โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ฉงชิ่ง

3วัน 2คืน

[TSBFD]SHOCK PRICE CHONGQING WULONG[ต.ค. – ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง10,999.-

ชม3สะพานสวรรค์หินธรรมชาติ
อิสระเล่นสกีหรือหิมะ
ชมอุทยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
พิสูจน์ความกล้ากับระเบียงแก้วอู่หลง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[SSTWE] มรดกโลก หลุมฟ้าสะพานแก้ว ฉงชิ่ง [ส.ค-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

– ชมอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
– ชม ระเบียงกระจก
– ชม มหาศาลาประชาคม
– อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง

(0 Review)
6วัน 5คืน

[GOHWE]ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู CENTURY LEGEND [ตุลาคม2560]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

ชมหงหยาต้ง,สวนเอ๋อหลิ่ง
ชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ล่องเรือสำราญCENTURY LEGEND

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETWE]CHONGQING SAVE SAVE [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

ชมอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
นั่งรถไฟชมอุทยานเขานางฟ้า
เที่ยวหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

(0 Review)
4วัน 3คืน

[GOHFD] ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

ชมผาหินแกะสลักต้าจู๋
ชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
ขึ้นกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
พิสูจน์ความกล้า กับ ระเบียงแก้วอู่หลง
อิสระช้อปปิ้งที่ย่าน Chaotianmen

(0 Review)