โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์ซีอาน

5วัน 4คืน

หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น [GOHWE07] [เม.ย.62] / ทัวร์ซีอาน, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองซีอาน, ทัวร์เมืองลั่วหยาง, ทัวร์เมืองเจียวจั่ว

เริ่มต้นเพียง32,888.-

– อุทยานหยุนไถซาน
– ชม เทศกาลดอกโบตั๋น แห่งเมืองลั่วหยาง
– ชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน
– พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้

(0 Review)
5วัน 4คืน

ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน [GOHFD06] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์ซีอาน,ทัวร์ลั่วหยาง,ทัวร์วัดเส้าหลิน,ทัวร์หยุนไถซาน / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง28,888.-

– ชม สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาจักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว
– ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟู ณ วัดเส้าหลิน
– ชม ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน
– ดูโชว์ ราชวงศ์ถัง ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในอดีต

ลั่วหยาง, วัดเส้าหลิน, หยุนไถซาน
(0 Review)