โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์จอร์แดน

จัดเรียงตาม

6วัน 3คืน

Amazing Jordan [SSTRJ01] [ธ.ค.61 – พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา
-นอนนับดาว ณ แคมป์ทะเลทรายวาดิรัม
-ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
-ชมมหาวิหารเอลคาซเนท์ ปราสาทโชบัค

(0 Review)
7วัน 4คืน

HABIBI JORDAN [PVCRJ024] [ม.ค – เม.ย 62]

เริ่มต้นเพียง56,999.-

-ชมนครที่สาบสูญ ณ เมืองเพตรา
-เที่ยวอัมมาน ชมโรมันเธียเตอร์
-นั่งรถเปิดประทุนเข้าสู่“หุบเขาแห่งดวงจันทร์”
-ตามรอยโมเสส ณ เมืองมาดาบา

(0 Review)
7วัน 4คืน

HABIBI JORDAN [PVCRJ025] [พ.ย. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง59,888.-

-ปราสาทครูเสดโชนัค
-กลุ่มปราสาททะเลทราย
-ลอยตัวกลางทะเลเดเซี
-ผจญภัยทะเลทรายดิรัม

(0 Review)
7วัน 5คืน

Luxury jordan [PVCRJ03][ต.ค.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง68,888.-

-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
-ลุยทะเลทรายวาดิรัม
-ลอยตัวกลางทะเลเดเซี
-เยือนปราสาทเดรัค

(0 Review)