โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

กุ้ยหลิน

6วัน 5คืน

[SSHCZ1] GUILIN อิน ไฟว์ สตาร์ [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,899.-

-ชมหมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดหลงจี๋
-พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงามเมืองกุ้ยหลิน
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
-ชมเขางวงช้าง,โชว์ ELEPHANT LEGEND

(0 Review)
6วัน 5คืน

[SSHCZ2] กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ [มีนาคม2561]

เริ่มต้นเพียง16,777.-

-นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋
-พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงามเมืองกุ้ยหลิน
-ชมสะพานสายฝน หรือ สะพานมังกร
-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง

(0 Review)
6วัน 5คืน

[TSBCZ] กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋หรือสันหลังมังกร
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง
-ชมโชว์ELEPHANT LEGEND
-ชมโชว์DREAM LIKE LIJIANG SHOW

(0 Review)