Option)

(0 Review)
10วัน 7คืน

Turkey Saver [HGEK13B] [ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมระบำหน้าท้อง Belly Dance
-อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต

(0 Review)
10วัน 7คืน

Discovery Turkey [HGEK14NY] [24 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง44,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมเมืองโบราณเอฟิซุส
-ชมนครใต้ดินไคมัคลึ
-ชมปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้ทรอย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Turkey Troy
8วัน 5คืน

Turkey Troy [POETK02][ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
8วัน 5คืน

Premium Winter Ski [POETK04] [เดินทางช่วงปีใหม่]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน
-ขึ้นยอดเขาErciyes แหล่ง สกี รีสอร์ท

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Say Hi Eurasia and Pamukkale Turkey
9วัน 6คืน

Say Hi Eurasia and Pamukkale Turkey [GOTQR01][ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เยือนคัปปาโดเกีย
-ตื่นตากับปามุคคาเล
-ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย
-เที่ยวอิสตันบูล

(0 Review)
1 2