โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์ฟิลิปปินส์

จัดเรียงตาม

บรูไน-ฟิลิปปินส์ สบาย...สบาย
5วัน 4คืน

[TSBBI] บรูไน-ฟิลิปปินส์ สบาย…สบาย [เม.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,991.-

-เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
-ชมน้ำตก Madakaripura แห่งอินโดนีเซีย
-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
-ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส”ลิงจมูกยาว”

(0 Review)
5วัน 4คืน

มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ [GOTBI01] [ส.ค.-ธ.ค.61]

-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมหมู่บ้านกลางน้ำKampong Ayer
-ชมวิวภูเขาไฟตาอัล
-ชมโรงงาน Jeepney Factory

(0 Review)