โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ฉงชิ่ง

3วัน 2คืน

[TSBFD] SHOCK PRICE CHONGQING WULONG [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง8,999.-

-เที่ยวชมธรรมชาติ นครฉงชิ่ง
-ชม 3 สะพานหินธรรมชาติ
-ท้าความเสียว ระเบียงแก้ว ณ อู่หลง
-สนุกสนาม ณ เมืองหิมะของเขานางฟ้า

(0 Review)
4วัน 3คืน

[SHTWE] Chongqing ต๊ะ ต่อน หยอน [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง19,899.-

-ชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
-สัมผัสความเสียวระเบียงกระจก
-เที่ยวชมเมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
-ช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระตามอัธยาศัย

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBWE] ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง21,991.-

-ชมมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ นครฉงชิ่ง
-ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง
-ชมหลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์
-ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำฝูหยงต้ง

(0 Review)