โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ตุรกี

8วัน 6คืน

[CSTQR] Turkey Big Surprise [ก.ย.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง29,911.-

ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
ชมพระราชวังทอปกาปึ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTK] Hello Nevşehir Turkey [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
ชมพระราชวังทอปกาปึ

(0 Review)
8วัน 6คืน

[GRHKU] Wondering Turkey [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย
ชมเอเฟซุสมหานครโรมันโบราณ
ชมปามุคคาเล่
ชมคัปปาโดเกีย

(0 Review)
8วัน 6คืน

[GRHTK] Hilight Turkey [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

• บินตรง ถึงเช้า ตะลุยเที่ยว มี Wifiใช้บนรถบัส
• ชมคัปปาโดเกีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย
• อัศจรรย์ธรรมชาติกับปราสาทปุยฝ้าย
• สัมผัสเอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ITVTK] AMAZING TURKEY [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง29,992.-

ชมปามุคคาเล่(ปราสาทปุยฝ้าย)
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสไปซ์

(0 Review)
10วัน 7คืน

[KC] Super Shock Turkey Kazakhstan [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง36,555.-

• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
• ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
• ชมปามุคคาเล่ นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์
• ชมกรุงอัสตาน่า หอคอยไบเทเร็ก

(0 Review)
8วัน 5คืน

[KC] TURKEY HOT HOT [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง28,500.-

• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
• ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”
• ชมบ้านพระแม่มารี
• ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ

(0 Review)
7วัน 5คืน

[POEQR] East Part Turkey [พ.ย.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

ชมเมืองเก่ากาซิแอนเทป
ชมพิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ภูเขาเนมรุต
ช้อปปิ้งพื้นเมืองตลาดCopper Bazaar

(0 Review)
10วัน

[POEQR]Riviera Turkey 10 Days [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

– ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน
– ชม พระราชวังทอปกาปึ
– ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ
– ชม พระราชวังโดลมาบาเช่

(0 Review)
8วัน

[POETK] TURKEY TROY 8 DAYS [ต.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
– ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
– ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
– เมืองปามุคคาเล่“ปราสาทปุยฝ้าย”
– ชม“ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

(0 Review)
8วัน 6คืน

[POETK] Winter Ski Turkey [ต.ค.- ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง43,900.-

สัมผัสหิมะเล่นสกียอดเขาErciyes
เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง
เที่ยวอิสตันบูล,เอฟิซุส,ปาคุปคาเล่
เที่ยวคอนย่า,คับปาโดเกีย,ไคซารี่

(0 Review)
8วัน

[POETK] WOW TURKEY 8 DAYS [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
– ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
– ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
– เมืองปามุคคาเล่“ปราสาทปุยฝ้าย”

(0 Review)
1 2