โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

โปรแกรมทัวร์ประเทศ ตุรกี

10วัน 7คืน

Turkey Saver [HGEK13B] [ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมระบำหน้าท้อง Belly Dance
-อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต

(0 Review)
10วัน 7คืน

Discovery Turkey [HGEK14NY] [24 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง44,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมเมืองโบราณเอฟิซุส
-ชมนครใต้ดินไคมัคลึ
-ชมปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้ทรอย

(0 Review)
8วัน 5คืน

Wow Turkey [POETK01] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Turkey Troy
8วัน 5คืน

Turkey Troy [POETK02][ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Turkey Easy
8วัน 5คืน

Turkey Easy [POETK03] [พฤศจิกายน 2561]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
8วัน 5คืน

Premium Winter Ski [POETK04] [เดินทางช่วงปีใหม่]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน
-ขึ้นยอดเขาErciyes แหล่ง สกี รีสอร์ท

(0 Review)
10วัน 7คืน

Turkey Riviera Fever [GSTTK02] [พ.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ล่องเรือชมความงามริเวียร่าแห่งตุรกี
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Say Hi Eurasia and Pamukkale Turkey
9วัน 6คืน

Say Hi Eurasia and Pamukkale Turkey [GOTQR01][ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เยือนคัปปาโดเกีย
-ตื่นตากับปามุคคาเล
-ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย
-เที่ยวอิสตันบูล

(0 Review)
10วัน 7คืน

Discover Turkey [GOTEK01] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Delight Turkey
10วัน 7คืน

Delight Turkey [GOTSQ01] [ต.ค. – พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
-เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
9วัน 6คืน

Amazing Turkey Winter [SSTTK02] [ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมหมู่บ้านกรีกโบราณ
-Erciyes ซึ่งเป็นแหล่งสกีรีสอร์ท

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Amazing Turkey New Year
9วัน 6คืน

Amazing Turkey New Year [SSTTK03] [เทศกาลปีใหม่]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมหมู่บ้านกรีกโบราณ
-Erciyes ซึ่งเป็นแหล่งสกีรีสอร์ท

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Amazing Turkey
9วัน 6คืน

Amazing Turkey [SSTTK01] [ต.ค. – พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องบอลลูลคัปปาโดเกีย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Cooling Turkey
9วัน 6คืน

Cooling Turkey [ZETTK07] [พ.ย. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง33,999.-

-ชมนครใต้ดินไคมัคลึ
-ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
9วัน 6คืน

Request Turkey [ZETTK08] [พฤศจิกายน 2561]

เริ่มต้นเพียง31,999.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมหุบเขาอุซิซาร์
-เข้าชม เมืองใต้ดิน
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ Turkey บินภายใน 1 ขา [BIDTK02] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-ชมนครใต้ดินไคมัคลึ
-ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
9วัน 6คืน

มหัศจรรย์ Turkey [BIDTK01] [พ.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดินคาดัค

(0 Review)
9วัน 6คืน

Travel Turkey [PVCWY10] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,777.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Popular Turkey
9วัน 6คืน

Popular Turkey [PVCW508] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,555.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ล่องบอลลูนคัปปาโดเกีย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Special Pro Turkey
8วัน 5คืน

Special Pro Turkey [PVCTK04] [ก.ย. – พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดิน
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Surprise Turkey
8วัน 5คืน

Surprise Turkey [PVCTK01] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,888.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
9วัน 6คืน

Hello Turkey [PVCEK07] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
8วัน 5คืน

Spirit of Turkey บินภายใน 1 ขา [GOHTK02] [ส.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
-เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
-ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย(Pamukkale)

(0 Review)
8วัน 5คืน

Best of Turkey บินภายใน 2 ขา [GOHTK01] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
-เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
-ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
-ตื่นตาความอัศจรรย์กับปามุคคาเล

(0 Review)
8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล [ITVTK94] [ส.ค. – พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง34,888.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย(ปามุคคาเล่)
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
8วัน 5คืน

Trojan Horse and Hot Air balloon [GOTTK21] [ก.ย. – พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-เข้าชมนครใต้ดิน
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Belly dance and Pistachio
10วัน 7คืน

Belly dance and Pistachio [GOTTK22] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Back to Byzantine and Ottoman Empire Turkey
8วัน 5คืน

Back to Byzantine and Ottoman Empire Turkey [GOTTK02] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ชมเมืองโบราณเอเฟซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-เข้าชมนครใต้ดิน
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
9วัน 6 คืน

Cooling Turkey [ZETTK07][พ.ย. – ธ.ค.]

เริ่มต้นเพียง33,999.-

-บินตรง พักโรงแรมถ้ำ
-พระราชวังโดลมาบาห์เช
-ล่องเรือชมช่องแคบฟอรัส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย”เมืองปามุคคาเล่”

(0 Review)
10วัน 7คืน

Discovery Turkey [HGEK14B] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมระบำหน้าท้อง Belly Dance
-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
1 2