โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

จัดเรียงตาม

ทัวร์ราคาถูก ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว
8วัน 7คืน

ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว [GOHTG02] [ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
-ชมทะเลสาบน้อยใหญ่ ซงผิงโกว
-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
-นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง

(0 Review)
5วัน 3คืน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว [GOHMU01] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-ชมถนนโบราณจิ่งหลี่
-ชมศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
-ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6วัน 5คืน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [GOHTG01] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง
-ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU
6วัน 5คืน

T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU [ZETTG01] [ก.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง
-ชมอุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
-ชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก T-SUD MILLION SHADES OF SONGPINGOU
5วัน 3คืน

T-SUD MILLION SHADES OF SONGPINGOU [ZETCI03] [ก.ย. – พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-เที่ยวชมอุทยานซงผิงโกว
-ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง
-ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

(0 Review)