โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ดูไบ

4วัน 3คืน

[ZETEK] POPULAR DUBAI [ต.ค.60-ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

• นั่ง Monoeail ชม The Plam Jumeirah
• สุดมันส์…ตะลุยทะเลทราย Dune Safari
• ชมการแสดง“น้ำพุแห่งดูไบ”
• ถ่ายรูปคู่กับ“เบิร์จคาลิฟา”

(0 Review)
5วัน

[PVCTG] LIMITED DUBAI-ABUDHABI [ธ.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน,แคมป์ปิ้ง
ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา
ช้อปปิ้งDubai Mall,Emirates Mall

(0 Review)
4วัน 3คืน

[PVCEK] BEAUTIFUL DUBAI-ABUDHABI [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,888.-

-ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
-ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน
-กิจกรรมแคมป์ปิ้งดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
-แถมฟรี !!ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา

(0 Review)
5วัน 3คืน

[CSTEK] Five Stars Dubai [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง38,811.-

– ชมการแสดงน้ำแห่งดูไบ
– ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว
– นั่งเรือ Abra Ride
– ขึ้น Burj Khalifa

(0 Review)
5วัน 3คืน

[PVCEK] HELLO DUBAI-ABUDHAB [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,999.-

-แค้มปิ้งกลางทะเลทราย
-เที่ยวชมเมดิแนท จูไมร่า ซุค เวนิสแห่งดูไบ
-ขึ้นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์
-เยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ(DUBAI MUSEUM)

(0 Review)
5วัน 3คืน

[PVCEK] HIGHLIGHT DUBAI-ABUDHABI [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
-ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
-แคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนมDubai Mall

(0 Review)
5วัน 3คืน

[CSTEK] Amazing Dubai Miracle Garden [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,991.-

-ชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque
-ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ”
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ นั่งเรือ Abra Ride
-ขี่อูฐและนั่งรถตะลุยทะเลทราย

(0 Review)
5วัน 3คืน

[CSTEK] Dubai Red Lobster [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,991.-

-เที่ยวชมชมเมืองอาบูดาบี
-ขึ้น“เบิร์จคาลิฟา” ชั้น 124
-รับประทานอาหารที่ Red lobster
-นั่งเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำ Creek

(0 Review)