โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ตุรกี

8วัน 5คืน

[CSTTK] Spirit of Turkey Five Stars [ม.ค. – มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมปามุคคาเล”ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
-เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
-ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ
-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
8วัน 5คืน

[GHTTK] WonderingTurke [12-19 เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-ชมปราสาทปุยฝ้าย”ปามุคคาเล”
-ชมหมู่บ้านของชาวพื้นเมือง
-ชมนครใต้ดินไคมัคลี
-ชมการแสดงระบำหน้าท้อง

(0 Review)
9วัน 6คืน

[SSTTK2] AMAZING TURKEY TULIP FESTIVAL [เม.ย. -พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง35,600.-

-ชมเทศกาล TULIP FESTIVAL
-ชมปามุคคาเล่”ปราสาทปุยฝ้าย”
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย

(0 Review)
9วัน 6คืน

[SSTTK] AMAZING TURKEY WINTER [ม.ค.61-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ตื่นตากับนครใต้ดิน

(0 Review)
9วัน 6คืน

[SSTTK]AMAZING TURKEY SPRING[มี.ค.- เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่
-ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองคัปปาโดเจีย

(0 Review)
8วัน 5คืน

[BWTTK1] WONDERFUL TURKEY [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ชม นครใต้ดินไคมัคลี
-ชมปามุคคาเลหรือ”ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมเมืองโบราณเอเฟซุส

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTQR1] Ottoman Empire and Beautiful Riviera 2 [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

– ชมจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด
– ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
– ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
– ชมวิหารอะโครโปลิส (Acropolis)

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTQR]Ottoman Empire and Beautiful Riviera[ม.ค.61-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-เยือนจักรวรรดิออตโตมัน
-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
-ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
-ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTK1] Best of Turkey [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
– เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
– ชมอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล
– เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTK]Spirit of Turkey[ม.ค.61-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
-ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
-ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ITVTK92] Hilight Turkey [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง29,998.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
-เยือนเมืองคัปปาโดเกีย,เอฟฟิซุส

(0 Review)
10วัน 7คืน

[POEQR1] Riviera Tulip Turkey [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome
– ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
– ชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan
– ชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace

(0 Review)
1 2 3