โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

ทัวร์จางเจียเจี้ย

4วัน 3คืน

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย [เลสโก สะพานแก้ว] [ZETWE04] [พ.ค.-ก.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฉางซา

เริ่มต้นเพียง13,999.-

– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน
– ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
– ชม ถ้ำประตูสวรรค์
– เข้าชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย

(0 Review)
6วัน 4คืน
5วัน 4คืน

จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง [GOHFD04] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฉางซา, ทัวร์เมืองฟ่งหวง

เริ่มต้นเพียง19,888.-

– ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
– ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
– นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
– ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

ทัวร์จีน บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย เที่ยว 2 สะพาน เมืองโบราณฟ่งหวง [SSHCZ08] [พ.ค.-ต.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์จีน, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฟ่งหวง

เริ่มต้นเพียง15,899.-

– ชมความงดงามเมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง
– ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา ประตูสวรรค์
– สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
– สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว

(0 Review)
5วัน 3คืน

ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน [GSCZ01] [เม.ย.-ต.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองเฟิ่งหวง

– ชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง
– ชม ถํ้าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํ้าประตูสวรรค์
– สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
– ขึ้นเขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจกัรพรรดิ์

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก [SSHWE10] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองฉางซา

เริ่มต้นเพียง11,899.-

– สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์
– ชึ้น เขาเทียนเหมินซาน โดยกระเช้า
– ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก

(0 Review)
5วัน 3คืน

ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย [ITVFD511] [มี.ค.-ต.ค.62] / ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, เทศกาล, วันปิยะมหาราช, ทัวร์เมืองจางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฉางซา

เริ่มต้นเพียง9,888.-

– ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า
– พิสูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก
– ชมความงามของถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์
– สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

(0 Review)
4วัน 2คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบกุ้งจักรพรรดิ์ ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว [SSHMU01] [มี.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เมืองฉางซา

เริ่มต้นเพียง8,899.-

– ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา ประตูสวรรค์
– ท้าทายความเสียว สะพานแก้วจางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในโลก
– ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย
– ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน โดยกระเช้า

(0 Review)
1 2 3