โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ฉงชิ่ง

3วัน 2คืน
จีน เรือสำราญ ฉงชิ่ง
5วัน 4คืน

ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู YANGTZE GOLD [GOHWE11] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์จีน, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ,

เริ่มต้นเพียง27,888.-

– เที่ยวชม เมืองฉงชิ่ง
– พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว YANGTZE GOLD
– ชมเมืองเฟิงตู (เมืองผี) เมืองแห่งความเชื่อของลัทธิเต๋า
– ชมวัดหลัวฮั่น วัดพุทธเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-SUD FAIRY TAIL OF CHONGQING [ZETWE01] [ก.พ.-มิ.ย.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์ฉงชิ่ง,ทัวร์หวู่หลง / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง13,999.-

– เข้าชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ มรดกโลก เมืองหวู่หลง
– นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ถ้ำฝูหยง ถ้ำมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A
– ชมโชว์ IMPRESSION WULONG สุดอลังการ
– ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงชมวิวเมืองฉงชิ่งในยามค่ำคืน

(0 Review)
3วัน 2คืน

T-SUD CHONGQING SMART DEAL [ZETWE02] [ก.พ.-มิ.ย.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์ฉงชิ่ง,หวู่หลง,ทัวร์อู่หลง / ทัวร์เทศกาลวันจักรี,วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง9,999.-

– ชมโชว์ IMPRESSION WULONG สุดอลังการ
– ท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อุทยานเขานางฟ้า
– ชมทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ณ ระเบียงแก้ว
– เข้าชม พิพิธภัณฑ์สาม

(0 Review)
5วัน 4คืน

ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก [GOHWE010] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์แยงซีเกียง,ทัวร์ฉงชิ่ง / วันสงกรานต์,วันวิสาขบูชา,วันจักรี

เริ่มต้นเพียง22,888.-

– ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง
– ท้าความเสียวกับสะพานกระจกที่ยาวที่สุด สะพานกระจกว่านเซิ่น
– หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย
– ชมความงามของผาหินแกะสลักเรื่องราวของพุทธศานา ผาหินแกะสลักต้าจุ๋

(0 Review)
จีน เรือสำราญ ฉงชิ่ง
5วัน 4คืน

ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู ระดับ 5 ดาว CENTURY PARAGON [GOHWE012] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์ฉงชิ่ง / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง30,888.-

– ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ นครฉงชิ่ง
– พักบนเรือสำราญ CENTURY PARAGON
– ชมเจดีย์สือเป่าไจ้
– ผ่านชมเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง

(0 Review)
5วัน 4คืน

ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ [GOHWE] [ม.ค. – มิ.ย. 62] / ทัวร์จีน,ทัวร์ต้าจู๋,ทัวร์อู่หลง / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง
-ตระการตากับหินงอกหินย้อย ถ้ำฝูหยงต้ง
-ชมหลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์
-พิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง

(0 Review)