โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์จอร์แดน

จัดเรียงตาม

6วัน 3คืน

Amazing Jordan [SSTRJ01] [ธ.ค.61 – พ.ค.62] / ทัวร์จอร์แดน, ทัวร์สงกรานต์, เพตรา, อัมมาน, วิหารเอลคาซเนท์,

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา
-นอนนับดาว ณ แคมป์ทะเลทรายวาดิรัม
-ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
-ชมมหาวิหารเอลคาซเนท์ ปราสาทโชบัค

(0 Review)
6วัน 3คืน

AMAZING JORDAN ทัวร์จอร์แดน [SSTRJ] [ธ.ค 61-เม.ย 62] / ทัวร์จอร์แดน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ชมความยิ่งใหญ่ของ นครเพตรา
-นอนนับดาว ณ แคมป์ทะเลทรายวาดิรัม
-เต็มอิ่มกับการพักผ่อนพอกโคลน แช่น้ำ
-ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน

(0 Review)
8วัน 5คืน

EGYPT+JORDAN [PVCMS01] [ม.ค – พ.ค 62] / ทัวร์จอร์แดน,ทัวร์อียิปต์,กีซ่า

เริ่มต้นเพียง58,999.-

-ท่องเที่ยวอียิปต์ ตามหาอารยธรรมโบราณ
-ชมมหาปีรามิด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
-ชมมหานครเพตร้า ความยิ่งใหญ่ของมรดกโลก
-ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง“ตลาดข่านเอลคาลีลี

(0 Review)
7วัน 4คืน

HABIBI JORDAN [PVCRJ024] [ม.ค – เม.ย 62] / ทัวร์จอร์แดน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง56,999.-

-ชมนครที่สาบสูญ ณ เมืองเพตรา
-เที่ยวอัมมาน ชมโรมันเธียเตอร์
-นั่งรถเปิดประทุนเข้าสู่“หุบเขาแห่งดวงจันทร์”
-ตามรอยโมเสส ณ เมืองมาดาบา

(0 Review)
7วัน 5คืน

Wonderful JORDAN 7 Days [PVCWY01] [เม.ย 62] / ทัวร์จอร์แดน / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง50,999.-

– ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เมืองเจอราช
– ชม มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส เมืองเพตร้า
– ลง เรือท้องกระจก ชมใต้ท้องทะเล
– ชม SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบัค

(0 Review)
ทัวร์จอร์แดน
7วัน 4คืน

จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา [B2BEK001] [มิ.ย.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จอร์แดน, ทัวร์กรุงอัมมาน, ทัวร์เมืองมาดาบา, ทัวร์เมืองอคาบา, ทัวร์เมืองเพตรา

เริ่มต้นเพียง43,900.-

– ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา
– สนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี
– ล่องเรือท้องกระจก ชมความงดงามของปะการัง
– นั่งรถ4X4 ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม

(0 Review)
6วัน 3คืน

มหัศจรรย์ จอร์แดน [BIDRJ01] [ก.พ-เม.ย 62] / ทัวร์จอร์แดน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมโบสถ์กรีก ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น
-ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองโรมันเจราช
-เที่ยวชมทะเลทรายวาดิรัม ทะเลเดดซี
-ชมมหานครเพตรา วิหารเฮอร์คิวลิส

(0 Review)