โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์กุ้ยหลิน

5วัน 4คืน

Miracle of Guilin [GOHCZ03] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์เฉินตู,ทัวร์กุ้ยหลิน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง16,888.-

– ชม สวนชวนซาน สวนจีนโบราณที่แห่ง เมืองกุ้ยหลิน
– ชมที่รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ถ้ำพระพันองค์ เขาฝูโปว
– ล่องเรือชมทิวทัศน์ที่ แม่น้ำหลีเจียง
– เที่ยวชม เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียง

(0 Review)
6วัน 5คืน

T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH ZETCZ03] [พ.ย. 61- มี.ค. 62] / กุ้ยหลิน : ทัวร์จีน

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
-ชมถ้ำทะลุ เขางวงช้าง
-ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋
-เที่ยวชมถนนฝรั่งเมืองหยางซัว

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก T-SUD GUILIN RIVER AND MOUTIAN
5วัน 4คืน

T-SUD GUILIN RIVER AND MOUTIAN [ZETCZ02] [พ.ย.61 – มี.ค. 62] / กุ้ยหลิน : ทัวร์จีน

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
-ชมเขางวงช้าง ชมถ้ำทะลุ
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
-ช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน

(0 Review)
6วัน 5คืน

กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว [GOHCZ05] [ม.ค. – มี.ค. 62] / ทัวร์จีน,ทัวร์กุ้ยหลิน

เริ่มต้นเพียง19,888.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ซานเจียง
-ชมหินงอกหินย้อยและม่านหิน ถ้ำเงิน
-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

(0 Review)
5วัน 4คืน

ทัวร์กุ้ยหลิน ปลานึ่งซีอิ๊ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (พัก5ดาว) [SSHCZ05] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62] / ทัวร์กุ้ยหลิน, ทัวร์จีน, ทัวร์หยางซั่ว

เริ่มต้นเพียง12,899.-

-นั่งกระเช้า ขึ้นสู่เขาเหยาซาน
-ชมถ้ำเขาทะลุ สวนฉวนซาน
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

(0 Review)