โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์จอร์เจีย

6วัน 5คืน

Georgia&Bahrian [LFTGF01] [ธ.ค 61-พ.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-ชมป้อมปราการบาห์เรน
-สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบาห์เรน
-ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
-ชมป้อม Ananuri Fortress

(0 Review)