โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

จิ่วจ้ายโกว

8วัน 7คืน

[2BFCHITG10] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Deluxe Class [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ)
หวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น-เดินลง / เต็มวัน)
หลวงพ่อโตเล่อซาน + ยอดเขาง้อไบ๊
ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว + อัพเกรดอาหาร

(0 Review)
7วัน 6คืน

[2BFCHITG1] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Classic [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง45,900.-

จิ่วจ้ายโกว + หวงหลง
รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว
ยอดเขาง้อไบ๊+หลวงพ่อโตเล่อซาน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า@เฉิงตู
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก+โชว์ Songcheng

(0 Review)
7วัน 6คืน

[2BFCHITG2] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Standard [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

จิ่วจ้ายโกว + หวงหลง
รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า @เฉิงตู
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่

(0 Review)
6วัน 5คืน

[2BFCHITG3] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Standard [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

จิ่วจ้ายโกว+หวงหลง
รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า@เฉิงตู
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่

(0 Review)
8วัน 7คืน

[2BFCHITG4] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Best Seller [ก.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ)
หวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น-เดินลง / เต็มวัน)
หลวงพ่อโตเล่อซาน + ยอดเขาง้อไบ๊
มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิป
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

(0 Review)
6วัน 5คืน

[2BFCHITG5] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Best Seller [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ)
หวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น-เดินลง)
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า @เฉิงตู
มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิป
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

(0 Review)
7วัน 6คืน

[2BFCHITG7] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Best Seller [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ)
หวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น-เดินลง)
หลวงพ่อโตเล่อซาน + ยอดเขาง้อไบ๊
มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิป
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

(0 Review)
8วัน 7คืน

[2BFCHITG8] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Classic [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

อุทยานจิ่วจ้ายโกว + อุทยานหวงหลง
รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว (เข้า 2 รอบ)
ยอดเขาง้อไบ๊ + หลวงพ่อโตเล่อซาน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า @เฉิงตู
ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่

(0 Review)
8วัน 7คืน

[2BFCHITG9] ทัวร์จิ่วจ้ายโกว Standard [ต.ค.-พ.ย.60]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

จิ่วจ้ายโกว + หวงหลง
รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว
ยอดเขาง้อไบ๊ + หลวงพ่อโตเล่อซาน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า @เฉิงตู
ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่

(0 Review)
8วัน 7คืน

[DE-CN50TG]ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว [18-25ตุลาคม2560]

เริ่มต้นเพียง62,900.-

อุทยานหย่าติง … THE LAST SHANGRI-LA
หลี่ถัง … เมืองที่สูงเป็นอันดับสองของโลก
ซินตูเฉียว … สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
ตันปา … อาณาจักรพันป้อม
ควนไจ่เซียงจื่อ … ช้อปปิ้งถนนโบราณ

(0 Review)
6วัน 5คืน

[GOHTG]เฉิงตู จิ่วจ้ายโกวน้อยซงผิงโกว [ต.ค.60 – ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง27,900.-

ชมหมู่บ้านชนเผ่าเซียง
ชมอุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์
ช้อปถนนคนเดินซุนซีลู่
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

(0 Review)
4วัน 3คืน

[SSHWE] ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,799.-

– ชมสะพานแก้วจางเจียเจี้ย
– ชมหุบเขาป่ายจ้าง
– ชมเขาเทียนเหมินซาน
– ช้อปถนนคนเดินหวงซิงลู่

(0 Review)
1 2