โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ฟิลิปปินส์

จัดเรียงตาม

5วัน 4คืน

[TSBBI] บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย…สบาย [ก.ย.60-ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,999.-

– ชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer
– ชมและถ่ายรูปมัสยิด Omar Ali Saiffuddien
– ชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology
– ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman

(0 Review)