โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

รวมทัวร์ประเทศจีน ราคาถูก

4วัน 3คืน

ปักกิ่ง ซุปตาร์…แดนมังกร [TTN1900186] [เม.ย.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันอาสาฬหบูชา, ทัวร์ปักกิ่ง, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, วันปิยะมหาราช, ทัวร์เมืองปักกิ่ง

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
– จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
– เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
– พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง

(0 Review)
6วัน 5คืน

เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป [B2BWE01] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฉางซา, ทัวร์เมืองฟ่งหวง

– ชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว
– เที่ยวชม เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์)
– ท้าทาย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
– เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย

(0 Review)
5วัน 4คืน
จีน เซี่ยงไฮ้
5วัน 3คืน

จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจียว ดิสนีย์แลนด์ [ZETXW04] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์จูเจียเจี่ยว, ทัวร์เซี่ยงไฮ้

เริ่มต้นเพียง9,999.-

– สวนสนุก Shanghai Disneyland
– เที่ยวชม เมืองโบราณจูเจียเจียว
– ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี
– ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY

(0 Review)
4วัน 3คืน

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย [เลสโก สะพานแก้ว] [ZETWE04] [พ.ค.-ก.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฉางซา

เริ่มต้นเพียง13,999.-

– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน
– ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
– ชม ถ้ำประตูสวรรค์
– เข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย

(0 Review)
6วัน 4คืน
รวมทัวร์จีน เดินทางปีใหม่
4วัน 3คืน

จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน [เลสโก ลาเวนเดอร์] [ZEL8L02] [มิ.ย.62] / ทัวร์คุนหมิง , ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, ทัวร์เมืองกวนตู้, ทัวร์เมืองคุนหมิง, ทัวร์เมืองตงชวน

เริ่มต้นเพียง9,999.-

– ชมความสวยงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
– ตำหนักทองจินเตี้ยน
– สวนน้ำตกคุนหมิง
– เยี่ยมชม วัดหยวนทง

(0 Review)
4วัน 3คืน

คุนหมิง เลสโก กุหลาบพันปี [ZET8L05] [เม.ย.-พ.ค.62] / คุนหมิง, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล, วันแรงงาน, ทัวร์เมืองคุนหมิง, ทัวร์เมืองตงชวน

เริ่มต้นเพียง7,999.-

– ชม ไร่สตรอเบอรี่
– ชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
– ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
– สวนน้ำตกคุนหมิง

(0 Review)
จีน หังโจว ทะเลสาบซีหู
5วัน 3คืน

หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม [GOHCA06] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันสงกรานต์, ทัวร์หังโจว, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองหังโจว

เริ่มต้นเพียง18,888.-

– ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน
– เที่ยวชมเมืองโบราณเหอฝังเจีย
– กราบสักการะ พระหยกขาวที่วิจิตรงดงาม
– ล่องเรือทะเลสาบซีหู

(0 Review)
รวมทัวร์จีน เดินทางปีใหม่
5วัน 3คืน

หังโจว เจดีย์หลักเมือง ช้อปปิ้งอี้อู [GOHCA07] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันสงกรานต์, ทัวร์หังโจว, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองหังโจว, ทัวร์เมืองอี้อู, ทัวร์เมืองเซี่ยงไฮ้

เริ่มต้นเพียง21,888.-

– ชม ศูนย์กลางการค้านานาชาติเมืองอี้อู
– ชมทะเลสาบซีหู บนหอคอยหลักเมือง
– ขึ้นชมวิวบนตึก Shanghai World Financial Center ชั้น 100
– ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่

(0 Review)
5วัน 4คืน

หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น [GOHWE07] [เม.ย.62] / ทัวร์ซีอาน, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองซีอาน, ทัวร์เมืองลั่วหยาง, ทัวร์เมืองเจียวจั่ว

เริ่มต้นเพียง32,888.-

– อุทยานหยุนไถซาน
– ชม เทศกาลดอกโบตั๋น แห่งเมืองลั่วหยาง
– ชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน
– พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้

(0 Review)
5วัน 4คืน

จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง [GOHFD04] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฉางซา, ทัวร์เมืองฟ่งหวง

เริ่มต้นเพียง19,888.-

– ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
– ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
– นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
– ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง [SSHXW07] [เม.ย.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันสงกรานต์, วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ปักกิ่ง, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, วันปิยะมหาราช, ทัวร์เมืองปักกิ่ง

เริ่มต้นเพียง12,899.-

– ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน
– ชมจัตุรัสประจำเมือง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
– ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง กายกรรมปักกิ่ง
– นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง

(0 Review)
5วัน 3คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่อบฟาง หังโจว [SSHXW02] [มี.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, ทัวร์หังโจว, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์เมืองหังโจว, ทัวร์เมืองเซี่ยงไฮ้

เริ่มต้นเพียง12,899.-

– ตำนานรักนางพญางูขาว เจดีย์เหลยฟงถ่า
– ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
– ตึก STARBUCK ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
– เที่ยวชม มหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่หวาน ดิสนีย์แลนด์ [SSFFM01] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองเซี่ยงไฮ้

เริ่มต้นเพียง11,899.-

– สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
– เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
– ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
– เที่ยวชม มหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก 5 วัน 4 ค
5วัน 2คืน

ทัวร์ซานย่า หมี่ซั่ว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ [SSHCZ01] [เม.ย.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันสงกรานต์, วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองซานย่า

เริ่มต้นเพียง14,899.-

– อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
– เยี่ยมชม อ่าวย่าหลงวาน
– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดหนานซาน
– ชมการแสดงการละเล่นศิลปะ ชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี

(0 Review)
5วัน 3คืน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดพะโล้ หอคอย OLYMPIC TOWER สวนผลไม้ [SSHCA01] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์กรุงปักกิ่ง

เริ่มต้นเพียง16,899.-

– ขึ้นชมวิวเมืองปักกิ่งบนหอคอย OLYMPIC TOWER
– ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน
– สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน
– พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

(0 Review)
3วัน 2คืน

ทัวร์จีน บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย เที่ยว 2 สะพาน เมืองโบราณฟ่งหวง [SSHCZ08] [พ.ค.-ต.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จีน, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฟ่งหวง

เริ่มต้นเพียง15,899.-

– ชมความงดงามเมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง
– ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา ประตูสวรรค์
– สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
– สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว

(0 Review)
6วัน 3คืน

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลากะพงราดพริก นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งรถไฟความเร็วสูง [SSHZH03] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทัวร์กุ้ยหลิน, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล, วันสงกรานต์, ทัวร์เมืองกุ้ยหลิน, แม่น้ำหลีเจียง

เริ่มต้นเพียง12,889.-

– ชมวิวแม่น้ำหลีเจียง เขาเซียงกง
– นั่งกระเช้าชมความอลังการ นาขั้นบันไดหลงจี๋
– ล่องแพชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ที่สวยงาม แม่น้ำหลีเจียง
– สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูง

(0 Review)
6วัน 5คืน
5วัน 4คืน
5วัน 3คืน

ทัวร์ ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว [SSHMU01] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน,วันวิสาขบูชา, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์กรุงปักกิ่ง

เริ่มต้นเพียง17,899.-

– ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน
– จัตุรัสเทียนอันเหมิน สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่
– พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
– ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง อาหารกวางตุ้ง สุกี้มองโกลเลีย

(0 Review)
5วัน 3คืน

ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน [GSCZ01] [เม.ย.-ต.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองเฟิ่งหวง

– ชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง
– ชม ถํ้าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํ้าประตูสวรรค์
– สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
– ขึ้นเขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจกัรพรรดิ์

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก [SSHWE10] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองฉางซา

เริ่มต้นเพียง11,899.-

– สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์
– ชึ้น เขาเทียนเหมินซาน โดยกระเช้า
– ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก

(0 Review)
5วัน 3คืน

ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย [ITVFD511] [มี.ค.-ต.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, เทศกาล, วันปิยะมหาราช, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฉางซา

เริ่มต้นเพียง9,888.-

– ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า
– พิสูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก
– ชมความงามของถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์
– สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

(0 Review)
1 2 3 4

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว 

ทัวร์จีน

 ได้ ถึงหลายมณฑล ซึ่งแต่ละมณฑลก็มีสเน่ห์แตกต่างกันไป

 

จีน ประเทศแห่งแดนมังกร ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโบราณสถานและวัตถุขึ้นชื่อหลายแห่ง และที่สำคัญชาวจีนมีเทศกาลและประเพณีที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทัวร์จีน จะรู้จักกันเป็นอย่างดี อย่าง เทศกาลตรุษจีน เทศกาลโคมไฟ เทศกาลไหว้พระจันทร์ วันเซ็งเม้ง เทศกาลสารทจีน เทศกาลกินเจ และอื่นๆ อีก ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป ทัวร์จีน กันตลอดทั้งปี อาทิ

  1. กรุงปักกิ่ง (Beiijing) เมืองหลวงของประเทศจีนที่ถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ระดับโลก เป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดทางการเมือง, วัฒนธรรม และ การศึกษาของประเทศ ที่คุณต้องหาโอกาสมาเที่ยวประเทศจีนกับ ทัวร์จีน สักครั้ง เพราะมีสถานที่เที่ยวทางโบราณสถาน ทางธรรมชาติ แหล่งช็อปปิ้งทันสมัย เช่น จตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน หอบูชาฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม วัดลามะ เขาเซียงซาน ถนนหวังฟู่จิง ตลาดรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทัวร์จีน เป็นอย่างมาก
  2. เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้านแฟชั่น ความทันสมัย มีแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย และสถานที่การท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมายที่ทัวร์จีน รู้จักดี เช่น ชมวิวหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ SKY WALK บนหอไข่มุก ที่มีความสูง 459 เมตรจากพิ้นดิน ช็อปปิ้งถนนคนเดินนานกิง อุทยานอวี้หยวน หมู่บ้านโบราณเหนี่ยนฮัววาน เป็นต้น
  3. เมืองคุนหมิง เมืองใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทัวร์จีน ก็คือธรรมชาติที่สวยงาม แห่งทิวเขาภูเขาหิมะมังกรหยกเหมยหลี่ ลอดประตูมังกรหลงเมิน สักการะพระสังกัจจายย์วัดหยวนทง เป็นต้น
  4. เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่า และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ ทัวร์จีน ที่คุ้นเคย เช่น กำแพงเมืองโบราณ รูปปั้นดินเผาของกองทัพทหาร และสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้ หอระฆังกลางเมืองซีอาน เป็นต้น

สำหรับการเดินทางทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง, เที่ยวปักกิ่ง,เที่ยวจางเจียเจี้ย,เที่ยวเซี่ยงไฮ้, เที่ยวจิ่วจ้ายโกว,เที่ยวฉงชิ่ง และเที่ยวซีอาน
เรามีโปรแกรมให้เลือกเดินทางได้ตลอดปี เช่น  ปีใหม่, ช่วงสงกรานต์, วันพ่อ, วันแม่, ช่วงวันหยุด เรารับจัดโปรแกรมเดินทางไปจีน ทุกเส้นทางแบบแพคเกจทัวร์, การเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์, กรุ๊ปเหมา, ดูงาน, สัมมนา, ประชุม ที่จีน ใน ราคา, บริการที่ท่านประทับใจแน่นอน จองทัวร์จีน ออนไลน์ ราคาพิเศษ ได้แล้วที่ถุงทองทัวร์