โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ซีอาน

4วัน 3คืน

ทัวร์เจิ้งโจว ซีอาน เกี๊ยวทอด [SSHWE03] [ต.ค.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง19,899.-

-ชมกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้
-ชมกำแพงเมืองซีอาน
-ชมจัตุรัสหอระฆัง โชว์ราชวงศ์ถัง
-ชมถ้ำหินหลงเหมิน เจดีย์ห่านป่าเล็ก

(0 Review)
5วัน 4คืน

เจิ้งโจว ซีอาน อุทยานหยุนไถซาน [GOHWE02] [ต.ค. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง27,888.-

-ชมถ้ำแกะสลัก ถ้ำหลงเหมิน
-เยี่ยมชมสุสานทหารดินเผาจิ๋นซี
-ชมอุทยานหยุนไถซาน
-ชมการแสดงกังฟู วัดเส้าหลิน

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก REMEMBER OF XIAN
4วัน 3คืน

REMEMBER OF XIAN [GOHFD05] [ก.พ. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง17,888.-

-เยี่ยมชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
-ชมจตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
-ชมกำแพงเมืองซีอาน

(0 Review)