โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

จีน

6วัน 5คืน

[TSB3U03] สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ..เจงกีสข่าน
-สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลีย
-พักกระโจม สไตล์มองโกล
-สนุกสนานกับกิจกรรมบนสวนทะเลทราย

(0 Review)
6วัน 5คืน

[TSB3U1] เฉิงตู มองโกเลียใน [21 – 26 มีนาคม2561]

เริ่มต้นเพียง28,999.-

-สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียใน
-สนุกสนานกับกิจกรรมบนสวนทะเลทราย
-เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ..เจงกีสข่าน
-ชมวัดเก่าแก่ที่ผสมผสามทิเบตและมองโกล

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSB8L] คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก [ธ.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,991.-

-ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก
-ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
-ขึ้นเขาซีซาน..ลอดประตูมังกร
-ชมเมืองโบราณลี่เจียง

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSB8L] คุนหมิง เขาซีซาน ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ ตงชวน [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-สัมผัสแผ่นดินสีแดงที่เมืองตงชวน
-สัมผัสหิมะที่ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
-ชมหินงอกหินย้อยถ้ำจิ่วเซียง
-สนุกกับการเก็บสตรอเบอร์รี่

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBCA01] เฉิงตู ง้อไบ๊ [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง22,991.-

-ขึ้นเขาง้อไบ๊
-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
-ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี เฉิงตู
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBFD2] Shock Price Zhangjiajie [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,999.-

-ตะลุย Zhangjiajie skywalk
-ชมความงามภูเขาเทียนเหมินซาน
-นั่งกระเช้าสู่ภูผาประตูสวรรค์
-ชมถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBFD] SHOCK PRICE CHONGQING WULONG [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง8,999.-

-เที่ยวชมธรรมชาติ นครฉงชิ่ง
-ชม 3 สะพานหินธรรมชาติ
-ท้าความเสียว ระเบียงแก้ว ณ อู่หลง
-สนุกสนาม ณ เมืองหิมะของเขานางฟ้า

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBSC01] ชิงเต่า พิชิตเขาไท่ซาน [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,991.-

-พิชิต ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ “เขาไท่ซาน”
-เที่ยว ชิงเต่า สัมผัสกลิ่นอายสไตล์ยุโรป
-ชม วัดขงจื้อ ต้นกำเนิดลัทธิเต๋า
-ชม น้ำพุเฮยหู่เฉวียน (น้ำพุเสือดำ)

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBTG3] เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,991.-

– ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู
– สักการะ พระใหญ่หลิงซาน ต้าฝอ
– ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง
– ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100

(0 Review)
ทัวร์จีน
5วัน 4คืน

[TSBTG] คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,991.-

-พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
-สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณลี่เจียง
-ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG

(0 Review)
6วัน 5คืน

[ZET3U] TEESUD TIBET LHSHA [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง33,777.-

-เที่ยวชมนครลาซา ทิเบต“ดินแดนหลังคาโลก”
-ชม พระราชวังโปตาลา จตุรัสบากอร์
-ชมวิวทะเลสาบหยางโจยงหู
-เที่ยวชมเมืองเฉินตู ถนนโบราณจิ๋นหลี่

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETHU] BEIJING IS AWESOME [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

– ชม พระราชวังต้องห้าม
– ชม กายกรรมปักกิ่ง
– นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
– ชมมรดกโลกหอบูชาฟ้าเทียนถาน

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETTG] T-SUD HIGHLIGHT BEIJING [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง16,777.-

-ชม พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน
-ชมการแสดงโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-ชม วัดลามะหย่งเหอกง กำแพงเมืองจีน
-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝูจิ่ง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETWE1] ZHANGJIAJIE SPRING FEVER [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,777.-

– พิสจูน์ความกล้าสะพานแก้วจางเจียเจี้ย
– ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย
– นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน
– ชมแกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETXJ] HEAVEN OF SHANGHAI [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
– สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
– ลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์
– ชมทิวทัศน์ของมหานครเซี่ยงไฮ้บนตึก SWFC

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBTG1] ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,991.-

– ชมพระราชวังกู้กง
– ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
– ชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก
– ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBWE] SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว [มี.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,999.-

-ชมความงาม เขาเทียนเหมินซาน
-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว
-ชม เขาอวตาร อุทยานอู่หลิงหยวน
-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่

(0 Review)
6วัน 5คืน

[ZETMU02] MAGIC SNOW SHANGRI-LA [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,777.-

– ชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น
– ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง
– ชมวิวภูเขาหิมะเหมยหลี่
– ชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ZETXW01] AMAZING BEIJING TIANJIN [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,888.-

-ชมพระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน
-ชมการแสดงโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETXW1] AMAZING BEIJING TIANJIN [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ชมพระราชวังต้องห้าม
– ชมหอบูชาฟ้าเทียนถาน
– ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
– เดินเล่นถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBCA02] เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย [12-16 เมษายน 2561]

เริ่มต้นเพียง24,991.-

-เที่ยวชมอุทยานมู่เก่อโช่ว
-ชมธารน้ำแข็งการ์เซีย
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
-ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBCA03] เที่ยวสงกรานต์ มนต์เสน่ห์ นครปักกิ่ง [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง27,991.-

– ชม ดอกซากุระบาน ที่สวน Yuyuantan
– ชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
– ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBCA03] เที่ยวสงกรานต์ หังโจว เซี่ยงไฮ้ เขาเป่ยเกาเฟิง [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-สักการะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ(ไช่ซินเอี๊ยะ)
-ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์…ชมตัวเมืองเซี่ยงไฮ้
-ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมเมืองโบราณชีเป่า
-ช้อปปิ้งจุใจกับตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG

(0 Review)
6วัน 5คืน

[TSBCZ01] อู่ฮั่น มรดกโลกเสิ่นหนงเจี้ย [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,991.-

-ชมอุทยานเสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลก
-ชมรูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-สัมผัสบรรยากาศที่ THE BUND WUHAN
-ลิ้มรสเมนูพิเศษ..ไก่โจโฉ กุ้งข่งเบ้ง

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBCZ01] อิ่มบุญ อิ่มใจ กวางเจา ซัวเถา [มี.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง23,991.-

-นั่งกระเช้าชมแสงสียามค่ำคืนเมืองกวางเจา
-นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง
-ชมอนุสาวรีย์ 5แพะ สัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา
-ช้อปปิ้งจุใจ…ถนนปั่งกิ่ง ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว

(0 Review)
6วัน 5คืน

[TSBCZ] กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ [มี.ค. – ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋หรือสันหลังมังกร
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง
-ชมโชว์ELEPHANT LEGEND
-ชมโชว์DREAM LIKE LIJIANG SHOW

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBCZ] เสน่ห์กุ้ยหลิน พัก 5 ดาว [12-16 เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ชมความงดงามของสวนชวนซาน
-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน
-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
-เที่ยวชมเมืองกุ้ยหลิน “ถนนโบราณตงซี”

(0 Review)
6วัน 5คืน

[TSBFD1] จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ชมความงามภูเขา“เทียนเหมินซาน”
-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว
-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
-ตื่นเต้นกับการล่องเรือถัวเจียง”เรือแพ”

(0 Review)
6วัน 5คืน

[TSBFD] ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง30,999.-

– ชมอุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
– ชมสวนจอมพลเฮ่อหลง
– ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย
– ชมถ้ำประตูสวรรค์และระเบียงแก้ว

(0 Review)
5วัน 4คืน

[TSBFD] ซีอาน ลั่วหยาง เทศกาลดอกโบตั๋น [12-16 เม.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง35,991.-

-ชมความงามของดอกโบตั๋น
-ชมพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
-ชมความงามอุทยานหยุนไถซาน
-ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ราชวงศ์

(0 Review)
1 2

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว 

ทัวร์จีน

 ได้ ถึงหลายมณฑล ซึ่งแต่ละมณฑลก็มีสเน่ห์แตกต่างกันไป

 

จีน ประเทศแห่งแดนมังกร ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโบราณสถานและวัตถุขึ้นชื่อหลายแห่ง และที่สำคัญชาวจีนมีเทศกาลและประเพณีที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทัวร์จีน จะรู้จักกันเป็นอย่างดี อย่าง เทศกาลตรุษจีน เทศกาลโคมไฟ เทศกาลไหว้พระจันทร์ วันเซ็งเม้ง เทศกาลสารทจีน เทศกาลกินเจ และอื่นๆ อีก ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป ทัวร์จีน กันตลอดทั้งปี อาทิ

  1. กรุงปักกิ่ง (Beiijing) เมืองหลวงของประเทศจีนที่ถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ระดับโลก เป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดทางการเมือง, วัฒนธรรม และ การศึกษาของประเทศ ที่คุณต้องหาโอกาสมาเที่ยวประเทศจีนกับ ทัวร์จีน สักครั้ง เพราะมีสถานที่เที่ยวทางโบราณสถาน ทางธรรมชาติ แหล่งช็อปปิ้งทันสมัย เช่น จตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน หอบูชาฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม วัดลามะ เขาเซียงซาน ถนนหวังฟู่จิง ตลาดรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทัวร์จีน เป็นอย่างมาก
  2. เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้านแฟชั่น ความทันสมัย มีแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย และสถานที่การท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมายที่ทัวร์จีน รู้จักดี เช่น ชมวิวหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ SKY WALK บนหอไข่มุก ที่มีความสูง 459 เมตรจากพิ้นดิน ช็อปปิ้งถนนคนเดินนานกิง อุทยานอวี้หยวน หมู่บ้านโบราณเหนี่ยนฮัววาน เป็นต้น
  3. เมืองคุนหมิง เมืองใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทัวร์จีน ก็คือธรรมชาติที่สวยงาม แห่งทิวเขาภูเขาหิมะมังกรหยกเหมยหลี่ ลอดประตูมังกรหลงเมิน สักการะพระสังกัจจายย์วัดหยวนทง เป็นต้น
  4. เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่า และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ ทัวร์จีน ที่คุ้นเคย เช่น กำแพงเมืองโบราณ รูปปั้นดินเผาของกองทัพทหาร และสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้ หอระฆังกลางเมืองซีอาน เป็นต้น

สำหรับการเดินทางทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง, เที่ยวปักกิ่ง,เที่ยวจางเจียเจี้ย,เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจิ่วจ้ายโกว,เที่ยวฉงชิ่ง และเที่ยวซีอาน
เรามีโปรแกรมให้เลือกเดินทางได้ตลอดปี เช่น  ปีใหม่, ช่วงสงกรานต์, วันพ่อ, วันแม่, ช่วงวันหยุด เรารับจัดโปรแกรมเดินทางไปจีน ทุกเส้นทางแบบแพคเกจทัวร์, การเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์, กรุ๊ปเหมา, ดูงาน, สัมมนา, ประชุม ที่จีน ใน ราคา, บริการที่ท่านประทับใจแน่นอน จองทัวร์จีน ออนไลน์ ราคาพิเศษ ได้แล้วที่ถุงทองทัวร์