โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ซีอาน

5วัน 4คืน

ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน [GOHFD06] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์ซีอาน,ทัวร์ลั่วหยาง,ทัวร์วัดเส้าหลิน,ทัวร์หยุนไถซาน / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง28,888.-

– ชม สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาจักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว
– ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟู ณ วัดเส้าหลิน
– ชม ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน
– ดูโชว์ ราชวงศ์ถัง ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในอดีต

ลั่วหยาง, วัดเส้าหลิน, หยุนไถซาน
(0 Review)
5วัน 4คืน

เจาะลึก 2 นคร ซีอาน ลั่วหยาง [GOHFD04] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์ซีอาน / วันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง26,888.-

– ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาจักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว
– นมัสการ วัดม้าขาว วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของจีน
– ชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สถานที่เก็บพระไตรปิฎก ที่เขียนโดย พระถังซัมจั๋ง
– ชม ถ้ำหลงเหมิน ถ้ำแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศตนเพื่อศาสนา ศิลปะแกะสลัก 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก REMEMBER OF XIAN
4วัน 3คืน

REMEMBER OF XIAN [GOHFD05] [ก.พ. – มี.ค.62] / ซีอาน, ทัวร์จีน, ทัวร์เมืองซีอาน

เริ่มต้นเพียง17,888.-

-เยี่ยมชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
-ชมจตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
-ชมกำแพงเมืองซีอาน

(0 Review)