โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

โปรแกรมทัวร์ประเทศ ตุรกี

 ถุงทองทัวร์ ทีมงานเราทำการคัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่านได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ราคาเป็นธรรม ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย   หลากหลายรายการท่องเที่ยว เลือกแพคเกจที่สนใจได้เลยค่ะ..

9วัน 7คืน

[CSTQR1] SUPER SAVE OTTOMAN [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,922.-

-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
-ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
-เที่ยวอิสตันบูล ดินแดนคาบเกี่ยว 2ทวีป
-เยือนจักรวรรดิออตโตมัน

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTK1] Best of Turkey [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
– เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
– ชมอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล
– เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTQR1] Ottoman Empire and Beautiful Riviera 2 [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

– ชมจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด
– ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
– ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
– ชมวิหารอะโครโปลิส (Acropolis)

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTTK] Spirit of Turkey Five Stars [ม.ค. – มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมปามุคคาเล”ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
-เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
-ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ
-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETQR1] HILIGHT TURKEY [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

– ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)
– ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS)
– ชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)
– ชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE)

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETTK03] TURKEY CHECKED [28เม.ย.–5พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,999.-

-เที่ยวชมเมืองคัปปาโดเกีย
-ชมนครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์
-ชมปราสาทปุยฝ้าย”เมืองปามุคคาเล่”
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETTK04] DELUXE TURKEY [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,888.-

-ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
-เที่ยวชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-เที่ยวชมเมืองปามุคคาเล่
-เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย

(0 Review)
9วัน 6คืน

[SSTTK2] AMAZING TURKEY TULIP FESTIVAL [เม.ย. -พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง35,600.-

-ชมเทศกาล TULIP FESTIVAL
-ชมปามุคคาเล่”ปราสาทปุยฝ้าย”
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย

(0 Review)
9วัน 6คืน

[SSTTK4] Amazing Turkey Cherry [มิถุนายน2561]

เริ่มต้นเพียง37,500.-

-ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมหมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม
-ชมปราสาทปุยฝ้าย”ปามุคคาเล่”

(0 Review)
9วัน 6คืน

[SSTTK5] Amazing Turkey Lavender [ก.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง37,500.-

-ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมหมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม
-ชมปราสาทปุยฝ้าย”ปามุคคาเล่”

(0 Review)
10วัน 7คืน

[POEQR1] Riviera Tulip Turkey [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome
– ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque
– ชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan
– ชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace

(0 Review)
10วัน 7คืน

[POEQR] Riviera Tulip Turkey [เมษายน 2561]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน
– ชม พระราชวังทอปกาปึ
– ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ
– ชม พระราชวังโดลมาบาเช่

(0 Review)
9วัน 6คืน

[PVCKC] SUPER SHOCK TURKEY [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง34,888.-

• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
• ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
• ชมปามุคคาเล่ นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์
• ชมกรุงอัสตาน่า หอคอยไบเทเร็ก

(0 Review)
8วัน 6คืน

HOT HOT TURKEY [พ.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง28,999.-

• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
• ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”
• ชมบ้านพระแม่มารี
• ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ

(0 Review)
8วัน 5คืน

SURPRISE TULIP TURKEY [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,888.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ชมพระราชวังทอปกาปึ , ฮิปโปโดรม
-ชมสวนดอกทิวลิป ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
9วัน 6คืน

[EGTTK1] DELIGHT TURKEY [2-10 พฤษภาคม 2561]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ชมดอกไม้ทิปลิป 1 ปี มีครั้งเดียว
-พักโรงแรมถ้ำ เมืองคัปปาโดเกีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
8วัน 5คืน

[HNTTK1] TURKEY CHILL CHILL [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,777.-

-ชมปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม เมืองอิสตันบูล
-ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ
-เที่ยวชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงทรอย เอฟฟิซุส

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ITVTK92] Hilight Turkey [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง29,998.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
-เยือนเมืองคัปปาโดเกีย,เอฟฟิซุส

(0 Review)
8วัน 5คืน

[POETK6] Luxury Riviera Turkey [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมปามุคคาเล่ “ปราสาทปุยฝ้าย”
-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล คัปปาโดเกีย
-ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน
-ชม พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[POETK9] Turkey Troy [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส
-ชมนครใต้ดินไคมัคลึ ชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี สงกรานต์
9วัน 6คืน

[PVCW52] SWITCH POPULAR TURKEY TULIP [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง28,888.-

-ชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค
-ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”
-พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล

(0 Review)
9วัน 6คืน

[PVCW5] POPULAR TURKEY [พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง28,888.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมเมืองปามุคคาเล่ “ปราสาทปุยฝ้าย”
-อิสระช้อปปิ้ง ANKA SHOPPING MALL

(0 Review)
10วัน 7คืน

[WCTQR] แกรนด์ตุรกี (เทศกาลทิวลิป) [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

– สัมผัสความงามของปามุคคาเล่
– นำชมเมืองโบราณเอเฟซุส
– ชมพระราชวังทอปคาปี
– ชมเทศกาลทิวลิป

(0 Review)
10วัน 7คืน

[WCTQR] แกรนด์ตุรกี [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

– สัมผัสความงามของปามุคคาเล่
– นำชมเมืองโบราณเอเฟซุส
– ชมความงามของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
– ชมพระราชวังทอปคาปี

(0 Review)
9วัน 6คืน

[ZATTK1] EASY FANTASTIC IN TURKEY [พ.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
-ชมปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย
-ชมม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี
9วัน 6คืน

[ZETTK02] UNSEEN TURKEY [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,888.-

-ชมนครใต้ดิน ม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปามุคคาเล่”ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)