โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ซีอาน

5วัน 4คืน

[TSBFD] ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง22,991.-

– ชมอุทยานหยุนไถซาน
– เดินทางไปลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง
– นมัสการศาลเจ้ากวนอู
– ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน

(0 Review)