โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

โปรแกรมทัวร์ประเทศ ตุรกี

ตุรกี ปามุคคาเล่
9วัน 6คืน

EASY FANTASTIC TURKEY [ZATTK] [พ.ค.-มิ.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

– บินตรงสู่ อิสตันบูล
– เที่ยวครบทุกไฮไลท์
– พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
– ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

(0 Review)
8วัน 6คืน

EASY WONDERFUL TURKEY [ZATPS] [พ.ค.-ก.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

– ขึ้นบอลลูนชมวิว เมืองคัปปาโดเกีย
– ชมความงาม ปามุคคาเล่
– ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
– ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี สงกรานต์
10วัน 8คืน

ตุรกี+บาห์เรน เที่ยวฟิน สุดคุ้ม เที่ยวสองประเทศ [LFTISTGF01C] [พ.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง34,992.-

– เที่ยวฟินสุดคุ้ม 2 ประเทศ
– สัมผัสดินแดนแห่งสองทวีป
– คัปปาโตเกีย
– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Turkey Easy
8 วัน 6 คืน

Amazing Turkey [POEQR01] [เม.ย.62] / ทัวร์ตรุกี,ทัวร์อิสตันบลู / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome
– ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
– ชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace
– ชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า Grand Mosque

(0 Review)
10 วัน 7 คืน

Amazing Turkey Classic [SSTTK05] [เม.ย.-ต.ค.] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบลู / วันจักรี,วันแม่

เริ่มต้นเพียง48,950.-

– สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมเมโสโปเตียเมีย
– ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูเขาเนมรุต
– ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park
– ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia)

(0 Review)
8 วัน 6 คืน

TURKEY TULIP MUST GO [GSTIST07] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง35,999.-

– เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
– เข้าชมฮิปโปโดรม (Hippodrome)
– วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)
– สวนอีเมอร์กัน พาร์ค (Emirgan Park)

(0 Review)
9วัน 6คืน

IRIS BLOSSOM IN TURKEY [ZETIST12] [พ.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์ทรอย,ทัวร์บอสฟอรัส,ทัวร์ปามุคคาเล่,ทัวร์เปอร์กามัม / ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง31,999.-

– ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
– ชม ทุ่งดอกไอริส เมืองปามุคคาเล่
– เยี่ยมชม เมืองโบราณเปอร์กามัม
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ฮิปโปโดรม

(0 Review)
ตุรกี ปามุคคาเล่
10วัน 7คืน

Turkey Saver [HGTK01] [ม.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง30,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ TURKEY บินภายใน 2 ขา [BIDIST03] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมเทศกาลทิวลิป ณ สวนอิเมอร์แกนด์
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย“ดินแดนม้าพันธุ์ดี”
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี
-ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส

(0 Review)
ตุรกี ทิวลิป
9วัน 6คืน

Turkey Tulip Festival [SMLW574] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง30,927.-

-ชมดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
-เที่ยวชม เมืองอิสตันบูล
-ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
-ชมปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

(0 Review)
9วัน 6คืน

Tulip Festival In Istanbul [SMLTK15] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง38,900.-

-ชมดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
-เที่ยวชม เมืองอิสตันบูล
-ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
-ชมปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

(0 Review)
ตุรกี คัปปาโดเกีย
9วัน 6คืน

The Rock of Cappadocia ตุรกี [GOTTK04] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-เยือนคัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ
-เที่ยวอิสตันบูล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต
-ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
-(Option)ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
10วัน 7คืน

Riviera Tulip Turkey [POEQR01] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล, วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง
-ชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย
-ล่องเรือชมความงาม“ริเวียร่าแห่งตุรกี”
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล เมืองหลวง

(0 Review)
8วัน 5คืน

Luxury Riviera Turkey [POETK5] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เที่ยวชมเมืองอันตาเลีย“ริเวียร่าแห่งตุรกี”
-เที่ยวอิสตันบูล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต
-เที่ยวชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมปล่องไฟนางฟ้า
-ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่)

(0 Review)
ทิวลิป
10วัน 7คืน

TURKEY TULIP VALUE [GSTEY13] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล เมืองหลวง
-ชมนครใต้ดิน ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
ทิวลิป
9วัน 6คืน

TURKEY TULIP SONGKRAN [GSTIST02] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล เมืองหลวง
-ชมนครใต้ดิน ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
ทิวลิป
9วัน 6คืน

TURKEY TULIP LOVER [GSTIST01] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
9วัน 6คืน

HELLO TURKEY [PVCEK09] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,เมืองทรอย

เริ่มต้นเพียง31,999.-

– ชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
– เยี่ยมชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส
– สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส และปราสาทปุยฝ้าย
– พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

(0 Review)
10วัน 7คืน

AMAZING TURKEY RIVERA [SSTTK6] [เม.ย. – พ.ค. 62] / ทัวร์ตุรกี / ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง46,500.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park
-นอนโรงแรมถ้ำ5ดาวสุดคลาสิคที่คัปปาโดเจีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
8วัน 5คืน

Surprise Tulip Turkey [PVCTK8] [เมษายน2562] / ทัวร์ตุรกี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง34,999.-

-ชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค
-เที่ยวชทเมืองอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดิน

(0 Review)
10วัน 7คืน

AMAZING TURKEY ANATOLIA [SSTTK09] [เม.ย. – ต.ค.62] / ทัวร์ตุรกี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมอนาโตเลีย
-เจาะลึกประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต
-เที่ยวชมตลาดพื้นเมือง

(0 Review)
1 2