โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

จางเจียเจี้ย

6วัน 5คืน

[TSBFD] ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง30,999.-

– ชมอุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
– ชมสวนจอมพลเฮ่อหลง
– ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย
– ชมถ้ำประตูสวรรค์และระเบียงแก้ว

(0 Review)
6วัน 5คืน

[GOHWE] เที่ยวจีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว [มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

– ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์
– ชมความงาม… เขาเทียนเหมินซาน
– พิสูจน์ความกล้า….สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
– สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[GOHFD] เที่ยวจีน เที่ยวครบ 2เขา สะพานแก้ว [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

– ชมความงาม เทียนเหมินซาน
– ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย
– พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว
– พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETWE7] ZHANGJIAJIE WINTER SHOCK [ม.ค.-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง9,999.-

– ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย
– ชมสะพานแก้วยาวที่สุดโลก
– ชมถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้าและรถอุทยาน)
– ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่

(0 Review)
6วัน 4คืน

[ZETWE2] ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง17,777.-

– ชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเฟิ่งหวงแทน
– ชม สะพานสายรุ้ง
– นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน
– ชม ลำธารแส้ม้าทอง หรือ จินเปียนซี

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETWE1] ZHANGJIAJIE SPRING FEVER [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,777.-

– พิสจูน์ความกล้าสะพานแก้วจางเจียเจี้ย
– ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย
– นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน
– ชมแกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBFD2] Shock Price Zhangjiajie [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,999.-

-ตะลุย Zhangjiajie skywalk
-ชมความงามภูเขาเทียนเหมินซาน
-นั่งกระเช้าสู่ภูผาประตูสวรรค์
-ชมถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

(0 Review)
6วัน 5คืน

[TSBFD1] จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ชมความงามภูเขา“เทียนเหมินซาน”
-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว
-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
-ตื่นเต้นกับการล่องเรือถัวเจียง”เรือแพ”

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBFD] จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร สะพานแก้ว [ม.ค.-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-เที่ยวชมอุทยานจางเจียเจี้ย
-ชมสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
-เที่ยวชมลำธารแส้ม้าทอง
-ช็อปปิ้งถนนคนเดิน หวงซิงลู่และซีปู้

(0 Review)
1 2